Akce školy, Základní škola a Mateřská škola Albrechtice

Fulltextové vyhledávání

Zde najdete informace o akcích pořádaných naší školou

a akcích, kterých se zúčastnili naši žáci:


Akce školy, které jsou naplánovány na termín duben - červen 2024.

Seznam akcí – 1.stupeň duben – červen

3.4. - Návštěva předškoláků v 1. A třídě
5.4 .- Přednáška o včelách – RNDr. Č. Valošek + 1. A, 2. A, 3. A, 4. A
8.4. - Výchovné koncerty skupiny MARBO v Dělnickém domě v Albrechticích, předškoláci
z MŠ, 1. - 9. ročník ZŠ
10.4. - Schůzka pedagogů s vedením RaŠ
10.4. – Preventivní program Hasík 1. část – 2. A, 6. A
16.4. – Beseda s myslivci ve ŠD
17.4. - Zápis do 1. třídy
23.4. – Preventivní program Hasík 2. část – 2. A, 6. A
23.4. - Beseda s Obecní policií ve ŠD
24.4. – Den Země
10.5. – Den zdraví na VOŠZ Ostrava - 2. A, 4. A
13.5. – Divadlo loutek Ostrava – Ronja, dcera loupežníka – 3. A a 5. A
14.5. – Jazyky hrou – 2. žáci 9. A - soutěž
22.5. – Obecní knihovna Albrechtice – Pasování na čtenáře
se spisovatelkou Z. Pospíšilovou - 1. A
25.5. – Radovánky na Zámostí
29.5. – Výlet – Kunín a okolí – 2. A a 4. A
5.6. – Obecní knihovna Albrechtice – 2 besedy se spisovatelkou Ivone Březinovou – 5. A, 7. A
5.6. – Divadlo loutek Ostrava – Ronja, dcera loupežníka – 2. A, 4. A
M. Charvátová, B. Kajfošová – Noc vědy – termín začátek června
19.6 – Výlet za sběr – žáci 1.- 9. ročníku – I. Demelová
20.6. – Exkurze archeopark Podobora Chotěbuz – 4. A – T. Gajdačová, M. Sichová

V měsíci dubnu až červnu budou ještě uskutečněny na 1. stupni soutěže:
pěvecká, matematická – logická, Šikulka a výtvarná.

" Den zdraví "

Dne 10. května 2024 třídy 2. A a 4. A využily nabídky VOŠZ Ostrava zúčastnit se 9. ročníku „Dne zdraví“. Každý třídní kolektiv absolvoval 8 programů. Celá tamní škola se v tento den proměnila v improvizovanou nemocnici, proto všichni vyučující a studenti byli v nemocničních uniformách.
Žáci si vyzkoušeli na maketách lidského těla, zda umí správě umístit základní orgány, pracovali v improvizované laboratoři, lékárně či zubní ordinaci, na operačním sále, na traumatologii, podívali se, jaké vybavení má sanitka, vyzkoušeli, jak se pracuje s nosítky nebo také jaké to je, když je člověk na vozíčku a také relaxovali v relaxačním sále. Určitě jedno z nejzajímavějších stanovišť byla jídelna, kde bylo pro děti připraveno občerstvení formou zdravých chuťovek, zeleninových rolád, ovocných koláčů a nápojů. Děti se rovněž nemohly odtrhnout od stanoviště, které bylo zaměřeno na canis terapii.
Navíc z každého stanoviště si všichni odnášeli malé upomínky. Na úplný závěr si každý vylosoval na památku hezkého plyšáka.
Co dodat? Jen to, že z této akce všichni odjížděli domů plni dojmů, nadšení a zážitků.

       

      

  

   

   

  

  

  

  

Běh přátelství - Stonava - 2. května 2024


Ve čtvrtek 2.května se konal na hřišti SK Stonava již 45. ročník Běhu přátelství, kterého se jako každoročně zúčastnili i žáci naší školy. Tentokrát na závody odjelo 40 žáků z 1. stupně a 18 žáků z 2. stupně za pedagogického doprovodu Mgr. I.Demelové, Mgr. J.Kowalczykové, Mgr. I.Dudík Lazarovské a Mgr. S.Lalíkové.
Počasí nám velmi přálo a nejen to. Jelikož máme sportovně nadané děti, obsadili jsme v konkurenci český i polských škol ze Stonavy, Horní Suché a Těrlicka krásná medailová místa.
Jak to tedy dopadlo? Velké gratulace patří těmto žákům.
Katerogie: I. třídy: 1. místo – Amálie Žaneta Žigová
II. třídy: 1. místo – Adrian Žiga
3. místo – Ráchel Slámová
III. třídy: 2. místo – Ema Gerlichová
1. místo - Filip Holajn
3. místo – Tomáš Jonszta
IV. třídy: 1.místo – Patrik Žiga
2.místo – Štěpán Warta
V. třídy: 3.místo – Tereza Konderlová
1.místo – Jakub Kübl
3.místo - David Kania
VIII.-IX.třídy: 2.místo – Martin Kunčický

Všichni ostatní, kteří tentokrát na stupně vítězů nedosáhli, si zaslouží také velkou pochvalu a poděkování za vzornou reprezentaci školy na veřejnosti a zároveň všem přejeme hodně dalších sportovních úspěchů.
Těšíme se opět za rok.

