Základní škola a Mateřská škola Albrechtice

Fulltextové vyhledávání


5A.jpg 4A.jpg 3A.jpg 2A.jpg 1A.jpg

Aktuality ze života školy:

31. prosince 2021

Informace MŠMT
Preventivní antigenní testování a trasování ve školách
od ledna 2022
Vážení rodiče, od ledna pokračuje preventivní antigenní testování ve školách. Od 3. do 16. ledna se testuje dvakrát týdně, vždy v pondělí
a ve čtvrtek. Od 17. ledna pak probíhá testování jednou týdně, a to v pondělí. Testování se týká dětí a žáků, jak neočkovaných,
tak očkovaných i těch, kteří prodělali nemoc. V případě, že dítě nepodstoupí toto testování, je třeba, aby během celého dne mělo
nasazenou roušku. Pokud je starší 15 let, nosí respirátor.
Seznam odběrových míst PCR testů najdete na: https://crs.uzis.cz
Co dělat, pokud má vaše dítě pozitivní antigenní test?
Pokud vyjde vašemu dítěti antigenní test pozitivní, není třeba kvůli žádance kontaktovat praktického lékaře. Existují dvě možnosti:
1) Dostanete SMS zprávu s číslem eŽádanky. Po obdržení této zprávy půjdete
na libovolné odběrové místo, které
provádí PCR testy na základě žádanky.
U některých míst je třeba nejdříve
rezervovat termín.
2) Dítě dostane od školy písemné potvrzení o pozitivním výsledku
antigenního testu. Toto potvrzení donesete na libovolné odběrové
místo, které provádí PCR testy na základě žádanky. U některých
míst je třeba nejdříve rezervovat termín. Potvrzení, které
obdržíte od školy, není certifikátem použitelným pro přístup ke
službám a akcím nebo pro cestování
Co dělat, pokud je výsledek PCR testu pozitivní?
Pokud je výsledek PCR testu vašeho dítěte pozitivní, kontaktujte praktického lékaře pro děti a dorost. Následně vás bude
kontaktovat krajská hygienická stanice nebo budete vyzváni k sebetrasování.
Nově platí povinnost nahlásit škole pozitivní výsledek PCR testu vašeho dítěte, ať už se jedná
o testování ve škole nebo například nákazu v rámci rodiny.
Co se stane, když vyjde spolužákovi pozitivní antigenní test?
Pokud se tak stane během pondělního testování, pozitivní dítě se již nezúčastní výuky. Ostatní ve škole zůstávají.
Pokud je některý z žáků pozitivní v rámci čtvrtečního antigenního testování, nastupuje celá třída tzv. režim test-to-stay. To znamená, že každý den podstoupí všichni
spolužáci antigenní test, a to až do doby, kdy původně antigenně pozitivní dítě obdrží negativní výsledek PCR testu. Pro celou třídu v tu dobu platí speciální režimová
opatření – nošení roušky u žáků mladších 15 let, nošení respirátoru u starších 15 let, oddělená toaleta, při jídle rozestup alespoň 1,5 metru od ostatních a děti jsou
oddělené od dalších žáků.
Co bude následovat, když se vaše dítě potká ve škole
s pozitivním na covid-19?
Vaše dítě se může ve škole potkat s žákem, kterému vyšel pozitivní výsledek PCR testu. Pokud škola předá všechny potřebné informace
krajské hygienické stanici, dostanete SMS zprávu, která bude obsahovat číslo eŽádanky, nařízení karantény a instrukce k PCR testu.
Už není třeba sebetrasování, ani neočekávejte telefonát z trasovacího centra.
Pokud se něco nepovede nebo byl kontakt mimo školu, dostanete SMS zprávu s výzvou k sebetrasování.
V takovém případě prosíme, využijte možnost sebetrasování, významně tím urychlíte celý proces.


PF 2022


Šťastné a veselé Vánoce, mnoho úspěchů v osobním i pracovním životě, štěstí a hlavně pevné zdraví v roce 2022 Vám všem přejí zaměstnanci ZŠ a MŠ Albrechtice


NÁRODNÍ PLÁN PODPORY NÁVRATU ŽÁKŮ DO ŠKOL

DOUČOVÁNÍ


Informujeme žáky a rodiče, že od září 2021 bude probíhat v rámci Národního plánu návratu žáků do škol doučování žáků.

Jde o dlouhodobý projekt MŠMT, jehož cílem je zmírnit negativní dopady výpadku prezenční výuky v důsledku COVID - 19.


1. Jedná se o aktivitu, která slouží primárně pro doplnění vzdělávacích ztrát způsobených přerušením prezenční výuky.

2. Jde o bonusový program. Doučování není součástí povinné školní výuky.

3. Rozhodnutí o poskytnutí podpory v podobě doučování a způsob výběru žáků je v kompetenci ředitele školy.

4. O konkrétním způsobu organizace a zařazení žáků budou žáky v úvodu školního roku informovat třídní učitelé.

5. V případě, že bude žák pro doučování vybrán a zákonný zástupce vyjádří svůj souhlas, je účast žáka na doučování povinná.


Rozvrhy pro rok 2021/2022
 


Všichni žáci, rodiče a návštěvníci školy musí se ve škole

pohybovat v ochranné roušce.

Vážení rodiče, milí strávníci:

Pod hlavičkou Školní jídelna (kde se nachází jídelníček) najdete informace o stahování inkasa bankou za stravu.


Čistička vzduchu v každé třídě - ETA Puris 3569 90000


V současné době, abychom předešli nakažení žáků a učitelů, jsme zakoupili do každé třídy a do obou oddělení školní družiny čističky vzduchu ETA Puris 3569 90000. Ta je schopna zajistit svěží a čisté ovzduší i ve větších místnostech. Svým výkonem spolehlivě dokáže vyčistit vzduch i v prostorech do velikosti 80 m2, takže ji můžeme používat ve třídách. Navzdory vysoké efektivitě má nízkou hlučnost 64 dB a nebude rušit v době vyučování. Vynikající úroveň filtrace zajišťuje účinnost až 99,97 %. Dokáže zachytit prachové částice, bakterie, mikroorganismy, ale také zvířecí chlupy, a to díky kombinaci HEPA filtru, uhlíkového filtru a nylonového předfiltru.
Funkce ionizátoru
Mimo jiné můžeme čističku přepnout do režimu klasického ventilátoru, u kterého si lze vybrat hned ze čtyř přednastavených rychlostí. Při aktivaci ionizátoru se do ovzduší vypustí záporné ionty, které vzduch ještě lépe pročistí. Sám přístroj automaticky kontroluje čistotu ovzduší, a podle vyhodnocených informací automaticky upraví nastavení výkonu pro ty nejlepší výsledky.

Čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění

04. května 2020

Čestné prohlášení o neexistenci příznaků

virového infekčního onemocnění


Toto čestné prohlášení je platné jak pro základní školu,

tak i pro mateřskou školu.

Bez tohoto vyplněného a podepsaného prohlášení

žák
nebude vpuštěn do školy.

Kdo si prohlášení nemůže stáhnout a vytisknout,

vyzvedne si je ve škole u vchodu vedle poštovní schránky.

Formuláře jsou připravené.

Formulář čestné prohlášení zde:

© 2014 - 2022 Základní škola a Mateřská škola Albrechtice.
Všechna práva vyhrazena.
Tento web využívá redakční systém AD-RS.
Realizace webu ADweby.com.

Kontaktní informace

Základní škola a Mateřská škola Albrechtice
Školní 20, 735 43 Albrechtice

Telefonní čísla:
596 428 447
773 240 460Více informací