Historie školy, Základní škola a Mateřská škola Albrechtice

Fulltextové vyhledávání

Historie školy

První písemná zmínka o farní škole v Albrechticích pochází z r. 1679. Jiná zmínka o existenci školy v obci je z karvinské kostelní kroniky z r. 1727. Ve zprávě se uvádí, že ještě ani v r. 1727 obec neměla samostatnou školní budovu, ale působil zde učitel a varhaník. Kolem r. 1800 byla již v obci samostatná školní budova. Podle zápisu v kostelní kronice byla budova katolické školy č.p. 11 ( současné školy s polským jazykem ) vystavěna v r. 1828. Časově se tomu váže i jiný kronikářský údaj, podle něhož se v r. 1816 vzdal působící učitel F. Wadowski svého místa proto, že mu neumožňovalo lidské živobytí. Zděná budova této školy, kterou vystavěla katolická církevní obec, byla do r. 1898 přízemní, jednotřídní. V témže roce bylo přistavěno další patro. Plat učitele v té době činil 300 florentů s naturálním bytem o jedné světnici a s otopem. Tehdejší učitelé zaujímali ve společnosti výhradní místo. Byli sproštěni vojenské služby, nosili však stejnokroj. Školní prázdniny trvaly pět týdnů, od konce září do 1. listopadu. Vyučovacím jazykem v té době byl jazyk moravský, zavedený do škol za vlády Marie Terezie a Josefa II. Tímto jazykem se v Albrechticích přestalo vyučovat po r. 1870. Takto zanikla v obci tzv. moravská škola, jejíž posledním správcem byl učitel Josef Kasperlik. Do uzavření dohody mezi Rakouskem a Vatikánem v r. 1856 existovala v Albrechticích jedna společná škola. Pak byly povoleny církevní školy. Stávající škola č.p. 11 byla katolická, proto si občané evangelického vyznání postavili v r. 1861 novou evangelickou školu s polským vyučovacím jazykem a bytem pro učitele. Nově zřízenou evangelickou školu navštěvovaly do r. 1905 i děti ze Stonavy.Předměty, které se vyučovaly v základní škole do r. 1989 - náboženství, čtení, psaní, polský jazyk, němčina, počty, geometrie, přírodopis, zeměpis, dějepis, kreslení, zpěv a tělocvik. Od r. 1906 se začalo vyučovat i ženské ruční práce. Učitel dostával 1000 až 1800 K dle platové třídy, v níž byl zařazen, k tomu 160 K příplatku a naturální byt. Od obce dostával ročně příplatek 180 K. Po sloučení obou škol po 1. světové válce zůstala nadále jedna třída v bývalé evangelické škole. Po sporu mezi evangelíky a katolíky se dosud soukromá škola stala obecnou. Vznikla škola s třemi třídami a s jedním ředitelem. V r. 1921 vznikl v obci odbor Matice osvěty lidové, jehož prvním úkolem bylo založit českou menšinovou školu. Ta byla po soupisu dětí povolena 2.8.1921. První rok měla jen 18 dětí. V r. 1922 již 30. V r. 1923 byla postavena nová budova české školy. Jedná se o objekt nynějšího Obecního úřadu v Albrechticích. Po záboru Těšínska v r. 1938 se ve škole vyučovalo polsky a za německé okupace německy. Po 2. světové válce bylo zahájeno opět vyučování česky 6.9.1945. Po roce 1960 se získaly nové učebny v rekonstruovaném finském domku. V r. 1962 byla provedena přístavba ke staré školní budově. V r. 1970 byla v zadní části dvora postavena hospodářská budova se školní dílnou. Všechny práce prováděli obětaví rodiče bezúplatně. Po celé toto období podporovalo školu Sdružení rodičů a přátel školy. V r. 1980 po osídlení nového sídliště došlo k nárůstu žactva, proto byla zahájena výstavba nové školy. Vyučování bylo zahájeno 1. září 1986 pro 1. stupeň a za rok byla slavnostně otevřena nová 18- třídní škola, takže ani starší žáci nemuseli dojíždět, ba naopak přešli sem žáci 2. stupně i pedagogičtí pracovníci z poddolované Stonavy.Od té doby se měnily počty žáků i pedagogického sboru.Statistické údaje z kroniky školy


Rok 1986/1987 - počet tříd - 9 - počet žáků - 293 - počet oddělení školní družiny - 5

Rok 1987/1988 - počet tříd - 18 - počet žáků - 539 - počet oddělení školní družiny - 4

Rok 1988/1989 - počet tříd - 17 - počet žáků - 549 - počet oddělení školní družiny - 3

Rok 1989/1990 - počet tříd - 18 - počet žáků - 515 - počet oddělení školní družiny - 3

Rok 1990/1991 - počet tříd - 19 - počet žáků - 541 - počet oddělení školní družiny - 3

Rok 1991/1992 - počet tříd - 19 - počet žáků - 507 - počet oddělení školní družiny - 2

