3.11. -7.11. 2014

Fulltextové vyhledávání

Jídelníček

ŠKOLNÍ JÍDELNA INFORMUJE:

Jídelníček najdete zde:

https://secure.ulrichsw.cz/estrava/jidelnicek2.php?idzar=221&lang=CZ


Přihlašování a odhlašování obědů zde:

 ZMĚNY V JÍDELNÍM LÍSTKU JSOU VYHRAZENY

Poplatky za stravu od 4. 9. 2023

1. Stupeň – 30,- Kč
2. Stupeň – 32,- Kč
3. Stupeň – 35,- Kč
MŠ – 47,- Kč/ 50,- Kč

Vedoucí školní jídelna E. Slonková, tel.: 59 642 90 80, mobil: 773 514 929
 
Přejeme dobrou chuť
 
Informace ŠJ pro strávníky 

Vážení rodiče, milí strávníci,

Pokud by měl někdo více dotazů či připomínek, může psát na email jidelnalbrechtice@seznam.cz
nebo volat na telefonní čísla 596 429 080, 773 514 929.

Slonková Eva
vedoucí školní jídelny


Návod internetového přihlašování a odhlašování stravného:

Pro manipulaci s aplikací estrava je zapotřebí:
A) Na internetu
Zadat www.zsalbrechtice.cz a odkaz na nebo www.estrava.cz
(objeví se internetové stránky )
dostanete na https://secure.ulrichsw.cz/estrava/
B) Pomocí mobilní aplikace
pro OS Android:
V mobilu si najdete aplikaci Obchod Play, zadáte si do vyhledávání estrava Ulrich, klknete na aplikaci eStrava a nainstalujete jo.
pro iPhone:
V mobilu si najdete aplikaci App store a další postup je stejný.
Vyúčtování vidí strávníci i po přihlášení na www.estrava.cz

Přihlášení je umožněno pouze zaregistrovaným strávníkům. Dále je nutné, aby měl uživatel zaplacené stravné na dané dny určitého měsíce.
V těchto dnech může provádět změny: 1-první jídlo, 0-odhláška.
Postup přihlašování uživatele estravy:

1. Zadat kód zařízení (identifikace ZŠ a MŠ Albrechtice):
klikneme na číslo identifikace 0214
2. zadat kód uživatele: číslo čipu, bez počátečních 0.
3. zadat heslo - sděleno vedoucí ŠJ,po prvním přihlášení doporučujeme změnu hesla max.8 znaků
4. objeví se stránky se jménem strávníka a menu.
5. v hlavním menu pod odkazem jídelníček si zvolte nabídku aktuálního měsíce.
Pak můžete provést změny dle jídelníčku. Po ukončení změn musíte kliknout na tlačítko Uložení změn. Objeví se hlášení, že objednávka byla úspěšně odeslána.

Další volby dle potřeb uživatele:
Doporučujeme nastavit emailovou adresu, na kterou vám automaticky přijde výpis provedených změn, který lze použít k případné reklamaci.

UPOZORNĚNÍ:
Import a export dat je zcela automatizován, veškeré uložené změny jsou registrovány do protokolu aplikace (SIS) stravné 7.0. Případná reklamace bude posuzována na základě tohoto protokolu.

Výdej čipu bude probíhat u vedoucí ŠJ.
Nový čip - 100 Kč
Ztráta čipu - 100 Kč

Kolektiv školní jídelny přeje svým strávníkům dobrou chuť.

ŠJ při ZŠ a MŠ Albrechtice tel:596 429 080
vedoucí: E. Slonková

CO RODIČE NEVÍ O ŠKOLNÍM STRAVOVÁNÍ ANEB PROČ SE VAŘÍ JAK SE VAŘÍ

Autor: Ing. Pavel Ludvík je vedoucím redakce portálu Jídelny.cz

Oběd, který dostane dítě ve školní jídelně, je výsledkem jednoho velkého kompromisu. Určitý názor na jídlo má vedoucí školní jídelny, která jídelníček a receptury připravuje. Jinak si jídlo představuje stát, který ho finančně dotuje, případně ředitel školy, který je nadřízeným jídelny. A své požadavky, často velmi zvláštní, ovlivněné filmy, televizí a časopisy, mají strávníci a jejich rodiče. Zatímco stát, škola a jídelna jsou o svých stanoviscích informováni a znají příslušné předpisy, u dětí a jejich rodičů tomu tak často není. Kolik sporů a nepříjemných situací za poslední léta v jídelnách vzniklo jen proto, že rodiče tvrdě uplatňovali své požadavky! Mnoho střetů by odpadlo, kdyby všechny strany znaly svá stanoviska a své možnosti.

