Výpis všech článků stránka 1, Základní škola a Mateřská škola Albrechtice

Fulltextové vyhledávání

Výpis všech článků

Zápis do 1. tříd 2020

01. dubna 2020

Základní škola a Mateřská škola Albrechtice

Opatření k zápisům do 1. třídy

pro školní rok 2020/2021

ELEKTRONICKÉ PODÁNÍ PŘIHLÁŠKY NA ODKAZU NÍŽE

KLIKNĚTE:
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vydává v souvislosti s mimořádnými opatřeními vlády k ochraně obyvatelstva v souvislosti s koronavirem a onemocněním COVID-19 opatření k organizaci zápisů k povinné školní docházce pro školní rok 2020/2021.

Zápisy budou probíhat v dubnu a bez osobní přítomnosti

dětí ve škole.

Zápisy k povinné školní docházce proběhnou v souladu s právními předpisy, ale s upuštěním od některých tradičních postupů.

Uskuteční se elektronicky v termínu dle školského zákona,

tedy v termínech od 1. dubna 2020 do 30. dubna 2020.


Vzhledem k výše uvedeným mimořádným opatřením situace vyžaduje:

1. organizovat zápisy bez osobní přítomnosti dětí ve škole. Upřednostnit, pokud je to možné, podání přihlášky bez osobní přítomnosti zákonného zástupce dítěte ve škole – elektronicky na stránkách školy : http://www.zsalbrechtice.cz, případně dle konkrétní situace osobně do školy nebo poštou.

Osobně v termínu: ve středu 22. 4. od 8.00 do 17.00 hodin.

Podrobnější doporučení k organizaci zápisů:

Ve všech případech doporučujeme po ukončení mimořádných opatření uspořádat setkání se zapsanými dětmi zaměřené na seznámení se s prostředím školy, vzdělávacím programem, učiteli a prostory školy (motivační část). Nebude nyní však součástí zápisu.
Proběhne pouze formální část zápisů, motivační část se neuskuteční.

Podání žádosti

Podle § 37 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, je možné podání (tj. žádost o přijetí k základnímu vzdělávání) učinit písemně nebo ústně do protokolu anebo v elektronické podobě. Přihlášku je tedy možné doručit následujícími způsoby:

1) poštou,

2) osobní podání: v případě osobního podání žádosti zákonným zástupcem dítěte je nezbytné organizovat příjem žádostí tak, aby nedošlo k vyšší koncentraci a pohybu osob v prostorách školy.

3) Pokud by bylo podání učiněno pomocí jiných technických prostředků (např. e-mailem bez uznávaného elektronického podpisu, telefaxem apod.), je nutné jej do 5 dnů ze strany zákonného zástupce potvrdit jedním z výše uvedených způsobů – bude se dokládat až po zápise, stejně jako rodné listy, místo trvalého pobytu spádové školy, zastupuje-li dítě jiná osoba než jeho zákonný zástupce doložení svého oprávnění dítě zastupovat apod.

V případě žádosti o odklad – použije zákonný zástupce žádost o odklad a doloží 2 přílohy – potvrzení z SPC, PPP a potvrzení od dětského lékaře nebo specialisty. Školská poradenská zařízení zajistí nejnutnější služby v souvislosti se zahájením školního roku, tedy typicky žádosti o odklad povinné školní docházky. Správní řízení o zápisu se v těchto případech přeruší do doby vydání doporučení školského poradenského zařízení.

ELEKTRONICKÉ PODÁNÍ PŘIHLÁŠKY NA ODKAZU NÍŽE - KLIKNĚTE:Postup pro elektronickou žádost

19. března 2020

Aby se zjednodušilo vyřizování těchto žádostí,

je zde možnost, že formulář ve formátu DOC vyplníte ze svého počítače,

zašlete e-mailem do školy, tam doplní razítko a odešlou e-mailem opět zpátky.

Originál bude možné zaměstnavateli doložit až dodatečně pro výplatu dávky.

Omezí se tak fyzický kontakt i nával ve škole.

Tiskopis zde:

Oznámení o uzavření provozu MŠ v Albrechticích

18. března 2020

Oznámení o uzavření provozu mateřské školy

v Albrechticích


Vážení rodiče,

od pondělí 23. března uzavíráme naši mateřskou školu.

Rodiče budou o uzavření informováni během dneška, čtvrtku a pátku přímo

v mateřské škole.

Na škole i školce bude vyvěšeno písemné upozornění.

Dále na www. stránkách školy a obce bude toto upozornění rovněž.

Rodiče si mohou ve škole vyzvednout formulář

" Žádost o ošetřovné při péči o dítě do 10 let".

