Výchovný poradce, Základní škola a Mateřská škola Albrechtice

Fulltextové vyhledávání

Výchovný poradce

VÝCHOVNÁ PORADKYNĚ

Mgr. Irena Ruhswurmová

Konzultační hodiny: pondělí 13,30 - 15,00 hod. 

e-mail: i.ruhswurm@volny.cz

Schránka důvěry

Náplň práce výchovného poradce
Náplň práce výchovného poradce je stanovena vyhláškou MŠMT ČR č.72/2005 Sb. o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních. Novelizace vyhláška č.116/2011Sb.
Výchovný poradce se také zabývá problematikou vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků mimořádně nadaných, včetně možnosti individuálního studijního plánu dle vyhlášky č. 73/2005 Sb. Rozsah přímé pedagogicko – psychologické činnosti pedagogických pracovníků je stanoven v nařízení vlády č. 75/2005 Sb.

Konkrétní úkoly výchovného poradce
Výchovný-kariérový poradce vykonává činnosti poradenské, činnosti informační a činnosti metodické. O těchto činnostech vede písemnou dokumentaci.

Poradenské činnosti:
Kariérové poradenství a poradenská pomoc při rozhodování o další vzdělávací a profesní dráze žáků, tj. zejména:
Vyhledávání a orientační šetření žáků, jejichž vývoj a vzdělávání vyžadují zvláštní pozornost, a příprava návrhů na další péči o tyto žáky.
Zajišťování nebo zprostředkování diagnostiky speciálních vzdělávacích potřeb (vstupní a průběžné) a intervenčních činností pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami.
Příprava podmínek pro integraci žáků se speciálními vzdělávacími potřebami ve škole, koordinace poskytování poradenských služeb těmto žákům školou a školskými poradenskými zařízeními a koordinace vzdělávacích opatření (včetně zvláštního režimu přijímacích zkoušek) u těchto žáků. Poskytování služeb kariérového poradenství žákům/cizincům se zřetelem k jejich speciálním potřebám.

Metodické a informační činnosti:
Zprostředkování nových metod pedagogické diagnostiky a intervence.
Metodická pomoc pedagogickým pracovníkům školy v otázkách kariérového rozhodování žáků, integrace, individuálních vzdělávacích plánů, práce s nadanými žáky apod.
Metodická pomoc učitelům poskytujícím nápravnou péči.
Poskytování poradenské činnosti pro rodiče.
Shromažďování odborných zpráv a informací o žácích v poradenské péči specializovaných poradenských zařízení a jejich zajišťování v souladu s předpisy o ochraně osobních údajů.
Vedení písemných záznamů umožňujících doložit rozsah a obsah činnosti výchovného poradce, navržená a realizovaná opatření.
Pomoc studentům s výběrem středních škol a s vyplněním přihlášek na další studium.
Sledování vývojových poruch učení žáků, navrhování řešení.
Spolupráce s pedagogicko – psychologickou poradnou, se školním preventistou.
Předávání zjištěných poznatků třídními učiteli, učiteli jednotlivých předmětů, popř. pedagogické radě.
Dlouhodobé sledování profesionální orientace studentů, která odpovídá jejich zájmům.


Informace k přijímacímu řízení:

 

Autor: Admin ZŠ Albrechtice | Počet přečtení: 3602x | Datum: 13.06.2014

Sdílet:
© 2014 - 2018 Základní škola a Mateřská škola Albrechtice.
Všechna práva vyhrazena.
Tento web využívá redakční systém AD-RS.
Realizace webu ADweby.com.

Kontaktní informace

Základní škola a Mateřská škola Albrechtice
Školní 20, 735 43 Albrechtice

Telefonní čísla:
596 428 447
773 240 460Více informací