Trochu legislativy úvodem

Školní stravování je služba organizovaná a dotovaná státem a stát proto pro něho stanovuje poměrně přesná pravidla. Obecné zmínky o školním stravování najdeme ve školském zákoně 561/2004, ovšem skutečnou alfou a omegou je vyhláška 107/2005 o školním stravování, která určuje, jak mají školní obědy vypadat v praxi. Nepředstavuje nijak těžké nebo odborné čtení a tak se s ní snadno může seznámit každý rodič.

Vyhláška stanovuje dvě základní požadavky:

a) Finanční limit na nákup potravin, z nichž bude oběd připraven, respektive jeho rozmezí.
b) Průměrnou měsíční spotřebu určitých druhů potravin na jeden oběd. (tzv. spotřební koš)
Základní pravidlo zní: Dotované školní stravování je možno poskytovat pouze tehdy, jestliže splňuje požadavky stanovené touto vyhláškou.
Dalším předpisem, který výrazně koriguje provoz školních jídelen, je vyhláška 137/2004, obsahující hygienická pravidla, kterými se školní jídelna musí řídit. A ta jsou často tak přísná, že prakticky omezují přípravu určitých jídel, u některých ji dokonce vylučují.

Obědy jsou moc drahé
Cena oběda se skládá ze třech částí: potraviny, mzdy a režie. O tom, co stojí potraviny, jestli jejich cena stoupá nebo klesá, se můžeme snadno přesvědčit. Mnoho jídelen nakupuje potraviny ve velkoobchodech za ceny nižší, ale je bohužel i mnoho takových, kam velkoobchod odmítá dodávat (obvykle těch, kde se stravuje málo žáků). Těm pak nezbývá, než aby nakupovaly v běžném obchodě za běžné ceny.
Zatímco materiálovou část ceny mohou mít rodiče pod kontrolou, horší je to s náklady mzdovými a režijními. Pokud jde o mzdy, tak každý rodič, který se zajímá o dění kolem sebe, ví, že platy ve školních jídelnách jsou velmi nízké, řada kuchařek dnes pracuje za minimální mzdu. Režijní náklady (energie, údržba, opravy, stroje, zařízení, vybavení, školení personálu) pak závisí na konkrétních podmínkách každé jídelny a mohou být i ve srovnatelných jídelnách skutečně různé.

Obědy platím a proto mám právo...
Ta práva jsou bohužel velmi malá. Poskytování školních obědů je služba poskytovaná hromadně, kde bohužel není prostor pro uspokojení různých individuálních potřeb, a proto se rodiče bohužel musí smířit se stanovenými pravidly.
Druhým důvodem, proč rodiče na leccos právo nemají, je to, že náklady na oběd neplatí v plném rozsahu. Školní obědy jsou u nás výrazně dotovány, míra dotace může být kolem 60 %. Cena oběda (stravenky), kterou platí rodiče, představuje pouze náklady na potraviny, zatímco mzdové a režijní náklady hradí někdo jiný. Běžné materiálové náklady na 1 oběd se v současnosti pohybují kolem 20 Kč (v závislosti na věku dítěte). Rodič, který stravenku hradí, musí počítat s tím, že min. dalších 30 Kč (mzdy a režie) mu přidá někdo jiný. A ten někdo si pochopitelně osobuje právo stanovovat, jak má oběd vypadat.
Rodič tedy platí jen menší část celkových nákladů a jejich právo určovat, jak má oběd vypadat, je značně omezeno.

Mému synovi nevyhovuje, co dostává na oběd
Protože stát školní stravování dotuje, poměrně přesně určuje, jak by mělo vypadat složení školních obědů. Není to ale tak, že by vyžadoval vařit jen podle schválených receptur, že by zakazoval např. párky nebo klobásy nebo že by ve školkách bylo povinné mléko ke snídani.
Vyhláška 107/2005 obsahuje průměrnou měsíční spotřebu vybraných druhů potravin na strávníka, tzv. spotřební koš, a tu musí jídelny dodržovat. Vedoucí jídelny rozdělí potraviny do určitých skupin (např. maso, mléko, zelenina), jednou za měsíc sečte jejich spotřebu a dělí počtem obědů. Dostane tak spotřebu těchto skupin na 1 oběd a ta musí s určitou tolerancí odpovídat zmíněné tabulce. Např. u dětí 1. stupně ZŠ musí jídelna za měsíc vykázat spotřebu 10 g luštěnin na 1 oběd, 12 g tuků nebo 19 g mléčných výrobků.
Dodržování spotřebního koše bývá předmětem kontroly ČŠI, žádná jídelna si ho nedovolí ignorovat a nemůže přitom brát ohled na individuální požadavky jednotlivých strávníků.
Požadavků, které rodiče i děti vznášejí, je mnoho: více zeleniny a méně zeleniny, více masa a méně masa, méně uzenin, ryb, luštěnin apod. Někdy je možné o těchto požadavcích se školou nebo jídelnou jednat. Je však třeba brát ohled na spotřební koš a finanční náklady s tím vzniklé. Jestliže jídelna dokáže i po splnění vašich požadavků dodržet spotřební koš, pak není problém. Obecně však lze říci, že snížení spotřeby ryb nebo luštěnin bude pro jídelny problematické, protože v těchto skupinách dodržují normu jen tak tak.
Pozor ale na to, že některé změny se mohou promítnout v ceně jídla. Jídelna musí dodržet finanční limit.

