Zápisy ze schůzek, Základní škola a Mateřská škola Albrechtice

Fulltextové vyhledávání


Zápis z 2. schůzky Žákovské rady při ZŠ a MŠ Albrechtice

Datum konání: 6. 10. 2017
Místo konání: Multimediální učebna AJ
Přítomni: Mgr. Pavlína Charvátová - koordinátor ŽR
Členové: Annette Šataníková (zástup), Nela Šipulová (6. A)
Nikol Brodová, Nela Wawrzaczová (7. A)
David Grabowski, Adam Hackenberg (8. A)
Natálie Macurová, Sára Ruhswurmová (9. A)

1. Kontrola úkolů z minulé schůzky + Plán práce:
- P. Charvátová spolu se členy ŽR zrekapitulovala akce plánované na letošní školní rok – členové přednesli, které akce ve svých třídách schválili, na závěr se ŽR dohodla, které z akcí bude letos organizovat (viz Plán práce ŽR)
- Tento úkol byl splněn (na jedničku!)
- Do Plánu práce byla zařazena nová akce – rozhlasová relace ke Dni dětí (pořádá 8.A)

2. Organizace celoškolní akce „Halloween 2017“ (viz příloha):
- Členové byli seznámeni s organizací celoškolní akce Halloween 2017 
- Členové byli informováni o vyhlášení soutěže „O nejzajímavější dýni“ 
- Program akce i soutěž byli schváleny
- Pořádáním akce byla pověřena 6. A 

3. Hodnocení Celoškolní soutěže:
- ŽR schválila nový systém hodnocení Celoškolní soutěže 

4. Rozdělení úkolů:
- 6. A byl pověřena úkoly, které je třeba splnit k organizaci akce Halloween 2017
- 10. 10. 2017 proběhne schůzka/zkouška s vybranými žáky 6. A k nácviku programu

5. Diskuse:
- Členové ŽR si pochvalovali, že domluva na akcích ve svých třídách proběhla bez potíží, naopak kolektivy tříd aktivně spolupracovaly
- Jiné připomínky či podněty k projednání s vedením školy nebyly předneseny

6. Shrnutí, Závěr:
- Splnit zadané úkoly
- Příští schůzka ŽR se koná 3. 11. 2017

Zapsala: Mgr. Pavlína CharvátováZápis z 1. (zahajovací) schůzky Žákovské rady při ZŠ a MŠ Albrechtice


Datum konání: 22. 9. 2017
Místo konání: Multimediální učebna AJ
Přítomni: Mgr. Pavlína Charvátová - koordinátor ŽR
Členové: Karolína Branikovičová, Nela Šipulová (6. A)
Nikol Brodová, Nela Wawrzaczová (7. A)
David Grabowski, Adam Hackenberg (8. A)
Natálie Macurová, Sára Ruhswurmová (9. A)
Hosté: Mgr. Irena Ruhswurmová - zástupkyně ŘŠ pro 2. st.
p. Galina Struhárová - předsedkyně RaŠ

1. Přivítání, seznámení:
- P. Charvátová se představila jako nová koordinátorka ŽR a seznámila členy se svou
představou o fungování ŽR
- členové ŽR představili své třídy jako kolektivy, popsali jejich charakter, jak vzájemně
třídy fungují, jaký mají zástupci tříd respekt
- členové byli vyfoceni na nástěnku ŽR

2. Náplň Žákovské rady, Organizace práce:
- P. Charvátová seznámila členy s náplní ŽR (viz nástěnka)
- členové se dohodli na harmonogramu schůzek - budou se konat vždy 1. pátek
v měsíci (pakliže se některý člen nemůže z vážných důvodů dostavit, pošle za sebe
náhradníka ze své třídy) (harmonogram - viz nástěnka)
- koordinátor je v úzkém kontaktu se všemi členy a naopak; členové jsou prostředníky a
komunikují mezi vedením školy/koordinátorem a svými třídami

3. Plán práce ŽR, Akce ŽR, Podněty členů ŽR (návrhy):
- P. Charvátová přečetla seznam akcí/soutěží, které budou hodnoceny v rámci
celoškolní soutěže (viz nástěnka)
- P. Charvátová přednesla další návrhy akcí, které může ŽR zorganizovat, členové
rovněž přidali své příspěvky

4. Celoškolní soutěž a její hodnocení (návrh)
- P. Charvátová seznámila Radu s novým systémem hodnocení celoškolní soutěže,
členové Rady s návrhem souhlasili. K systému byly zaznamenány připomínky
ze strany TU. Proto bude o tomto systému hlasováno a rozhodnuto na další schůzce
ŽR.

5. Rozdělení úkolů pro "významné akce":
- P. Charvátová rozdělila úkoly pro organizaci "významných akcí" (Halloween,
Mikuláš, Valentýnská diskotéka, Den učitelů), tzn. každá třída se jako pořadatel
zhostí jedné akce (rozpis - viz nástěnka)

6. Diskuse + příspěvky hostů:
- Hosté přednesli své příspěvky: I. Ruhswurmová jménem vedení školy nastínila své
představy o fungování ŽR a přislíbila plnou podporu při zvažování jednotlivých
požadavků ŽR. Dále naznačila, že by bylo dobré se v budoucnu pokusit vydávat
školní časopis, aj.
G. Struhárová za RaŠ potvrdila, že RaŠ nadále hodlá finančně přispívat na drobné
odměny, občerstvení aj. při pořádání akcí ŽR. Navíc, nabídla pomoc RaŠ i při jiných
aktivitách. Povzbudila členy ŽR k tomu, aby neváhali a kdykoli se obrátili s určitým
požadavkem, který následně bude projednán ve výboru RaŠ.

7. Úkoly do příští schůzky, Shrnutí, Závěr:
- Členové ŽR dostali úkoly ke splnění do příští schůzky (viz nástěnka)
- Příští schůzka se koná 6. 10. 2017 v 7,00 h v učebně AJ


Zapsala: Mgr. Pavlína Charvátová


 

Autor: Admin ZŠ Albrechtice | Počet přečtení: 1710x | Datum: 16.03.2016

Sdílet:
© 2014 - 2017 Základní škola a Mateřská škola Albrechtice.
Všechna práva vyhrazena.
Tento web využívá redakční systém AD-RS.
Realizace webu ADweby.com.

Kontaktní informace

Základní škola a Mateřská škola Albrechtice
Školní 20, 735 43 Albrechtice

Telefonní čísla:
596 428 447
773 240 460Více informací