Základní škola a Mateřská škola Albrechtice

Fulltextové vyhledávání

haka-prvnacci-albrechtice0103baner.jpg P1310633.JPG 1.A.jpg IMG_2026.jpg IMG_5789.JPG

Zápis do 1. tříd 2020

01. dubna 2020

Základní škola a Mateřská škola Albrechtice

Opatření k zápisům do 1. třídy

pro školní rok 2020/2021

ELEKTRONICKÉ PODÁNÍ PŘIHLÁŠKY NA ODKAZU NÍŽE

KLIKNĚTE:
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vydává v souvislosti s mimořádnými opatřeními vlády k ochraně obyvatelstva v souvislosti s koronavirem a onemocněním COVID-19 opatření k organizaci zápisů k povinné školní docházce pro školní rok 2020/2021.

Zápisy budou probíhat v dubnu a bez osobní přítomnosti

dětí ve škole.

Zápisy k povinné školní docházce proběhnou v souladu s právními předpisy, ale s upuštěním od některých tradičních postupů.

Uskuteční se elektronicky v termínu dle školského zákona,

tedy v termínech od 1. dubna 2020 do 30. dubna 2020.


Vzhledem k výše uvedeným mimořádným opatřením situace vyžaduje:

1. organizovat zápisy bez osobní přítomnosti dětí ve škole. Upřednostnit, pokud je to možné, podání přihlášky bez osobní přítomnosti zákonného zástupce dítěte ve škole – elektronicky na stránkách školy : http://www.zsalbrechtice.cz, případně dle konkrétní situace osobně do školy nebo poštou.

Osobně v termínu: ve středu 22. 4. od 8.00 do 17.00 hodin.

Podrobnější doporučení k organizaci zápisů:

Ve všech případech doporučujeme po ukončení mimořádných opatření uspořádat setkání se zapsanými dětmi zaměřené na seznámení se s prostředím školy, vzdělávacím programem, učiteli a prostory školy (motivační část). Nebude nyní však součástí zápisu.
Proběhne pouze formální část zápisů, motivační část se neuskuteční.

Podání žádosti

Podle § 37 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, je možné podání (tj. žádost o přijetí k základnímu vzdělávání) učinit písemně nebo ústně do protokolu anebo v elektronické podobě. Přihlášku je tedy možné doručit následujícími způsoby:

1) poštou,

2) osobní podání: v případě osobního podání žádosti zákonným zástupcem dítěte je nezbytné organizovat příjem žádostí tak, aby nedošlo k vyšší koncentraci a pohybu osob v prostorách školy.

3) Pokud by bylo podání učiněno pomocí jiných technických prostředků (např. e-mailem bez uznávaného elektronického podpisu, telefaxem apod.), je nutné jej do 5 dnů ze strany zákonného zástupce potvrdit jedním z výše uvedených způsobů – bude se dokládat až po zápise, stejně jako rodné listy, místo trvalého pobytu spádové školy, zastupuje-li dítě jiná osoba než jeho zákonný zástupce doložení svého oprávnění dítě zastupovat apod.

V případě žádosti o odklad – použije zákonný zástupce žádost o odklad a doloží 2 přílohy – potvrzení z SPC, PPP a potvrzení od dětského lékaře nebo specialisty. Školská poradenská zařízení zajistí nejnutnější služby v souvislosti se zahájením školního roku, tedy typicky žádosti o odklad povinné školní docházky. Správní řízení o zápisu se v těchto případech přeruší do doby vydání doporučení školského poradenského zařízení.

ELEKTRONICKÉ PODÁNÍ PŘIHLÁŠKY NA ODKAZU NÍŽE - KLIKNĚTE:Postup pro elektronickou žádost

19. března 2020

Aby se zjednodušilo vyřizování těchto žádostí,

je zde možnost, že formulář ve formátu DOC vyplníte ze svého počítače,

zašlete e-mailem do školy, tam doplní razítko a odešlou e-mailem opět zpátky.

Originál bude možné zaměstnavateli doložit až dodatečně pro výplatu dávky.

Omezí se tak fyzický kontakt i nával ve škole.

Tiskopis zde:

Oznámení o uzavření provozu MŠ v Albrechticích

18. března 2020

Oznámení o uzavření provozu mateřské školy

v Albrechticích


Vážení rodiče,

od pondělí 23. března uzavíráme naši mateřskou školu.

Rodiče budou o uzavření informováni během dneška, čtvrtku a pátku přímo

v mateřské škole.

Na škole i školce bude vyvěšeno písemné upozornění.

Dále na www. stránkách školy a obce bude toto upozornění rovněž.

Rodiče si mohou ve škole vyzvednout formulář

" Žádost o ošetřovné při péči o dítě do 10 let".

Platnost od 23. března na dobu neurčitou.

Dnešní den navštěvovalo MŠ pouze 8 dětí

a na zítřek mají být další dva odhlášeni.

Z těchto důvodů nemá smysl pokračovat v provozu MŠ.Přeji pěkný den.

S pozdravem Feber

Základní škola a Mateřská škola AlbrechticeMateřské školy

Provoz MŠ vláda nezakázala. MŠMT doporučuje provoz přerušit nebo omezit.

Vždy záleží na rozhodnutí ředitele/ky po projednání se zřizovatelem, přičemž rozhodující slovo má ředitel/ka.

Pokud mateřská škola zruší výuku, rodič dítěte má nárok na ošetřovné – bližší informace podá MPSV a Česká správa sociálního zabezpečení, viz https://www.cssz.cz/.

Formulář na ošetřovné potvrzuje škola, je možné i elektronicky.

© 2014 - 2020 Základní škola a Mateřská škola Albrechtice.
Všechna práva vyhrazena.
Tento web využívá redakční systém AD-RS.
Realizace webu ADweby.com.

Kontaktní informace

Základní škola a Mateřská škola Albrechtice
Školní 20, 735 43 Albrechtice

Telefonní čísla:
596 428 447
773 240 460Více informací