Syn dostává malé porce masa
Vyhláška 107/2005 předepisuje, že ve věkové kategorii 11-14 let má dítě za měsíc v průměru dostat 70 g masa na jeden oběd (počítáno v syrovém stavu, takže po technologické přípravě bude masa samozřejmě méně). Kuchařky jistě mohou při mimořádných příležitostech připravit porce např. 100 gramové, ale příště zase musí ušetřit. Např. do rizota dají masa jen 50 g.
V případě nespokojenosti si můžete nechat porci převážit. Pokud by jídelna dlouhodobě podávala např. žákům druhého stupně větší porce masa, překročí spotřebu masa danou vyhláškou a velmi pravděpodobně také nedodrží finanční limit. A to si žádná jídelna nedovolí, protože na nákup potravin má jen ty peníze, které vybere od rodičů.

V naší jídelně se vaří podle zastaralých norem
V České republice neexistují předepsané normy (receptury) pro školní stravování. Jsou jen některé, které se obecně doporučují, ale ani ty jídelna nemusí používat. Nelze však zjednodušeně říci, že jídelna si může vařit, co chce. Musí se vejít do stanovených finančních limitů a současně musí splnit spotřební koš. Splnit současně oba požadavky není jednoduché. Natolik jídelnu omezují, že si nemůže v jídelním lístku dovolit žádné extravagance.
Navíc působí ještě další tlak: tlak strávníků, kterých ubývá. Proto v mnoha jídelnách hledají a vymýšlejí nové a nové receptury, kterými by strávníky upoutali.

Složení jídelníčku je hrozné
Pro kombinace receptur a jejich výskyt v měsíčním jídelníčku neexistují přesná pravidla. Vedoucí jídelny musí sestavit jídelní lístek především tak, aby dodržela výživové normy (spotřební koš). Existuje ale řada neoficiálních doporučení: např. maximálně 2 sladká jídla měsíčně, 2 krát měsíčně ryby, 4 krát měsíčně zeleninové bezmasé jídlo, dva dny po sobě by neměla být stejná příloha, polévka by měla být odlišného typu než hlavní jídlo apod. Zkušenosti ukazují, že když jídelna tato doporučení respektuje, obvykle také dodrží spotřební koš.
I dodržování těchto zásad bývá předmětem kontrol jídelen, ale závěry jsou spíše formou doporučení, upozornění. Při nedodržování těchto zásad nelze uplatnit sankce, rodiče si je nemohou vynutit, někdy to z provozních důvodů ani nelze.
Nemůžeme označit jídelníček jednoduše za hrozný, musíme konkrétně uvést porušení obvyklých zásad a úpravu skladby jídelníčku vyjednat s vedením školy.

Některé potraviny by se měly ve školkách zakázat
Úzkostlivé maminky se ptají, jak je možné, že se v jejich mateřské školce podává uzené maso a uzeniny vůbec, proč se nepoužívají ve větší míře umělé margariny (typu Rama) apod. Obavy také panují o vliv vnitřností, máku apod. na zdravotní stav dítěte.
Všechny potraviny, které jsou dostupné na českém trhu, jsou zdravotně nezávadné a vyhovují zákonu o potravinách 110/97. Z tohoto důvodu nelze jejich používání jednoduše zakázat. Jde spíše o to, jak často se dětem podávají a jak vhodné jsou pro danou věkovou kategorii. V této oblasti se rodičům otvírá široké pole působnosti při jednání s vedením školy, školky nebo jídelny.

Oběd po dobu nemoci a o prázdninách
Starší rodiče si ještě pamatují, že oběd mohlo dítě odebírat v době nemoci a také o prázdninách. Dnes to již neplatí a někteří rodiče to považuji za zlovůli kuchařek či jejich lenost vařit v době prázdnin.
Není tomu ale tak. Školský zákon umožňuje odebírat dotované školní obědy pouze v době školního vyučování a jen tehdy, je-li dítě vyučování přítomno. Za vyučování se považují také školní výlety, soutěže a další podobné akce. Jestliže dítě onemocní, může za dotovanou cenu zakoupit pouze oběd v první den nemoci, pak již ne.
Nic však rodičům nebrání v tom, aby v takových případech dítěti zakoupili oběd za plnou (nedotovanou) cenu.

