Projeikt PISA, Základní škola a Mateřská škola Albrechtice

Fulltextové vyhledávání

PROJEKT PISA

OECD Programme for International Student Assessment 2015

Testování na naší škole už proběhlo:

Naše škola byla vybrána pro hlavní sběr dat mezinárodního projektu PISA 2015, který proběhne v období od 23. března do 17. dubna letošního roku. Šetření se zúčastníme spolu s dalšími 358 školami z celé České republiky a to v rámci inspekční činnosti podle §174 odst. 2 písm. a) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů.
> Šetření projektu OECD PISA probíhají ve tříletých cyklech a jsou zaměřena na zjišťování úrovně čtenářské, matematické a přírodovědné gramotnosti patnáctiletých žáků. V České republice jej realizuje oddělení zjišťování výsledků vzdělávání České školní inspekce.

Co to je PISA

PISA je zkratka pro projekt „Programme for International Student Assessment“ prováděný Organizací pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD), který probíhá od roku 2000. Šetření PISA 2015 je jeho šestým cyklem a účastní se ho více než 70 zemí.

PISA

• je největší mezinárodní vzdělávací projekt;
• testuje patnáctileté žáky;
• zjišťuje připravenost žáků pro život v dospělosti;
• testuje matematickou, přírodovědnou a čtenářskou gramotnost žáků;
• sbírá související informace o vzdělávací praxi v účastnických zemích.

Důležitost šetření PISA spočívá ve využití výstupů

• jako informací o tom, jak jsou čeští žáci připraveni pro další vzdělávání či pro vstup na pracovní trh;
• pro identifikaci oblastí pro zlepšení, které by měly být v centru pozornosti škol a tvůrců školské politiky;
• pro srovnání výsledků žáků a vzdělávacího prostředí různých zemí.

Více informací o projektu PISA naleznete na webových stránkách České školní inspekce www.csicr.cz nebo na jeho mezinárodních stránkách www.pisa.oecd.org.
Poznámka o důvěrnosti dat: Všechny údaje získané v projektu PISA jsou přísně důvěrné. V žádné zprávě o testování nejsou uváděna jména konkrétních jednotlivců nebo škol.

SOUČÁSTI ŠETŘENÍ PISA

V následující části jsou popsány dvě hlavní součásti plně elektronického šetření PISA 2015: počítačový test a dotazníky. Žákovský počítačový test a dotazník bude zadávat Zadavatel - zaměstnanec školy, nejlépe učitel IT, který bude vyškolen pracovníky národního centra. Školení, kterého se můžete také zúčastnit, proběhne v určených dnech formou webináře (internetového semináře). S případným souběžným zadáváním testů ve více učebnách mu pomohou proškolení pracovníci České školní inspekce. Zadavatel už provedl podle pokynů národního centra diagnostiku školních počítačů a zajistí v učebně/učebnách podmínky pro zadávání testu.

Test

Ze školy je na základě vašich seznamů náhodně vybráno maximálně 42 žáků, kteří vypracují dvouhodinový test na počítači. Test se skládá z otázek z přírodních věd, matematiky, čtenářské gramotnosti a tzv. týmového řešení problémů. Po testování tito žáci vyplní 45minutový Žákovský dotazník. Test i dotazník obdrží žák na USB flash disku.

Dotazníky

Dotazníky jsou důležitou součástí testování PISA a poskytují informace, které uvádějí do širších souvislostí výsledky žáků v testu.
Žákovský dotazník zkoumá postoje žáků k učení, jejich životní zkušenosti a názory, jeho součástí jsou také dotazy týkající se dalšího vzdělávání. Žáci vyplní dotazník na počítači do USB flash disku hned po testu.
Dotazník o informačních a komunikačních technologiích (dále ICT dotazník) zkoumá vztah žáků k informačním a komunikačním technologiím a jejich zkušenosti s nimi. Otázky ICT dotazníku jsou zařazeny na konec Žákovského dotazníku.
Nezávisle na testování žáků a termínu testu proběhne ve škole dotazníkové šetření mezi vybranými pedagogickými pracovníky.
Školní dotazník shromažďuje informace o tom, jak funguje vzdělávací systém ve sledované zemi. Dotazník bude vyplňovat online na počítači ředitel školy nebo jeho zástupce. Pokyny pro vyplňování dotazníku budou školám zaslány z národního centra a jako školní koordinátor zajistíte, aby byl dotazník vyplněn.
Učitelský dotazník je do šetření PISA 2015 zařazen nově. Doplňuje informace o vzdělávání ve škole z dalšího pohledu, sbírá údaje o výuce ve třídě a dává nahlédnout do vzdělávacího zázemí učitele, jeho praxe a zkušeností s výukou. Jsou použity dva typy dotazníků: pro učitele přírodovědných předmětů a pro učitele ostatních předmětů. Oba budou vyplňovány online na počítači. Pokyny pro vyplňování dotazníků budou školám zaslány z národního centra a jako školní koordinátor dohlédnete na jejich vyplnění.
 

Autor: Admin ZŠ Albrechtice | Počet přečtení: 5312x | Datum: 14.02.2015

Sdílet:
© 2014 - 2024 Základní škola a Mateřská škola Albrechtice.
Všechna práva vyhrazena.
Tento web využívá redakční systém AD-RS.
Realizace webu ADweby.com.

Kontaktní informace

Základní škola a Mateřská škola Albrechtice
Školní 20, 735 43 Albrechtice

Telefonní čísla:
596 428 447
773 240 460Více informací