Hledáme mladého chemika, Základní škola a Mateřská škola Albrechtice

Fulltextové vyhledávání

Koordinátor soutěže: Barbora Kajfošová

Hledáme nejlepšího Mladého chemika ČR

 
 
Mladý chemik se našel!

Je jím Adam Kožušník z 9.B, který postupuje do regionálního finále, kde tentokrát předvede své schopnosti v laboratoři.
Gratulujeme a přejeme hodně úspěchů!!!Dne 18. března se konalo slavnostní vyhlášení soutěže Hledáme nejlepšího mladého chemika ČR. Tato akce se konala v hotelu Harmony v Ostravě, kde proběhlo ocenění všech 32 žáků, kteří se probojovali až do regionálního kola. Jak již víme, mezi ně patřil i náš Adam Kožušník z 9.B. Nejprve jsme si vyslechli pár vřelých slov od hostů a proběhl krátký kulturní program. Poté již proběhlo samotné vyhlášení. Navštívili jsme také BorsodChem, který byl hlavním sponzorem. Zde proběhla exkurze a krátké povídání o této firmě.
Gratulujeme Adamovi za tento krásný výsledek, protože soutěže se celkem zúčastnilo přes 1000 žáků! Doufáme, že se dostane na svou vysněnou školu SPŠCHG Ostrava, která byla zároveň pořadatelem této akce.Soutěž je určena žákům a žákyním 9. tříd základních škol


Kdo nás bude reprezentovat v 2. kole?

Dne 10. 12. 2014 se v prostorách Střední průmyslové školy chemické akad. Heyrovského a Gymnázia Ostrava koná 2. kolo soutěže „Hledáme nejlepšího mladého chemika ČR“. V tomto kole naši školu budou reprezentovat tito žáci: Motyka Jan, Vondrus Daniel, Sedláček Pavel, Nováková Petra, Dopiráková Markéta, Kardoš Matěj, Kožušník Adam. Mladým chemikům držíme pěsti a doufáme, že nám v Ostravě neudělají ostudu :)


Soutěž je tříkolová:
• v prvním kole, které proběhne do 21. 11. 2014, musí účastníci soutěže napsat vědomostní test, který vypracují při hodině chemie na své ZŠ. Učitelé vytisknou zaslané testy, otestují žáky, sami vyhodnotí výsledky a vyberou 3 nejlepší žáky z každé ZŠ. Výsledky 1. kola (jména 3 nejlepších a jednoho náhradníka včetně bodových zisků) odešlou učitelé ZŠ na adresu koordinátora pořádající střední školy (do 24. 11. 2014). Uvedou též celkový počet testovaných žáků. Mohou také zaslat fotografie získané při konání 1. kola soutěže na své ZŠ.
• do druhého kola, které se uskuteční do 10. 12. 2014, postupují z každé školy 3 nejlepší žáci. Toto kolo bude probíhat v prostorách pořádající SPCHŠG Ostrava a formou testu prověří teoretické znalosti chemie soutěžících. Třicet nejúspěšnějších postoupí do regionálního finále.
• regionální finále soutěže se uskuteční v průběhu ledna 2015 (pravděpodobně 14. ledna 2015) v prostorách pořádající SPŠCHG Ostrava a prověří praktické dovednosti třicítky nejlepších. Celkový výsledek se bude skládat z výsledků 2. kola a regionálního finále (součet bodových zisků). V případě rovnosti bodů rozhoduje bodový zisk z teoretické části. Vítězové budou odměněni při slavnostním vyhlášení výsledků.
• celostátní finále soutěže – celkový počet finalistů je 40. Z každého regionálního finále postoupí 3 nejlepší, kteří budou doplněni dalšími žáky dle účasti ve druhém kole v jednotlivých regionech. Celostátní finále se uskuteční 11. června 2015 v prostorách Fakulty chemicko-technologické Univerzity Pardubice.

Podrobná pravidla

1. kolo
• na základní školy budou testy rozeslány do 30. 10. 2014
• 1. kolo proběhne na ZŠ pod vedením učitelů chemie do 21. 11. 2014
• na vypracování testu má žák 40 minut
• na jednu otázku může být více správných odpovědí
• učitelé chemie testy opraví
• bodování – za každou správnou odpověď se započítává 1 bod, za špatnou odpověď se body neodčítají (pokud má otázka 3 správné odpovědi, pak je její úplné zodpovězení hodnoceno 3 body)
• v případě zaškrtání všech odpovědí (snaha získat maximální počet bodů) bude žák diskvalifikován (žádná otázka nemá všechna řešení správná)
• jména 3 nejlepších žáků a 1 náhradníka, počet testovaných žáků a případně fotografie ze soutěže zašle základní škola do 24. 11. 2014 na adresu koordinátora pořádající SPŠCHG Ostrava (dana.vankova@spsch.eu)

2. kolo
• datum konání: 10. 12. 2014 v budově pořádající SPŠCHG Ostrava
• podrobný harmonogram soutěžního dne bude rozeslán na základní školy do 28. 11. 2014
• v tomto kole budou prověřeny formou testu pouze teoretické znalosti soutěžících
• co s sebou: psací potřeby, kalkulačku
• 30 nejlepších postupuje do regionálního finále
• výsledky a současně pozvánky na regionální finále budou rozeslány na základní školy do 15. 12. 2014