Dietní a alternativní strava
V jídelnách přibývá dětských strávníků, kteří potřebují dietní stravu, nebo vyžadují stravu vegetariánskou, veganskou apod. Na přípravu těchto druhů jídel není podle legislativy právní nárok, záleží čistě na možnostech a pochopení kuchařek, zvýšené finanční náklady musí hradit strávník. Rodiče by však měli vědět, že příprava dietních jídel vyžaduje odborné znalosti a proškolenou pracovní sílu, která v jídelnách obvykle není. Kuchařky, které svolí vařit taková jídla, podstupují riziko. Mnohem častější jsou případy, kdy rodiče dietní stravu připravují doma, do jídelny ji jen donesou a personál ji pouze ohřeje a naservíruje.Adresy a odkazy
PROVOZNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ JÍDELNY

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ALBRECHTICE, ŠKOLNÍ 20,735 43 ALBRECHTICE

ŠKOLNÍ JÍDELNA, poskytuje stravovací služby - žákům škol a školských zařízení
- závodní stravování vlastním zaměstnancům organizace
- závodní stravování zaměstnancům jiných škol v rámci
doplňkové činnosti
- ostatním osobám v rámci doplňkové činnosti-důchodcům
- zaměstnancům OÚ, sportovní akce pořádané obcí

ORGANIZACE PROVOZU STRAVOVÁNÍ

Provozní doba ve školní jídelně je stanovená na dobu 6,30 – 15,00 hodin /pondělí až pátek/.
Provoz školní jídelny v době prázdnin určuje ředitel dle dohody se zřizovatelem. Strávníkům bude tato skutečnost oznámena na vývěsce v prostorách školní jídelny.

Přihlašování a odhlašování stravy se provádí v kanceláři u vedoucí školní jídelny do 13 hodin na příští den, výjimkou je pondělí, kdy se může strava odhlašovat do 7:00 hod..
Telefonicky: na mobilu č. 773 514 929 nebo 59 642 90 80.
Emailová adresa: jidelnalbrechtice@seznam.cz.
E-strava: odhlašování obědů je možné na internetovém portále e-strava.cz. Pro první přihlášení je potřeba kontaktovat vedoucí školní jídelny.

Poplatky za stravu jsou hrazeny v hotovosti v kanceláři vedoucí školní jídelny nebo bezhotovostně - inkasem.

Žák má nárok odebírat obědy (za sníženou úhradu) v době pobytu ve škole (pouze ve dnech školního vyučování) a první den neplánované nepřítomnosti, další dny nepřítomnosti je strávník povinen stravu odhlásit. Za pobyt
ve škole se považuje i první den nemoci žáka a rodič si může odebrat oběd do jídlonosiče. Pokud si strávník v případě nemoci odběr stravy včas řádně neodhlásí, uhradí poplatek do plné výše ceny oběda dle platného ceníku ŠJ. Za neodhlášené obědy budou žákovi zpětně doúčtovány režie ve výši 45,- Kč za jeden oběd. Neodhlášená a nevyzvednutá strava propadá, strávník nemá nárok na náhradu neodebrané stravy.

Identifikace strávníků je prováděna na základě čipu, který je nepřenosný. Pokud strávník čip zapomene, bude ověřen pracovnicí školní jídelny, jestli má zaplacen a nahlášen oběd (pouze výjimečně). Při ztrátě nebo znehodnocení čipu je nutno zakoupit nový čip.

Na poslední den v měsíci, odhlašujte obědy do 9 hodin předešlého dne.

Při ukončení stravování je nutno tuto skutečnost nahlásit vedoucí školní jídelny, ta podá informaci o finančním vyrovnání.

Strávnici jsou zařazení do kategorií podle věku, kterého v daném školním roce dosáhli. Podle věku strávníka jsou upraveny výživové a finanční normy.

SAZBY STRAVNÉHO

Děti MŠ do 6 let 47,- Kč přesnídávka, oběd, svačina, pitný režim

Děti MŠ 7 let 50,- Kč přesnídávka, oběd, svačina, pitný režim

Strávnici 7-10 let 30,- Kč oběd

Strávníci 11-14 let 32,- Kč oběd

Strávnici 15 a více let 35,- Kč oběd

Důchodci 82,- Kč oběd

VÝDEJ STRAVY JE STANOVEN 10,30 - 11,15 hodin pro důchodce, cizí strávníky a do jídlonosičů
11,30 - 13,30 hodin pro děti, žáky a zaměstnance školy

ZPRACOVALA: Eva Slonková Mgr. Zdeněk Feber
Vedoucí školní jídelny Ředitel Zš a Mš Albrechtice


V Albrechticích dne 04.09.2023VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ JÍDELNY

Základní škola a Mateřská škola Albrechtice, Školní 20, 735 43 Albrechtice

Vnitřní řád Školní jídelny, která je součástí Základní školy a Mateřské školy Albrechtice, Školní 20, 735 43 Albrechtice, vychází z § 30 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) a Vyhlášky č. 107/2005 Sb., o školním stravování ve znění pozdějších předpisů. Vnitřní řád školní jídelny vydává vedoucí školní jídelny.