Mgr. Kowalczyková J.
  
  
  
  
  
  
 
 
Den Země

Dne 24.4. se konal Den Země, při kterém žáci uklízeli školní pozemek. V rámci tohoto dne se konaly i Ekologické hry. Žáci z každé třídy byli rozděleni do dvou skupin. Jejich úkolem bylo řešit otázky zaměřené na ekologii a ochranu přírody. Nakonec společně vybarvili kooperativní obraz s tímto tématem.
Nejlepšími řešiteli se stali žáci 9. třídy. První místo získala 9.A sk.2 ve složení Struhárová, Recmanová, Štajnerová Adéla, Staňková, Madejová, Tobolová, Lačík, Seman, Szeliga. Druhé místo společně obsadila 9.A sk. 1 s žáky Hanzliková, Havlová, Guštanová, Hawlasek, Kunčický, Kania, Janík, Folwarczny, Blonski a 8.A sk. 1 ve složení Brachaczek, Bužková, Ceniga, Daňhel, Dršťáková, Galuszková, Gerlichová, Hrbáč, Kolatek, Križan, Kurečková, Lipowská a Miczková.
Mladým ekologům děkujeme a gratulujeme!

Mgr. Barbora Kajfošová

  
  
  
  

  
 
 

Letní sportovní tábor na naší škole - Prof. Said Habboudji


https://forms.office.com/e/8ZrBuNKue5

Muzeum Těšínska 

Poslední den před vánočními prázdninami navštívila třída 9.A Muzeum v Českém Těšíně, kde pro ně byl připraven vánoční program s názvem Hola, hola pastuškové. Nejprve zhlédli prezentaci, kde se dozvěděli něco o tradicích spojených s příchodem zimy a Vánoc a o tom, kteří patroni a svatí jsou spojeni s obdobím Vánoc. Další část programu byla zaměřena na výrobu různých vánočních výrobků a nechyběly samozřejmě ani vánoční koledy. Žáci si tak z muzea odnesli hezký vánoční dárek v podobě ozdobené vánoční baňky, vánočního přání a jiných vánočních dekorací. Měli také možnost si zkusit uplést vánočku, i když jen cvičně na „trenažéru“. V expozici muzea se pak ještě doslechli, co pro naše předky znamenaly vánoční svátky, jak je prožívali a jaké drželi zvyky. Odkud se vzal a jak se zdobil vánoční stromeček, co patřilo na štědrovečerní stůl a jaký byl vlastně smysl vánočních svátků před sto lety. Všichni odcházeli z muzea vánočně naladěni na příchod Štědrého dne.  

                                                                                             Mgr. Radka Kozlová

   

   

Christmas Chatterbox

je název tradiční soutěže v anglickém jazyce, na kterou jsme pravidelně zváni na Jazykové gymnázium J. Šabršuly v Orlové, jež je organizátorem soutěže již od roku 2011.
Ani letos jsme neváhali, přijali pozvání a v pátek 15. prosince 2023 jsme se s žáky 9. A – Hankou Recmanovou a Tomášem Kaniou – vydali reprezentovat naši školu. Soutěž byla náročná – pro opravdové fajnšmekry. Soutěžilo se v klasických disciplínách jako byl jazykový test, vč. poslechové části, a ústní část v podobě popisu obrázku v rámci interakce s rodilým mluvčím, což je největším lákadlem, kdy žáci mohou získat postřehy, poznatky a zkušenosti s interakcí lidí pocházejících z anglicky-mluvících zemí.
Ačkoli se Hanka ani Tomáš neumístili mezi třemi nejlepšími, v konkurenci žáků z 20 škol celého regionu, resp. cca 45 žáků si vedli velmi dobře a vůbec neztratili zdravé sebevědomí… a to je pro ně ta největší zkušenost a odměna.
Děkujeme za vzornou reprezentaci školy.

