3.11. -7.11. 2014

Fulltextové vyhledávání

Jídelníček

Jídelníček najdete zde:


 
Poplatky za stravu:

1. Stupeň – 24,- Kč
2. Stupeň – 26,- Kč
3. Stupeň – 28,- Kč
MŠ – 30,- Kč

Vedoucí školní jídelna E. Slonková, tel.: 59 642 90 80, mobil: 773 514 929
 


Přejeme dobrou chuť
 

 
Informace ŠJ pro strávníky 


Děti po dobu nemoci - nepřítomnosti ve škole - nemají nárok na dotovaný oběd.
Musí být odhlášené. Výjimkou je první den nepřítomnosti, kdy si oběd můžete odnést v jídlonosiči.

S účinností od 1. 6. 2015 dochází ke změně v organizaci přihlašování a odhlašování stravy odebírané
v naší školní jídelně.
Každý žák bude mít přidělen svůj čip.
Zákonný zástupce žáka je povinen do 13:00 hodin předcházejícího dne oznámit předpokládanou
nepřítomnost dítěte od následujícího dne.
V případě náhlého onemocnění dítěte je možno si první den nepřítomnosti vyzvednout oběd
za zvýhodněnou cenu do přineseného jídlonosiče v době od 11:00 – 13:45 hodin.
NEOMLUVENÁ NEPŘÍTOMNOST – NEODHLÁŠENÁ STRAVA:
Upozorňujeme zákonné zástupce žáků, že od druhého dne neomluvené nepřítomnosti se žákovi
započítává strava jako cizímu strávníkovi, to je za cenu 64,- Kč.

Způsob odhlašování od následujícího dne – vždy do 13:00 hodin předcházejícího dne:
1) prostřednictvím webové aplikace www.estrava.cz nebo pro mobilní zařízení m.estrava.cz
2) u vedoucí školní jídelny: telefonicky na tel. č. 596 429 080, 773 514 929 nebo emailem: jidelnalbrechtice@seznam.cz

Návod internetového přihlašování a odhlašování stravného:

Pro manipulaci s aplikací estrava je zapotřebí:
A) Na internetu
Zadat www.zsalbrechtice.cz a odkaz na nebo www.estrava.cz
(objeví se internetové stránky )
dostanete na https://secure.ulrichsw.cz/estrava/

Přihlášení je umožněno pouze zaregistrovaným strávníkům. Dále je nutné, aby měl uživatel zaplacené stravné na dané dny určitého měsíce.
V těchto dnech může provádět změny: 1-první jídlo, 0-odhláška.
Postup přihlašování uživatele estravy:

1. Zadat kód zařízení (identifikace ZŠ a MŠ Albrechtice):
klikneme na číslo identifikace 0214
2. zadat kód uživatele: číslo čipu, bez počátečních 0.
3. zadat heslo - sděleno vedoucí ŠJ,po prvním přihlášení doporučujeme změnu hesla max.8 znaků
4. objeví se stránky se jménem strávníka a menu.
5. v hlavním menu pod odkazem jídelníček si zvolte nabídku aktuálního měsíce.
Pak můžete provést změny dle jídelníčku. Po ukončení změn musíte kliknout na tlačítko Uložení změn. Objeví se hlášení, že objednávka byla úspěšně odeslána.

Další volby dle potřeb uživatele:
Doporučujeme nastavit emailovou adresu, na kterou vám automaticky přijde výpis provedených změn, který lze použít k případné reklamaci.

UPOZORNĚNÍ:
Import a export dat je zcela automatizován, veškeré uložené změny jsou registrovány do protokolu aplikace (SIS) stravné 7.0. Případná reklamace bude posuzována na základě tohoto protokolu.

Výdej čipu bude probíhat u vedoucí ŠJ.
Nový čip - 100 Kč
Ztráta čipu - 100 Kč


Kolektiv školní jídelny přeje svým strávníkům dobrou chuť.
ŠJ při ZŠ a MŠ Albrechtice tel:596 429 080
vedoucí: E. Slonková

Adresy a odkazy

Odkaz na web:

https://secure.ulrichsw.cz/estrava/?selzar=0214Odkaz na informace:

https://secure.ulrichsw.cz/estrava/info_print.php?idzar=221&lang=CZ
Odkaz na jídelníček:

https://secure.ulrichsw.cz/estrava/jidelnicek2.php?idzar=221&lang=CZ

 

Základní škola a Mateřská škola Albrechtice

PROVOZNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ JÍDELNY


Školní jídelna poskytuje stravovací služby
- dětem a žákům školských zařízení Obce Albrechtice
- školským pracovníkům a zaměstnancům školy formou závodního stravování
- zaměstnancům Obce Albrechtice a v rámci sociálního programu důchodcům jako hostinskou činnost

ORGANIZACE PROVOZU STRAVOVÁNÍ

Provozní doba ve školní jídelně je stanovena v pracovních dnech na dobu od 6.30 – 15.00 hodin.
Provoz školní jídelny v době prázdnin určuje ředitel školy dle dohody se zřizovatelem. Strávníkům bude tato skutečnost oznámena na vývěsce v prostorách školní jídelny.

Přihlašování a odhlašování stravy je možno vždy jeden pracovní den předem do 13.00 hodin , pouze na poslední den v měsíci odhlašujte, prosím, stravu do 9.00 hodin předešlého dne
- osobně v kanceláři vedoucí školní jídelny
- telefonicky na čísle 596 429 080 (pevná linka) nebo na čísle 773 514 929 (mobil)
- elektronicky na email: jidelnalbrechtice@seznam.cz

Poplatky za stravu hradí strávníci hotově v kanceláři vedoucí školní jídelny nebo bezhotovostně - inkasním způsobem platby.

Při ukončení stravování je nutno tuto skutečnost nahlásit u vedoucí školní jídelny, která podá zároveň informaci o finančním vyrovnání.

V první den neplánované nepřítomnosti ve škole (např. nemoc) si odebere strávník nebo zákonný zástupce strávníka oběd v jídlonosiči. Oběd v mateřské škole si, prosím, odeberte do 12.00 hodin.
V dalších dnech nepřítomnosti je strávník povinen si obědy odhlásit (viz. Zákon č. 561/2004 Sb).

Zákonný zástupce dítěte odhlašuje dítě na určitou dobu, dojde-li ke změně a absence dítěte se prodlužuje, je nutné tuto skutečnost nahlásit vedoucí jídelny.

Identifikace strávníků se provádí na základě čipů, který je nepřenosný. Pokud strávník čip zapomene, bude mu po ověření pracovnicí školní jídelny oběd vydán.

Výdej obědů ve školní jídelně je stanoven takto:
- od 10.30 do 11.15 hodin zaměstnanci obce, důchodci a do jídlonosičů
- od 11.30 do 13.45 hodin žáci a zaměstnanci školy

S jídelním lístkem se mohou strávníci seznámit na nástěnce ve školní jídelně a všichni na webových stránkách školy:
www.zsalbrechtice.cz.

Eva Slonková, vedoucí ŠJ                                                                         Mgr. Zdeněk Feber, ŘŠ


 
 

Autor: Admin ZŠ Albrechtice | Počet přečtení: 20661x | Datum: 13.06.2014

Sdílet:
© 2014 - 2019 Základní škola a Mateřská škola Albrechtice.
Všechna práva vyhrazena.
Tento web využívá redakční systém AD-RS.
Realizace webu ADweby.com.

Kontaktní informace

Základní škola a Mateřská škola Albrechtice
Školní 20, 735 43 Albrechtice

Telefonní čísla:
596 428 447
773 240 460Více informací