1. Úvod
Školní jídelna je součástí Základní školy a Mateřské školy Albrechtice.
Zabezpečuje stravování dětí MŠ, žáků ZŠ, zaměstnanců školy a cizích strávníků.
2. Podrobnosti k výkonu práv a povinností žáků a jejich zákonných zástupců ve školském zařízení a podrobnosti o pravidlech vzájemných vztahů s pedagogickými pracovníky
1. Právo na stravování ve školní jídelně mají žáci v době jejich pobytu ve škole a zaměstnanci v době jejich minimálně tříhodinové přítomnosti na pracovišti.
2. Dětem MŠ a žákům ZŠ se poskytuje hmotné zabezpečení, které zahrnuje školní stravování po dobu jejich pobytu ve škole a ve školském zařízení (§122 zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon, v platném znění). Dle vyhlášky č. 107/2005 Sb., o školním stravování má žák nárok odebrat školní stravování pouze ve dnech školního vyučování a první den neplánované nepřítomnosti (do jídlonosiče), ostatní dny je nutno odhlásit a není možné stravu odebírat. Výdej jídel do jídlonosiče je možný pouze v jídelně pro cizí strávníky.
3. Ke stravování se zájemci přihlašují každý školní rok v kanceláři vedoucí školní jídelny vyplněním přihlášky. Trvalé odhlášení ze stravování se realizuje u vedoucí ŠJ vyplněním odhlášky.
4. Žáci a jejich zákonní zástupci mají právo vznést připomínky ke stravování přímo u vedoucí školní jídelny nebo u ředitele školy.
5. Ve školní jídelně mají žáci zakázáno používat mobilní telefony.
6. Strávníci jsou povinni řídit se Vnitřním řádem školní jídelny.
3. Provoz a vnitřní režim
1. Přihlašování a odhlašování stravy v průběhu školního roku je možné provádět nejpozději do 13.00 hodin předchozího pracovního dne a to přes informační systém školy, případně přímo v kanceláři vedoucí školní jídelny.
2. Stravovací čipy pro žáky ZŠ vydává vedoucí školní jídelny, jsou platné pro daný školní rok. Stravovací čipy žáci předkládají každý den při odběru stravy u výdejního okénka. Zapomenutý stravovací čip je žák povinen nahlásit do 9.30 v kanceláři účetní ZŠ a vyzvednout si náhradní. Stravovací čip žáků družiny má u sebe vychovatelka školní družiny.
3. Školní jídelna je v provozu po celý školní rok. V době školních prázdnin lze provoz přerušit z provozních důvodů a z důvodu nedostatečného zájmu o stravování. Oznámení o přerušení provozu bude vyvěšeno v prostorách jídelny s dostatečným časovým předstihem.
4. Výdej obědů: cizí strávníci: 10.30 - 11.30 hod., rodiče první den nemoci dítěte: 10.30 - 11.30 hod., žáci a zaměstnanci školy: 11.30 - 13.30 hod.
5. Cizí strávníci vstupují do školní jídelny hlavním vchodem . Výdej a konzumace obědů probíhá ve stanovené době v jídelně pro cizí strávníky.
6. Žáci přichází do školní jídelny spojovací chodbou z prostoru školy po skončení vyučování. Tašky si odkládají ve svojí šatně a následně se seřadí před vstupem do jídelny. Po vydání stravy se usadí na volná místa. Při konzumaci stravy zachovávají pravidla slušného stolování, udržují pořádek a čistotu. Použité nádobí a příbory odkládají u okénka pro použité nádobí. Po opuštění jídelny odchází do šatny a ihned opouští budovu školy.
7. Teplé pokrmy se ve školní jídelně podávají bezprostředně po výrobě, nejdéle však 4 hodiny od dokončení jejich tepelné úpravy (§ 25 vyhlášky č. 137/2004 Sb., o hygienických požadavcích na stravovací služby a o zásadách osobní a provozní hygieny při činnostech epidemiologicky závažných, v platném znění). Strávníci, kteří odebírají obědy do jídlonosičů, jsou upozorněni viditelnou vývěskou, že jídlo je určeno k přímé spotřebě.