Platnost od 23. března na dobu neurčitou.

Dnešní den navštěvovalo MŠ pouze 8 dětí

a na zítřek mají být další dva odhlášeni.

Z těchto důvodů nemá smysl pokračovat v provozu MŠ.Přeji pěkný den.

S pozdravem Feber

Základní škola a Mateřská škola AlbrechticeMateřské školy

Provoz MŠ vláda nezakázala. MŠMT doporučuje provoz přerušit nebo omezit.

Vždy záleží na rozhodnutí ředitele/ky po projednání se zřizovatelem, přičemž rozhodující slovo má ředitel/ka.

Pokud mateřská škola zruší výuku, rodič dítěte má nárok na ošetřovné – bližší informace podá MPSV a Česká správa sociálního zabezpečení, viz https://www.cssz.cz/.

Formulář na ošetřovné potvrzuje škola, je možné i elektronicky.

Důležitá informace

11. března 2020


Informace pro sportovní a zájmové organizace

Počínaje čtvrtkem 12. 3. 2020 do odvolání

jsou tělocvičny uzavřeny

Děkujeme za pochopení.

Důležité upozornění

10. března 2020


 

Vážení rodiče a zákonní zástupci,

na základě nařízení vlády České republiky

je od středy 11. března 2020

zrušena pravidelná výuka ve všech typech škol

(kromě škol mateřských) až do odvolání.

To znamená, že naše škola je od zítřejšího dne uzavřena

a žáci zůstávají doma.

Školní jídelna je taktéž uzavřena a zaplacené obědy byly

všem strávníkům hromadně odhlášeny.

Další informace sdělíme na našich webových stránkách.

Zápis do 1. tříd

09. března 2020DOPORUČENÍ K AKTUÁLNÍ EPIDEMIOLOGICKÉ SITUACI

04. března 2020


Vážení rodiče a zákonní zástupci,

věnujte prosím pozornost doporučení KHS MSK.

Žáci, kteří pobývali v oblastech se zvýšeným výskytem nemoci, nemají po návratu preventivně docházet 14 dnů do školy a rodiče je nemají do školy posílat. Neúčast bude omluvena na základě vyjádření rodičů.


Důležité termíny

08. února 2020


Škola v přírodě Horní Lipová

28. 3. - 8. 4. 2020Zápis do 1. tříd:


22. 4. - 23. 4. 2020SŠTO Lidická

07. února 2020


SŠTO Lidická, Havířov – Šumbark


Ve středu 5. února nás pozvali ze SŠTO v Havířově, kde pro nás připravili den se studenty ze zahraničí.
Žáci 2. stupně měli možnost si jednak prohlédnout školu a seznámit se s nabídkou oborů, které zde nabízejí, ale také vyzkoušet svou znalost angličtiny.

Každou třídu doprovázel na jednotlivých stanovištích jeden ze studentů školy a také jeden nebo dva zahraniční studenti, se kterými měli naši žáci možnost konverzovat v angličtině.

Studenti přijeli z Turecka, Indonésie, Číny a Ukrajiny a na závěr celého dopoledne si připravili zajímavé prezentace o svých domovských zemích. Vše probíhalo samozřejmě v angličtině, ale zároveň každý ze studentů zařadil do své prezentace i několik slovíček nebo základních frází v rodné řeči, což bylo určitě zajímavým zpestřením.

Neméně zajímavé bylo vyzkoušet si praktické činnosti – výměnu kola na autě, zatloukání hřebíků, skládání dřevěné stoličky, výrobu píšťalky z plechu nebo skládání trubek do trojrozměrného modelu. Všechny činnosti probíhaly na čas a po sečtení nejlepších časů byly vyhlášeny třídy, které skončily na prvních třech místech.

Obě šesté třídy měly stejný čas a umístily se na 3.místě, na 2. místě skončila třída 8.A a vítězem se stala třída 7.A, jejíž žáci získali drobné odměny.

Tento den byl určitě přínosem pro starší žáky, kterým mohl pomoci při rozhodování o jejich budoucím profesním směřování, a pro všechny znamenal možnost otestovat si své jazykové dovednosti.Školní ples

01. února 2020


Rodina a škola zve na školní ples!!!


Celkový počet článků: 13

[1] 2

© 2014 - 2020 Základní škola a Mateřská škola Albrechtice.
Všechna práva vyhrazena.
Tento web využívá redakční systém AD-RS.
Realizace webu ADweby.com.

Kontaktní informace

Základní škola a Mateřská škola Albrechtice
Školní 20, 735 43 Albrechtice

Telefonní čísla:
596 428 447
773 240 460Více informací