Kariérové poradenství, Základní škola a Mateřská škola Albrechtice

Fulltextové vyhledávání
KALENDÁŘ UDÁLOSTÍ PRO ROK 2021/2022 


    Informace MŠMT k podobě přijímacího řízení ve školním roce 2021/2022 je v dokumentu pdf hned pod článkem.
Prezentace se spousty informacemi - otevře se po kliknutí na obrázek

 


Přiložené soubory ke stažení:
Přihláška SŠ denní
přihláška SŠ talent
Důležité odkazy
Jsem deváťák, a co teď?
Informace pro uchazeče o SŠ čtyřleté
Informace pro uchazeče o SŠ osmileté
Přijímací_řízení_podle_novely_školského_zákona
Vyhláška 353_platné znění_01 11 2018
Informace_přijímací řízení uchazečů se SVP
Výsledky přijímacího řízení 2019


Výsledky přijímacího řízení 2019 najdete v přiloženém souboru
 

Kariérové poradenství je pro většinu výchovných poradců hlavní oblastí činnosti. Zprostředkovávají zejména informace žákům a jejich rodičům a vykonávají administrativní činnosti spojené s podáváním přihlášek na střední školy.

Organizace podávání přihlášek na střední školy je dána školským zákonem (č. 561/2004 Sb., ve znění zákona č. 472/2011 Sb., část Přijímání ke vzdělávání ve střední škole § 59–64) a vyhláškou č. 671/2004 Sb., kterou se stanoví podrobnosti o organizaci přijímacího řízení ke vzdělávání ve středních školách, ve znění vyhlášky č. 422/2006 Sb., č. 46/2008 Sb., č. 394/2008 Sb. a č. 6/2012 Sb.

Přestože v souladu s platnou legislativou je povinností školy pouze potvrdit dosažený prospěch žáka a přihlášku, její vyplnění a podání na střední školu má zajistit zákonný zástupce žáka, na naší škole Vám  přihlášky vydáme a pomůžeme s jejich vyplněním. Legislativa se v této oblasti velmi často mění, výchovný poradce musí všechny legislativní změny sledovat a žáky a jejich zákonné zástupce včas informovat.

Aktuální informace o důležitých termínech, akcích věnovaných problematice volby povolání, dnech otevřených dveří škol apod. bude možné sledovat na informačních nástěnkách ve škole věnované této problematice (v přízemí u fyzikální učebny) i na webových stránkách školy.

Je třeba zdůraznit, že na rozdíl od nedávné minulosti, mají veškerou odpovědnost za podání přihlášek na střední školy rodiče žáků.

Zvláštní pozornost při volbě povolání je třeba věnovat žákům se speciálními vzdělávacími potřebami. Pokud mají rodiče těchto žáků zájem o zohlednění svých dětí při přijímacím řízení na střední školy i následném studiu, je nutné k přihlášce na střední školu přiložit jako přílohu zprávu z vyšetření v pedagogicko-psychologické poradně, případně i ve speciálně pedagogickém centru, jež není starší než jeden rok.

V rámci kariérového poradenství výchovný poradce zajišťuje také předávání informací o možnostech vzdělávání po ukončení povinné školní docházky a o jednotlivých středních školách. Především v podzimních měsících navštěvují naši školu pracovníci ze středních škol a zprostředkovávají setkání s vycházejícími žáky. 

Také se účastníme Burzy škol a veletrhů středních škol, kde je umožněná účast žáků společně s rodiči. 

Na naší škole je zajištěno i
kariérové poradenství ve spolupráci s PPP Český Těšín.

Výchovný poradce ve stanovených konzultačních hodinách poskytuje individuální konzultace žákům a jejich zákonným zástupcům. Tyto konzultace jsou zaměřeny především na to, jaký typ školy je pro žáka vhodný a jaké informace jsou významné pro konečný výběr střední školy. Rodičům a žákům lze doporučit kritéria, podle nichž mohou vybírat střední školu vzhledem k možnostem a schopnostem žáka.

Individuální pomoc výchovného poradce je důležitá také v případě, kdy žáci nejsou v prvním kole přijímacího řízení přijati a je třeba jim pomoci co nejrychleji zjistit, jaké možnosti mají v dalších kolech přijímacího řízení, případně pomoci s podáním odvolání proti nepřijetí na střední školu v prvním kole.

Nedílnou součástí práce výchovného poradce je rovněž zjišťování zájmu žáků a vyhodnocování průběhu přijímacího řízení. To se pak stává součástí závěrečné zprávy o činnosti výchovného poradce, případně školního poradenského pracoviště.
 
Soubor ve formátu application/pdf2021-2022 Informace MŠMT k podobě přijímacího řízení v
Typ souboru: *.pdf | Velikost souboru: 397KB | Počet stažení: 163x

Uložit soubor

Formát souboru neurčenDůležité odkazy
Typ souboru: file | Velikost souboru: 14KB | Počet stažení: 491x

Uložit soubor

Formát souboru neurčenInformace pro uchazeče o SŠ čtyřleté
Typ souboru: file | Velikost souboru: 21KB | Počet stažení: 330x

Uložit soubor

Formát souboru neurčenInformace pro uchazeče o SŠ osmileté
Typ souboru: file | Velikost souboru: 18KB | Počet stažení: 353x

Uložit soubor

Soubor ve formátu application/pdfInformace_přijímací řízení uchazečů se SVP
Typ souboru: *.pdf | Velikost souboru: 633KB | Počet stažení: 296x

Uložit soubor

Formát souboru neurčenJsem deváťák, a co teď?
Typ souboru: file | Velikost souboru: 31KB | Počet stažení: 370x

Uložit soubor

Soubor ve formátu application/pdfPřihláška_SŠ_2019_denní
Typ souboru: *.pdf | Velikost souboru: 185KB | Počet stažení: 277x

Uložit soubor

Soubor ve formátu application/pdfPřihláška_SŠ_2019_talent
Typ souboru: *.pdf | Velikost souboru: 146KB | Počet stažení: 287x

Uložit soubor

Formát souboru neurčenPřijímací_řízení_podle_novely_školského_zákona
Typ souboru: file | Velikost souboru: 33KB | Počet stažení: 286x

Uložit soubor

Soubor ve formátu application/pdfVyhláška 353_platné znění_01 11 2018
Typ souboru: *.pdf | Velikost souboru: 244KB | Počet stažení: 303x

Uložit soubor

Formát souboru neurčenVýsledky přijímacího řízení 2019
Typ souboru: file | Velikost souboru: 23KB | Počet stažení: 329x

Uložit soubor

Autor: Admin ZŠ Albrechtice | Počet přečtení: 3017x | Datum: 01.08.2018

Sdílet:
© 2014 - 2024 Základní škola a Mateřská škola Albrechtice.
Všechna práva vyhrazena.
Tento web využívá redakční systém AD-RS.
Realizace webu ADweby.com.

Kontaktní informace

Základní škola a Mateřská škola Albrechtice
Školní 20, 735 43 Albrechtice

Telefonní čísla:
596 428 447
773 240 460Více informací