8. Stravné se hradí ve výši odpovídající počtu stravovacích dnů v daném měsíci násobených cenou oběda. Cena oběda je stanovena pro danou kategorii strávníka a školní rok. Na začátku každého dalšího měsíce se bude platit stravné dle stravovacích dnů po odečtu odhlášených obědů za uplynulý měsíc. Platba za stravné se provádí inkasem nebo v hotovosti. Nedodržení termínu platby může být důvodem k ukončení stravování ve školní jídelně. Po ukončení školního roku či stravování se případný zůstatek stravného dle požadavku strávníka převede na jeho účet nebo se vyplatí v hotovosti u vedoucí školní jídelny.
9. Při účasti žáků na hromadných akcích školy (výlety, exkurze, kurzy, aj.), jejíž doba trvání přesahuje časový rozpis výdeje obědů, se obědy odhlašují nejpozději do 13 hod. předešlého dne před odjezdem na akci - o termínu konání akce informuje pedagog vedoucí školní jídelny a předá jí seznam žáků, kteří se akce účastní.
10. Jídelníček sestavuje a za jeho úroveň zodpovídá vedoucí školní jídelny na základě závazných pravidel.
11. Jídelníček na následující týden je vyvěšován vždy nejpozději v pátek ve školní jídelně, ve vestibulu školy, v mateřské škole, na webových stránkách školy a v informačním systému.
4. Podmínky zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví žáků a jejich ochrany před sociálně patologickými jevy a před projevy diskriminace, nepřátelství nebo násilí
1. V prostorách školní jídelny se žáci chovají ohleduplně, řídí se pokyny pedagogů a pracovníků jídelny.
2. Pro maximální zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při stravování je po dobu výdeje jídel zajištěn v jídelně pedagogický dohled a to dle rozpisů dohledů, který je vyvěšen ve školní jídelně na viditelném místě.
3. Pedagogický dohled odpovídá za pořádek v prostorách školní jídelny, žáky nenutí násilně do jídla, sleduje stolování žáků a upozorňuje na nedostatky v kultuře stolování, dbá na slušné a ohleduplné chování a dodržování hygieny žáků, sleduje a koriguje odevzdávání použitého nádobí strávníky do odkladního okénka. Dbá na bezpečnost stravujících se žáků, dojde-li k potřísnění podlahy (vylitá polévka, nápoj nebo upadnuvší jídlo apod.), okamžitě upozorní pracovnici provozu školní jídelny, která ihned závadu odstraní, aby tak nedošlo k případnému úrazu strávníků.
4. Pedagogický dohled zajišťuje zamezení vstupu do školní jídelny osobám, které se zde nestravují.
5. Případný úraz či nevolnost hlásí strávník pedagogickému dohledu.
6. Do prostoru školní jídelny není povolen přístup osobám, které se zde nestravují.
7. Ve školní jídelně je zajišťován denně úklid před zahájením výdeje jídel. Mimořádný úklid během výdejní doby (rozbité nádobí, rozlité nápoje aj.) zajišťují pracovnice jídelny ve spolupráci s pedagogickým dohledem.
8. Ve školní jídelně je zakázáno jakékoliv přemisťování stolů a židlí v jídelně, strávníci zacházejí šetrně s majetkem školní jídelny.
5. Podmínky zacházení s majetkem školní jídelny ze strany žáků
1. Strávníci, případně jejich zákonní zástupci, odpovídají za škody způsobené na majetku školní jídelny.
2. V prostorách školní jídelny se žáci chovají tak, aby nedošlo ke škodě na majetku jídelny.
3. Strávníci jsou povinni nahlásit všechny škody, které ve školní jídelně způsobili, nebo jako svědci viděli způsobit, zaměstnancům školní jídelny, případně pedagogickému dohledu ve školní jídelně, v případě větších škod vedoucí školní jídelny.
4. Škodu, která byla způsobena neúmyslně, strávník nehradí.
5. Úmyslně způsobenou škodu je strávník, případně jeho zákonný zástupce, povinen uhradit.
6. Závěrečná ustanovení
Vnitřní řád školní jídelny nabývá účinnosti dnem 1. 10. 2021.