Regionální finále
• datum konání: 14. leden 2015 v budově pořádající SPŠCHG Ostrava, podrobný harmonogram soutěžního dne a jména 30 finalistů budou rozeslány na základní školy do 15. 12. 2014
• v tomto kole budou prověřeny pouze praktické laboratorní dovednosti soutěžících
• co s sebou: psací potřeby, kalkulačku, laboratorní plášť, přezůvky
• pro vyhodnocení pořadí jednotlivců se sčítají výsledky 2. kola a regionálního finále
• v případě rovnosti bodů rozhoduje bodový zisk z teoretické části (2. kola)
• slavnostní vyhlášení výsledků regionálního kola proběhne v březnu 2015 (18. – 22. března 2015)
• z regionálního finále postoupí nejméně 3 nejlepší do celostátního finále

Celostátní finále soutěže
• termín konání: 11. června 2015 v prostorách Fakulty chemicko-technologické Univerzity Pardubice
• pozvánky pro postupující žáky budou rozeslány na základní školy v březnu 2015
• podrobný harmonogram soutěžního dne bude rozeslán na ZŠ do konce dubna 2015
• počet účastníků: 40 žáků. Z každého regionálního finále postoupí 3 nejlepší, kteří budou doplněni dalšími žáky dle účasti v 2. Kole v jednotlivých regionech
• v tomto kole budou prověřeny teoretické a praktické znalosti soutěžících
• co s sebou: psací potřeby, kalkulačku, laboratorní plášť, přezůvky
• body z předchozích kol se nezapočítávají, pro hodnocení výsledků budou sečteny pouze body z teoretické a praktické části celostátního finále
• v případě rovnosti bodů rozhoduje bodový zisk z teoretické části
• vyhlášení výsledků a předání cen proběhne v den celostátního finále
• pro finalisty a jejich doprovod bude zajištěn zdarma oběd v menze a ubytování na kolejích
• vzdálenějším finalistům bude vyplácen příspěvek na jízdné 1 Kč/1 km (po předložení jízdenky nebo mapky z plánovače tras)

HARMONOGRAM SOUTĚŽE:
Do 24. 10. 2014 – přihlášení do soutěže
Do 30. 10. 2014 - rozeslání testových zadání na ZŠ
Do 21. 11. 2014 – první kolo soutěže - testování na ZŠ
Do 24. 11. 2014 – ZŠ odešle jména 3 nejlepších žáků, jméno náhradníka, celkový počet zúčastněných žáků, popřípadě fotografie z konání soutěže na ZŠ
Do 28. 11. 2014 – ZŠ obdrží harmonogram 2. kola
Do 10. 12. 2014 – druhé kolo soutěže - testování na pořádající SPŠCHG Ostrava
Do 15. 12. 2014 – ZŠ obdrží výsledky 2. kola + pozvánky na regionální finále
Leden 2015 (pravděpodobně 14. ledna 2015 – regionální finále, které se koná na SPŠCHG Ostrava – laboratorní úlohy
Březen 2015 (18. – 22. března 2015) – Slavnostní vyhlášení výsledků regionálního finále
V březnu 2015 – ZŠ obdrží pozvánky na celostátní finále
Do konce dubna 2015 – ZŠ obdrží podrobný harmonogram celostátního finále
11. června 2015 – celostátní finále na FChT Univerzity Pardubice

Proběhlo školní kolo!!!


Výsledková listina školního kola:

Motyka             25 b.

Vondrus
Sedláček
Nováková        24 b.

Dopiráková
Kardoš
Kožušník         23 b.

Chnuríková
Nastulczyk
Kačmarčík       21 b.

Hosťovecký 
Kahánková
Zajícová          20 b.

Dziedzic
Adamec          19  b.

Juranek
Bílek                18 b.

Kotlář
Bořutová
Uhrin
Olšarová
Ševčíková
Szczygielová     17 b.

Nekoranec         16 b.

Zahrajová           15 b.

Křístek
Delong
Jurčová
Zońová
Novobilský L.      14 b.

Němeček            13 b.

Hruška
Budjač                 9 b.

Novobilský P.
Bandi                   6 b.

 

Autor: Admin ZŠ Albrechtice | Počet přečtení: 5411x | Datum: 16.10.2014

Sdílet:

Zobrazeno:2821x

Zobrazeno:2811x

Zobrazeno:2883x

Zobrazeno:2967x

Zobrazeno:2888x

Zobrazeno:3178x

Zobrazeno:2903x

Zobrazeno:2930x

Zobrazeno:3065x

Zobrazeno:2807x

© 2014 - 2023 Základní škola a Mateřská škola Albrechtice.
Všechna práva vyhrazena.
Tento web využívá redakční systém AD-RS.
Realizace webu ADweby.com.

Kontaktní informace

Základní škola a Mateřská škola Albrechtice
Školní 20, 735 43 Albrechtice

Telefonní čísla:
596 428 447
773 240 460Více informací