Mgr. Pavlína Charvátová

   

Pevnost poznání aneb výlet do Vánoční Olomouce

Poslední vyučovací den před vánočními prázdninami – v pátek 22. prosince 2023 – vyrazila
7. A se svou třídní učitelkou na kulturně-vzdělávací exkurzi do Olomouce.
Cílem našeho výletu byla návštěva interaktivního vzdělávacího centra Univerzity Palackého v Olomouci, tzv. Pevnost poznání. Ta se zaměřuje na vzdělávání ve stylu „škola hrou“. Během návštěvy je možno navštívit různé expozice cílené na historii, přírodní vědy, aj.
Žáci 7. A absolvovali nejen prohlídku expozice o historii Olomouce v době vlády Marie Terezie, ale hlavně vzdělávací program s názvem „Co se děje v litosféře?“, kde si zopakovali a dozvěděli se mnoho zajímavých informaci o zemětřesení, sopečné činnosti či nerostech a minerálech. Dětem se prohlídka velmi líbila zvláště proto, že si ledacos mohly tzv. osahat.
Třešničkou na dortu celé akce byla odpolední návštěva adventních trhů v centru města, kde jsme nasáli vánoční atmosféru, ochutnaly různě vánoční dobroty a v neposlední řadě nakoupili dárečky pod stromeček pro své rodiče a sourozence.
Cestu tam i zpět si děti doslova užily – pohodlí ve vlaku společnosti RegioJet spojené s občerstvením bylo příjemným zpestřením pro všechny.
Zážitky z našeho prima výletu můžete shlédnout ve fotogalerii na webových stránkách školy.

Mgr. Pavlína CharvátováOsvětim – tábor smrti

Dne 30. 10. 2023 byly třídy 8. A a 9. A na exkurzi v koncentračním táboře v Osvětimi a Březince. Aushwitz je strašlivým symbolem hrůz druhé světové války. Tábor sloužil k internaci a vyhlazování lidí – Židů, Romů, politických vězňů a dalších skupin.
Vyjeli jsme autobusem z Albrechtic v 6.50 a do Osvětimi jsme dorazili před devátou hodinou. Jakmile si nás převzala průvodkyně, dostali jsme sluchátka za účelem komentované prohlídky a vydali jsme se do tábora. Procházeli jsme mezi budovami a při představě, že zde zemřelo mnoho lidí, nám běhal mráz po zádech. Podívali jsme se do budov, kde jsem viděli věci patřící vězňům – fotografie, vlasy, boty, protézy, kufry lidí, kteří nevěděli, že je čeká smrt. Žáci se dozvěděli, jak to v táboře fungovalo, slyšeli o životních podmínkách vězňů, o způsobech zacházení s nimi a mnoho dalších informací týkajících se té doby. Poté jsme se přesunuli do druhé části tábora – Březinky. Tam jsem viděli koleje, po kterých přijížděly oběti, budovy, ve kterých byly ubytovány, a památník. Viděli jsme na vlastní oči, v jakých nelidských podmínkách vězni přebývali. Prohlídka obou areálů trvala asi 3 hodiny a během prohlídky bylo povoleno bez problémů fotit.
Žáci tuto exkurzi hodnotí pozitivně. „Je to silný zážitek, ale také dost vyčerpávající,“ vyjádřila se Adéla Štajnerová z 9. A. A několik dalších komentářů k akci:
Hned poté, co jsme prošli bránou, tak to byl velmi zvláštní pocit – vědět, že na tom místě zahynulo tolik lidí. Bylo to hodně znepokojivé.
Byla jsem smutná, protože mi bylo líto lidí, kteří tam zemřeli.
Exkurze ve mně vyvolala zvláštní pocit, hlavně když jsem viděla věci, co patřily vězňům.
Když jsme byli ve zděném domě, tak jsem si představovala, jak kruté to tam bylo.

Žáky exkurze zaujala, dostali možnost nahlédnout do temné historie 2. světové války a tuto zkušenost ocenili.


H. Recmanová, N. Hubertová, D. Tobolová, B. Feberová, An. Štajnerová – žákyně 9. A.


   


Tajný deník Adriana Molea


Třídy 8. A a 9. A navštívily dne 18. 10. 2023 Divadlo loutek v Ostravě, aby zhlédly představení o jednom z nejslavnějších puberťáků světové literatury - Adrianu Moleovi. Adrian svěřuje všechny starosti i radosti svému deníku, a že jich není málo - rozpadající se manželství rodičů, problémy s pletí, nepochopení jeho intelektuálních sklonů i trable s láskou. Žáci tak měli možnost nahlédnout zábavnou, ale vůbec ne povrchní sondou do duše teenagera.


     Mgr. Radka Kozlová


 
 


 

Autor: Admin ZŠ Albrechtice | Počet přečtení: 6745x | Datum: 02.10.2014

Sdílet:
© 2014 - 2024 Základní škola a Mateřská škola Albrechtice.
Všechna práva vyhrazena.
Tento web využívá redakční systém AD-RS.
Realizace webu ADweby.com.

Kontaktní informace

Základní škola a Mateřská škola Albrechtice
Školní 20, 735 43 Albrechtice

Telefonní čísla:
596 428 447
773 240 460Více informací