V Albrechticích dne 27. 8. 2021
Eva Slonková, vedoucí školní jídelny                           Mgr. Zdeněk Feber, ředitel školy


VNITŘNÍ ŘÁD ŠJ – výdejny MŠ ALBRECHTICE

Základní škola a Mateřská škola Albrechtice, Školní 20, 735 43 Albrechtice


Na základě ustanovení § 30 odst. 1 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) v platném znění vydávám jako statutární orgán školy tento vnitřní řád.
I. Podrobnosti k výkonu práv a povinností dětí a zákonných zástupců
1/ legislativní rámec Tento vnitřní řád je zpracován na základě:
- zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon, ve znění pozd.předpisů
- zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, ve znění pozd.předpisů
- vyhlášky č. 107/2005 Sb., o školním stavování, ve znění pozd.předpisů
- vyhlášky č. 602/2006 Sb., o hygienických požadavcích na stravovací služby…, ve znění pozd.předpisů
2/ práva a povinnosti dětí
- dítě v MŠ má právo denně odebrat jeden oběd, jedno předcházející a jedno navazující doplňkové jídlo, pokud je vzděláváno ve třídě s celodenním provozem a jeden oběd, jedno předcházející doplňkové jídlo, pokud je vzděláváno ve třídě s polodenním provozem
- strávníci jsou povinni se chovat při stravování ohleduplně v souladu s hygienickými a společenskými pravidly
3/ práva a povinnosti zákonných zástupců dětí
- zákonní zástupci mají právo vznášet připomínky, stížnosti nebo návrhy a náměty ohledně skladby jídelníčku, kvalitě stravy ale i provozu ŠJ - zákonný zástupce je povinen přihlásit dítě ke stravování u vedoucí ŠJ v kanceláři školní jídelny v budově ZŠ
- zákonný zástupce dítěte je povinen hlásit jakékoli změny, které nastanou v průběhu poskytování stravy
– osobně, telefonicky, popřípadě e-mailem (např. změna způsobu placení stravného, změna adresy, tel. čísla, přechod na jinou školku, ukončení stravování apod.).
- zákonní zástupci žáků jsou povinni včas platit stravné (způsoby a termíny jsou uvedeny v článku vnitřní provoz) zákonní zástupci mají právo odhlásit dětem obědy.
4/ stravování dětí v době nemoci
- v případě onemocnění dítěte je možné odebrat oběd do jídlonosiče pouze první den nemoci, protože výdejna zabezpečuje stravování pouze ve dnech pobytu dětí v MŠ
- strava pro nemocné dítě se odebírá přímo v mateřské škole a to do 11.30 hod. - neodhlášená a neodebraná strava je strávníkovi účtována - pokud dítě z MŠ odchází neplánovaně po obědě domů, má možnost si odpolední svačinu odebrat při obědě
- po době stanovené doby k odebrání jídla v jídlonosičích (do 13:30 hod.) nenese výdejna odpovědnost za kvalitu jídla v jídlonosičích.
- pokud si rodiče přejí obědy pro nemocné dítě odebírat i v dalších dnech, bude cena zahrnovat kromě finanční normy na potraviny také plné provozní, mzdové náklady a zisk (tj. plná platná cena).
5/ finanční limity pro strávníky a výše stravného
Finanční limity stanovuje příloha vyhlášky č. 107/2005 Sb., o školním stavování, ve znění pozd.předpisů a výši stravného stanoví příloha č. 2 tohoto předpisu.
II. Provoz a vnitřní režim ŠJ-výdejny
1/ rozsah stravovacích služeb
Školní jídelna připravuje pro děti MŠ oběd i doplňková jídla. Oběd tvoří jeden druh jídla bez možnosti výběru. Oběd se skládá z polévky, hlavního chodu, nápoje a případně doplňku (zákusek, salát, dezert, ovoce, kompot apod.) Doplňková jídla jsou odvážena do výdejny (budova MŠ, Obecní č.p. 698) v autě v 8:00 hodin paní Alenou Grešákovou. Oběd je dovážen ze školní jídelny auty v 10:00 – 10:15 hod. Odvoz zajišťuje paní Alena Grešáková.
2/ organizace provozu stravování
Výdej stravy zajišťuje pracovnice školní jídelny v MŠ, strava je po převozu připravována ke konzumaci v kuchyňce MŠ. Jídlo se dětem podává ve třídách. Pracovnice ŠJ zajišťuje také pitný režim během celého dne
a/ Podávání stravy
9:00 hod. - dopolední přesnídávka
11:45 hod. - oběd
14:30 hod. - odpolední svačina
b/ Organizace podávání oběda
Oběd je dovážen ze školní jídelny auty. Doba převozu trvá cca 5 minut. Teplé pokrmy jsou převáženy v termonádobách. Po převozu do MŠ je změřena teplota pokrmu. V případě nižší teploty než +60 °C se pokrm dohřívá. Polévkové mísy jsou umístěny na stolky, děti si samy vyzvednou prázdné talíře u výdajového stolku a u jídelního stolku jim do nich pracovnice ŠJ a ped.pracovnice nalévají polévku. Pro hlavní chod si děti chodí k výdajovému stolečku, jídlo jim nabírá pracovnice ŠJ. Prázdné talíře po polévce i hlavním chodu odnášejí děti do kuchyňky. Pití nalité v hrnečcích a doplněk si berou samy u výdajového stolku.
3/ jídelní lístek
Jídelní lístek je zveřejněn na nástěnkách v chodbě mateřské školy, případně na internetových stránkách. Změna jídelního lístku je vyhrazena. Dle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) jsou na jídelním lístku uváděny alergeny. Na nástěnkách je zveřejněn seznam alergenů, jednotlivé alergeny jsou očíslovány a tato čísla alergenů jsou uvedena vždy za pokrmem v jídelním lístku.
4/ přihlašování a odhlašování obědů se provádí vždy 1 den předem do 13:00 hod., pokud je předem známá nepřítomnost dítěte a to buď na email jidelnalbrechticeseznam.cz u vedoucí ŠJ, telefonicky na čísle: 596 429 080 nebo na mobil 773 514 929. Peníze za odhlášenou stravu se odčítají při platbě na příští měsíc.
5/ způsob a termín placení stravného
Placení stravného v hotovosti
- placení stravného v hotovosti probíhá vždy poslední dva dny v měsíci a 1. den následujícího měsíce na měsíc dopředu v kanceláři vedoucí ŠJ
Placení stravného přes účet
- tato forma úhrady se provádí na základě inkasa na určený účet podle daných pravidel
- platba je prováděna zálohově na měsíc dopředu
Vyúčtování stravného
- vyrovnání přeplatků a nedoplatků je prováděno k 30.6. daného kalendářního roku
Při nezaplacení či nedoplatku stravného bude na tuto skutečnost strávník upozorněn, pokud situace nebude vyřešena, bude strávníkovi odhlášena strava.
III. Podmínky zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví dětí a jejich ochrany
před sociálně patologickými jevy a před projevy diskriminace, nepřátelství
nebo násilí
1/ strávníci-děti jsou povinni řídit se pokyny uvedenými v tomto řádu, pokyny ped.pracovnic a pracovnice ŠJ v MŠ
2/ ped.pracovnice mají povinnost zajistit předcházení úrazům, úraz nebo nevolnost dítěte řeší ped.pracovnice
3/ pracovnice ŠJ v MŠ a ped.pracovnice dohlížejí na dodržování pravidel pro slušné stolování, pro dodržování hygienických zásad a kulturně-stravovacích návyků
4/ děti mají právo na ochranu zdraví, ochranu před fyzickým a psychickým násilím, projevy rasismu, xenofobie a šikany a nedbalým zacházením
IV. Podmínky zacházení s majetkem školní jídelny ze strany dětí
1/ děti jsou povinny se chovat k majetku mateřské školy a výdejny ohleduplně
2/ v případě úmyslně způsobené škody je povinen zákonný zástupce dítěte škodu uhradit nebo je povinen zajistit opravu

