Hledá se mladý chemik!, Základní škola a Mateřská škola Albrechtice

Fulltextové vyhledávání


Hledáme nejlepšího Mladého chemika ČR

                        Školní kolo:


Soutěž je určena žákům a žákyním 9. tříd základních škol

Soutěž je tříkolová:
v prvním kole, které proběhne do 25. 11. 2015, musí účastníci soutěže napsat vědomostní test, který vypracují při hodině chemie na své ZŠ. Učitelé vytisknou zaslané testy, otestují žáky, učitelé sami vyhodnotí výsledky a vyberou 3 nejlepší žáky z každé ZŠ. Výsledky 1. kola (jména 3 nejlepších a jednoho náhradníka včetně bodových zisků) odešlou učitelé ZŠ na adresu koordinátora (dana.vankova@spsch.eu) pořádající střední školy (do 27. 11. 2015). Uvedou též celkový počet testovaných žáků. Mohou také zaslat fotografie získané při konání 1. kola soutěže na své ZŠ.

do druhého kola, které se uskuteční do 10. 12. 2015, postupují z každé školy 3 nejlepší žáci. Toto kolo bude probíhat v prostorách pořádající SPCHŠG Ostrava a formou testu prověří teoretické znalosti chemie soutěžících. Třicet nejúspěšnějších postoupí do regionálního finále.

regionální finále soutěže se uskuteční v průběhu ledna 2016 (pravděpodobně 27. ledna 2016) v prostorách pořádající SPŠCHG Ostrava a prověří praktické dovednosti třicítky nejlepších. Celkový výsledek se bude skládat z výsledků 2. kola a regionálního finále (součet bodových zisků). V případě rovnosti bodů rozhoduje bodový zisk z teoretické části. Vítězové budou odměněni při slavnostním vyhlášení výsledků.

celostátní finále soutěže – celkový počet finalistů je 40. Z každého regionálního finále postoupí 3 nejlepší, kteří budou doplněni dalšími žáky dle účasti ve druhém kole v jednotlivých regionech. Celostátní finále se uskuteční 16. června 2016 v prostorách Fakulty chemicko-technologické Univerzity Pardubice.

Podrobná pravidla
1. kolo

• na základní školy budou testy rozeslány do 30. 10. 2015
• 1. kolo proběhne na ZŠ pod vedením učitelů chemie do 25. 11. 2015
• na vypracování testu má žák 40 minut
• na jednu otázku může být více správných odpovědí
• učitelé chemie testy opraví
• bodování – za každou správnou odpověď se započítává 1 bod, za špatnou odpověď se body neodčítají (pokud má otázka 3 správné odpovědi, pak je její úplné zodpovězení hodnoceno 3 body)
• v případě zaškrtání všech odpovědí (snaha získat maximální počet bodů) bude žák diskvalifikován
• jména 3 nejlepších žáků a 1 náhradníka, počet testovaných žáků a případně fotografie ze soutěže zašle základní škola do 27. 11. 2015 na adresu koordinátora pořádající SPŠCHG Ostrava (dana.vankova@spsch.eu)

2. kolo
• datum konání: 10. 12. 2015 v budově pořádající SPŠCHG Ostrava
• podrobný harmonogram soutěžního dne bude rozeslán na základní školy do 2. 12. 2015
• v tomto kole budou prověřeny formou testu pouze teoretické znalosti soutěžících
• co s sebou: psací potřeby, kalkulačku
30 nejlepších postupuje do regionálního finále
• výsledky a současně pozvánky na regionální finále budou rozeslány na základní školy do 10. 1. 2016

Regionální finále
• datum konání: 27. leden 2016 v budově pořádající SPŠCHG Ostrava, p
odrobný harmonogram soutěžního dne a jména 30 finalistů budou rozeslány na základní školy do 10. 1. 2016
• v tomto kole budou prověřeny praktické laboratorní dovednosti soutěžících
• co s sebou: psací potřeby, kalkulačku, laboratorní plášť, plnou obuv na přezutí
• pro vyhodnocení pořadí jednotlivců se sčítají výsledky 2. kola a regionálního finále
• v případě rovnosti bodů rozhoduje bodový zisk z teoretické části (2. kolo)
• slavnostní vyhlášení výsledků regionálního kola proběhne v březnu 2015 (17. března 2016)
• z regionálního finále postoupí nejméně 3 nejlepší do celostátního finále

Celostátní finále soutěže
• termín konání: 16. června 2016 v prostorách Fakulty chemicko-technologické Univerzity Pardubice
• pozvánky pro postupující žáky budou rozeslány na základní školy v březnu 2016
• podrobný harmonogram soutěžního dne bude rozeslán na ZŠ do konce dubna 2016
• počet účastníků: 40 žáků. Z každého regionálního finále postoupí 3 nejlepší, kteří budou doplněni dalšími žáky dle účasti v 2. kole v jednotlivých regionech
• v tomto kole budou prověřeny teoretické a praktické znalosti soutěžících
• co s sebou: psací potřeby, kalkulačku, laboratorní plášť, přezůvky
• body z předchozích kol se nezapočítávají, pro hodnocení výsledků budou sečteny pouze body z teoretické a praktické části celostátního finále
• v případě rovnosti bodů rozhoduje bodový zisk z teoretické části
• vyhlášení výsledků a předání cen proběhne v den celostátního finále
• pro finalisty a jejich doprovod bude zajištěn zdarma oběd v menze a ubytování na kolejích
• vzdálenějším finalistům bude vyplácen příspěvek na jízdné 1 Kč/1 km (po předložení jízdenky nebo mapky z plánovače tras)HARMONOGRAM SOUTĚŽE:
Do 27. 10. 2015 – přihlášení do soutěže
Do 30. 10. 2015 - rozeslání testových zadání na ZŠ
Do 25. 11. 2015první kolo soutěže - testování na ZŠ
Do 27. 11. 2015 – ZŠ odešle jména 3 nejlepších žáků, jméno náhradníka, celkový počet zúčastněných žáků, popřípadě fotografie z konání soutěže na ZŠ
Do 2. 12. 2015 – ZŠ obdrží harmonogram 2. kola
Do 10. 12. 2015druhé kolo soutěže - testování na pořádající SPŠCHG Ostrava
Do 10. 1. 2016 – ZŠ obdrží výsledky 2. kola + pozvánky na regionální finále
27. 1. 2016regionální finále, které se koná na SPŠCHG Ostrava – laboratorní úlohy
17. 3. 2016Slavnostní vyhlášení výsledků regionálního finále
Do konce dubna 2016 – ZŠ obdrží podrobný harmonogram celostátního finále 

Autor: Admin ZŠ Albrechtice | Počet přečtení: 4860x | Datum: 21.11.2015

Sdílet:
© 2014 - 2023 Základní škola a Mateřská škola Albrechtice.
Všechna práva vyhrazena.
Tento web využívá redakční systém AD-RS.
Realizace webu ADweby.com.

Kontaktní informace

Základní škola a Mateřská škola Albrechtice
Školní 20, 735 43 Albrechtice

Telefonní čísla:
596 428 447
773 240 460Více informací