Školská a kulturní komise, Základní škola a Mateřská škola Albrechtice

Fulltextové vyhledávání

Vážení spoluobčané,

Rada obce Albrechtice ze dne 20. 11. 2014, usnesením č. 2, bod 04/02, jmenovala (v souladu s § 102 odst. 2, písm. h zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění) předsedy a členy komisí pro volební období 2014 – 2018. Jednou z komisí je i Komise školská a kulturní a pracuje v tomto složení:

Předsedkyně: Marie Hlaváčová
Členové: Ing. Aleš Molinek
                Michaela Palowská
                Dagmar Pipreková
                Silvestr Delong
                Danuta Jablecká
                Mariola Nožičková
                Mgr. Irena Ruhswurmová

1. Komise je iniciativním a poradním orgánem Rady obce Albrechtice (dále jen „rada obce“). Svá stanoviska a náměty předkládá komise radě obce.

2. Komise je ze své činnosti odpovědna radě obce.

3. Komise předkládá Radě obce Albrechtice svá stanoviska formou doporučení, která se týkají zejména těchto oblastí:
a) poskytování podpory fyzickým nebo právnickým osobám při pořádání kulturních, školních, společenských či jiných akcí,
b) přijímání podnětů z oblasti školství a kultury a posuzování jejich vhodnosti z hlediska zájmu obce,
c) plnění dalších úkolů v oblasti školství a kultury, kterými ji pověří rada obce.

Školská a kulturní komise při Obecním úřadu v Albrechticích, jak již bylo zmíněno, pracuje v novém složení od podzimních komunálních voleb.

Už ze samotného názvu komise je zřejmé, že jedním z hlavních úkolů komise je zajímat se o dění ve školských zařízeních na území obce, kterými jsou Základní škola a Mateřská škola Albrechtice (www.zsalbrechtice.cz) a Základní škola a Mateřská škola s polským jazykem vyučovacím Albrechtice (www.pspolbrachcice.cz).

Základní škola je co do rozsahu jednou z nejdůležitějších institucí v naší obci a proto se školská a kulturní komise zaměřila více než kdykoli jindy na dění v této škole. To však neznamená, že se nebudeme zajímat i o ostatní školská či kulturní zařízení.

Základní školu v Albrechticích navštěvuje v současné době celkem 265 žáků a z tohoto počtu je celkem 117 dívek. Základní škola má devět ročníků, přičemž první a devátý ročník tvoří dvě třídy. Třídy jsou naplňovány do minimálního počtu 17 žáků ve třídě a maximálního počtu 30 žáků ve třídě. Výjimku z počtu žáků uděluje zřizovatel školy, a to v počtu 4 žáků nahoru i dolů.

Žáci se stravují ve zmodernizované školní jídelně, kde zkušené paní kuchařky vaří pestrou a rozmanitou stravu dle platných legislativních norem, a to nejen pro žáky vlastní školy, žáky ostatních školních zařízení v naší obci, ale také pro zaměstnance Obecního úřadu, Zdravotního střediska, Domova pro seniory a seniory, kteří si sami na oběd docházejí.
Zaměstnaným rodičům vycházejí vstříc dvě oddělení školní družiny, kde jsou mimo jiné organizovány zajímavé besedy, hry a soutěže. Po malování oddělení školní družiny, které proběhne o jarních prázdninách, se zde mohou děti těšit na nový nábytek.

Mimo povinnou školní výuku se mohou žáci zapojit i do mimoškolních aktivit, kterých je celá řada, jsou bezplatné a jsou vedeny pedagogickým sborem, učiteli, kteří tuto činnost vykonávají bez nároku na odměnu.

Ve škole fungují i dvě mezinárodní organizace jako jsou např.:
GLOBE - mezinárodní dlouhodobý program, který podporuje u žáků zájem o přírodní vědy, rozvíjí jejich badatelské dovednosti a trénuje vědecké postupy práce,
Debrujáři - Hnutí malých debrujárů pochází z Kanady a Francie, kde vzniklo jako reakce na potřeby zvýšit zájem dětí o přírodovědné a technické předměty.

Žáci se také mohou zapojit i do aktivit, které nabízí i jiné organizace: např. ZUŠ se sídlem v Havířově a Českém Těšíně, ve škole funguje taneční kroužek, fotbalový klub, ragby, křesťanský kroužek atd., atd.

Není možné zde vyjmenovat všechny aktivity, které se týkají dění kolem naší školy v obci, ale o všech těchto aktivitách je možné se informovat na webových stránkách školy, které byly v nedávné minulosti zcela rekonstruovány a po jejichž změnách volalo již mnoho rodičů. Jsou zde zajímavé odkazy, informace, fotogalerie aj. (www.zsalbrechtice.cz).
Nedílnou součástí školního a kulturního dění v naší obci je rovněž občanské sdružení Rodina a škola při Základní škole v Albrechticích. Vše o jejich činnosti a práci naleznete na webových stránkách www.ras-albrechtice.cz.

Vážení rodiče, spoluobčané, drtivá většina z nás zaregistrovala, že již delší dobu nemůže bohužel ze zdravotních důvodů vykonávat funkci ředitele Základní a Mateřské školy Albrechtice paní Mgr. Pavla Martinková. I přes tuto nepříjemnost lze konstatovat, že škola funguje a pracuje bez problémů, a to díky plnému pracovnímu nasazení současného vedení školy a celého pedagogického sboru.

Rada obce Albrechtice vyhlásila konkurzní řízení na vedoucí pracovní místo ředitele příspěvkové organizace Základní škola a Mateřská škola Albrechtice a brzy bude vybrán nejvhodnější kandidát.
Škola nabízí všem žákům vzdělání v příjemném prostředí a učitelé zpestřují žákům výuku novými způsoby a trendy. Na druhou stranu jsou zde i témata ke zlepšování, o kterých víme a na kterých se chce Školská a kulturní komise aktivně podílet.

Očekáváme rovněž od Vás, od rodičů a spoluobčanů, postřehy, podněty a připomínky ke školnímu a kulturnímu dění v naší obci, tak abychom mohli plnohodnotně naplnit poslání této komise (kontakt viz oficiální webové stránky obce Albrechtice www.obecalbrechtice.cz)

Za Školskou a kulturní komisi
Ing. Aleš Molinek

 

Autor: Admin ZŠ Albrechtice | Počet přečtení: 3177x | Datum: 21.02.2015

Sdílet:
© 2014 - 2018 Základní škola a Mateřská škola Albrechtice.
Všechna práva vyhrazena.
Tento web využívá redakční systém AD-RS.
Realizace webu ADweby.com.

Kontaktní informace

Základní škola a Mateřská škola Albrechtice
Školní 20, 735 43 Albrechtice

Telefonní čísla:
596 428 447
773 240 460Více informací