V Albrechticích 27. 08. 2021
Eva Slonková, vedoucí školní jídelny
Mgr. Zdeněk Feber, ředitel školy


Příloha č. 1 Vnitřního řádu ŠJ – výdejny MŠ Albrechtice:
Bezhotovostní platba stravného se platí formou inkasa
Rodiče si v internetovém bankovnictví nastaví svolení k inkasu ve výši 1.200,- na účet číslo:
43 – 6369530287/0100 a následně přinesou potvrzení vedoucí ŠJ, aby toto mohla dále navést
do programu.
Inkaso se stahuje jako záloha na stravu k 20. dni předešlého měsíce.
Hotovostní placení stravného
I nadále zůstává samozřejmě možnost placení hotově u vedoucí jídelny.

V Albrechticích 27. 8. 2021
Eva Slonková, vedoucí školní jídelny


Příloha č. 2 Vnitřního řádu ŠJ – výdejny MŠ Albrechtice

KALKULACE STRAVNÉHO PRO DĚTI V MATEŘSKÉ ŠKOLE
NA ŠKOLNÍ ROK 2023/2024
Dítě v MŠ je podle vyhl. MŠMT č. 107/2005 Sb. O školním stravování, zařazeno do dvou věkových skupin podle dosaženého věku v daném školním roce. Jako školní rok je započítáno období od 4. 9. 2023 do 31. 8 2024.
Kalkulace cen byla provedena podle Finančních limitů na nákup potravin podle Přílohy č. 2 k vyhlášce MŠMT č. 107/2005 Sb. O školním stravování.
1. Skupina

Děti ve věku 3 – 6 let ve školním roce 2023/2024

Celodenní strava ………………… 47,- ( včetně nápojů – pitný režim )

2. Skupina

Děti, které dosáhnou 7 let věku ve školním roce 2023/2024

Celodenní strava …………………. 50,- ( včetně nápojů – pitný režim )

Stravování pro děti je dotované státem.
Dítě má nárok na stravování, pouze pokud je přítomno v MŠ.
První den neplánované nepřítomnosti dítěte v MŠ, můžete jídlo odebrat přímo v MŠ
do vlastního jídlonosiče.
Ostatní dny nepřítomnosti dítěte v MŠ odhlašujte u vedoucí školní jídelny do 13:00 hod.
na následující den na tel. čísle 596 429 080, 773 514 929 nebo na emailové adrese jidelnalbrechtice@seznam.cz.
Pokud platíte inkasem, upravte si nastavení limitu na platbu 1.200,-/za strávníka.


V Albrechticích 26. 6. 2023
Eva Slonková, vedoucí ŠJ
Zdeněk Feber, ředitel školy
 

 

Autor: Admin ZŠ Albrechtice | Počet přečtení: 48737x | Datum: 13.06.2014

Sdílet:
© 2014 - 2024 Základní škola a Mateřská škola Albrechtice.
Všechna práva vyhrazena.
Tento web využívá redakční systém AD-RS.
Realizace webu ADweby.com.

Kontaktní informace

Základní škola a Mateřská škola Albrechtice
Školní 20, 735 43 Albrechtice

Telefonní čísla:
596 428 447
773 240 460Více informací