Výchovný poradce, Základní škola a Mateřská škola Albrechtice

Fulltextové vyhledávání

 
Výchovný poradce: Mgr. Jiří Bakončík
                                     

E-mail: zrzsalbrechtice@seznam.cz
telefon: 59 6428447


Konzultační hodiny výchovného poradce i metodika prevence budou ve středu od 14:30 do 15:30 a v pátek od 9:00 do 11:00. Vhodné je se předem kontaktovat prostřednictvím e-mailu: zr.zsalbrechtice@seznam.cz
 
Náplň práce výchovného poradce:

1. Péče o žáky se speciálními vzdělávacími potřebami
 • ve spolupráci s ostatními pedagogickými pracovníky sleduje žáky s výukovými, výchovnými problémy, poskytuje poradenskou činnost pro žáky v obtížných situacích
 • zajišťuje případné vyšetření v PPP, SPC
 • spolupracuje s dalšími institucemi
 • pomáhá učitelům zprostředkovat podklady pro psychologická a speciálně pedagogická vyšetření
 • vede evidenci integrovaných žáků ve škole a podílí se spolu s ostatními pedagogy na zpracování dokumentace pro integrované žáky
 • metodicky pomáhá učitelům
 • poskytuje poradenskou činnost pro rodiče


2. Kariérové poradenství:
 • poskytuje poradenskou činnost v této oblasti pro žáky a rodiče
 • informuje o studijních možnostech, pomáhá při vyplnění a včasném odeslání přihlášek ke studiu
 • spolupracuje s třídními učiteli vycházejících tříd v dané problematice
 • organizuje schůzky zástupců SŠ s vycházejícími žáky a jejich zákonnými zástupci, besedu s absolventy pro žáky 9. tříd
 • zpracovává přehledy o přijetí žáků

3. Další metodická a informační činnost
 • předává informace z oblasti výchovného poradenství dalším pedagogickým pracovníkům
 • informuje žáky a jejich rodiče o činnosti pedagogicko-psychologické dalších poradenských službách v regionu (např. úřad práce, speciálně-pedagogická centra)
 • spolupracuje s metodikem prevence

4. Vedení dokumentace:
 • soustřeďuje odborné zprávy o žácích v poradenské péči
 • vede databázi žáků s vývojovými poruchami učení, integrovaných žáků a pravidelně ji aktualizuje
 • vede jejich evidenci individuálních vzdělávacích plánů a spolu s ostatními pedagogy a PPP provádí vyhodnocení jejich účinnosti
 

 
Formát souboru neurčenHodnocení práce VP za rok 2018-2019
Typ souboru: file | Velikost souboru: 19KB | Počet stažení: 323x

Uložit soubor

Formát souboru neurčenPlán práce VP na rok 2019/2020
Typ souboru: file | Velikost souboru: 16KB | Počet stažení: 306x

Uložit soubor

Autor: Admin ZŠ Albrechtice | Počet přečtení: 8080x | Datum: 13.06.2014

Sdílet:
© 2014 - 2024 Základní škola a Mateřská škola Albrechtice.
Všechna práva vyhrazena.
Tento web využívá redakční systém AD-RS.
Realizace webu ADweby.com.

Kontaktní informace

Základní škola a Mateřská škola Albrechtice
Školní 20, 735 43 Albrechtice

Telefonní čísla:
596 428 447
773 240 460Více informací