Rok 1992/1993 - počet tříd - 18 - počet žáků - 480 - počet oddělení školní družiny - 2

Rok 1993/1994 - počet tříd - 16 - počet žáků - 293 - počet oddělení školní družiny - 1

Rok 1994/1995 - počet tříd - 16 - počet žáků - 374 - počet oddělení školní družiny - 1

Rok 1995/1996 - počet tříd - 15 - počet žáků - 348 - počet oddělení školní družiny - 2

Rok 1996/1997 - počet tříd - 18 - počet žáků - 401 - počet oddělení školní družiny - 2

Rok 1997/1998 - počet tříd - 18 - počet žáků - 404 - počet oddělení školní družiny - 2

Rok 1998/1999 - počet tříd - 17 - počet žáků - 405 - počet oddělení školní družiny - 2

Rok 1999/2000 - počet tříd - 17 - počet žáků - 403 - počet oddělení školní družiny - 1

Rok 2000/2001 - počet tříd - 18 - počet žáků - 423 - počet oddělení školní družiny - 1

Rok 2001/2002 - počet tříd - 18 - počet žáků - 400 - počet oddělení školní družiny - 1

Rok 2002/2003 - počet tříd - 18 - počet žáků - 384 - počet oddělení školní družiny - 1

Rok 2003/2004 - počet tříd - 17 - počet žáků - 359 - počet oddělení školní družiny - 1

Rok 2004/2005 - počet tříd - 17 - počet žáků - 354 - počet oddělení školní družiny - 1

Rok 2005/2006 - počet tříd - 16 - počet žáků - 334- počet oddělení školní družiny - 2

Rok 2006/2007 - počet tříd - 15 - počet žáků - 329 - počet oddělení školní družiny - 2

Rok 2007/2008 - počet tříd - 15 - počet žáků - 304 - počet oddělení školní družiny - 2

Rok 2008/2009 - počet tříd - 14 - počet žáků - 289 - počet oddělení školní družiny - 2

Rok 2009/2010 - počet tříd - 11 - počet žáků - 265- počet oddělení školní družiny - 2

Rok 2010/2011 - počet tříd - 11 - počet žáků - 257 - počet oddělení školní družiny - 2

Rok 2011/2012 - počet tříd - 11 - počet žáků - 258 - počet oddělení školní družiny - 2

Rok 2012/2013 - počet tříd - 11 - počet žáků - 264 - počet oddělení školní družiny - 2

Rok 2013/2014 - počet tříd - 11 - počet žáků - 261 - počet oddělení školní družiny - 2

Rok 2014/2015 - počet tříd - 11 - počet žáků - 270 - počet oddělení školní družiny - 2

Rok 2015/2016 - počet tříd - 11 - počet žáků - 263 - počet oddělení školní družiny - 2

Rok 2016/2017 - počet tříd - 11 - počet žáků - 276 - počet oddělení školní družiny - 2

Rok 2017/2018 - počet tříd - 11 - počet žáků - 270 - počet oddělení školní družiny - 2

Rok 2018/2019 - počet tříd - 10 - počet žáků - 254 - počet oddělení školní družiny - 2

Rok 2019/2020 - počet tříd - 10 - počet žáků - 247 - počet oddělení školní družiny - 2

Rok 2020/2021 - počet tříd - 10 - počet žáků - 236 - počet oddělení školní družiny - 2

Rok 2021/2022 - počet tříd - 10 - počet žáků - 242 - počet oddělení školní družiny - 2

Rok 2022/2023 - počet tříd - 10 - počet žáků - 229 - počet oddělení školní družiny - 2Ve funkcích vedení se vystřídali:


Ředitelé školy :


Sikorová Bernadetta - 1986 - 1987, Andrýs Antonín - 1987 - 1988, Valko Jan - 1988 - 1992, Luzar Valter - 1992 - 1998, Feber Zdeněk - 1998 - 2012, Martinková Pavla - 2012 - 2015, Feber Zdeněk - 2015 - 

Zástupci ředitelé školy :


Sikorová Bernadetta - 1987 - 1991, Lusk Zdeněk - 1991 - 1992, Taxová Nataša - 1992 - 1994, Feber Zdeněk - 1994 - 1998,
Martinková Pavla - 1998 - 2012, Feber Zdeněk - 2012 - 2015, Kowalczyková Jiřina - 2015 - ,
Ruhswurmová Irena - 2015 - 2022, Jiří Bakončík - 2022 -
 

Autor: Admin ZŠ Albrechtice | Počet přečtení: 6860x | Datum: 13.06.2014

Sdílet:
© 2014 - 2024 Základní škola a Mateřská škola Albrechtice.
Všechna práva vyhrazena.
Tento web využívá redakční systém AD-RS.
Realizace webu ADweby.com.

Kontaktní informace

Základní škola a Mateřská škola Albrechtice
Školní 20, 735 43 Albrechtice

Telefonní čísla:
596 428 447
773 240 460Více informací