Zápisy ze schůzek 2018-2019, Základní škola a Mateřská škola Albrechtice

Fulltextové vyhledávání


HARMONOGRAM PRAVIDELNÝCH SCHŮZEK ŽÁKOVSKÉ RADY


ve školním roce 2018/2019


Žákovská rada se pravidelně schází každý 1. čtvrtek v měsíci (dle možností) v 7,00 hodin v multimediální učebně AJ.

Termíny schůzek:

20. 9. 2018 1. zahajovací schůzka

4. 10. 2018 

1. 11. 2018 

6. 12. 2018 

4. 1. 2019 (pátek) 

31. 1. 2019

28. 2. 2019

4. 4. 2019

2. 5. 2019

6. 6. 2019


Zápis z 9. schůzky Žákovské rady při ZŠ a MŠ Albrechtice

Datum konání: 2. 5. 2019
Místo konání: Multimediální učebna AJ
Přítomni: Mgr. Pavlína Charvátová - koordinátor ŽR
Členové: Nikol Buchtová, Michaela Drobná (5. A)
Denisa Grabowská (5. B)
Daniel Mrowiec (6. A)
Nela Šipulová, (7. A)
Nela Wawrzaczová, Nicol Brodová (8. A)

Michael Baron, David Grabowski (9. A)
Nepřítomni: Matyáš Daňhel (6. A), Nikola Šipulová (7. A)

Omluveni: Tereza Molinková, Jan Čajka (5. B)


1. Hodnocení minulého období + Plán práce:

- P. Charvátová spolu se členy ŽR zrekapitulovala akce konané v dubnu
- P. Charvátová poděkovala žákům 9. A za výbornou organizaci Branného dne. Všem
žákům 2. stupně se líbil, především rozmanitost soutěžních disciplín


2. Celoškolní soutěž:
- byly vyhlášeny výsledky soutěží: Růžový den, Branný den, Velikonoční výzdoba tříd
a Jazyky hrou. Výsledky byly zveřejněny na nástěnkách a body zapsány do tabulky.
Žáci 1. stupně pak za umístění obdrželi sladkou odměnu.
- P. Charvátová poděkovala všem žákům za účast na Růžovém dni a potvrdila, že účast
byla oproti jiným barevným dnům slabší


3. Rozdělení úkolů na další měsíc + Nadcházející akce:

- 14. 5. 2019 - RETRO den (v duchu 70. - 90. let), plakát zajistí 8. A. Termín: 6. 5. 2019
- 28. 5. 2019 proběhne Fialový den, plakát zajistí třídy 5. A a 5. B. Termín: 20. 5. 2019
- 3. 6. 2019 - Den dětí - rozhlasovou relaci a symbolický program zajistí 8. A

- Velikonoční turnaj byl po dohodě s p. uč. Kajfošovou přesunut na květen z důvodu
velkého množství akcí, přijímacích zkoušek a Velikonočních prázdnin
- koncem května by se měla konat akce pro 2. stupeň - Ekologické hry


4. Různé:


5. Shrnutí, Závěr:


- Splnit zadané úkoly
- Příští (závěrečná) schůzka ŽR se koná 6. 6. 2019


Zapsala: Mgr. Pavlína Charvátová
Zápis z 8. schůzky Žákovské rady při ZŠ a MŠ Albrechtice

Datum konání: 4. 4. 2019
Místo konání: Multimediální učebna AJ
Přítomni: Mgr. Pavlína Charvátová - koordinátor ŽR
Členové: Nikol Buchtová, Michaela Drobná (5. A)
Jan Čajka, Denisa Grabowská (5. B)
Matyáš Daňhel (6. A)
Nela Šipulová, Nikola Šipulová (7. A)
Nela Wawrzaczová, Nicol Brodová (8. A)

Michael Baron, David Grabowski (9. A)
Nepřítomni: Daniel Mrowiec (6. A)

Omluveni: Tereza Molinková (5. B)


1. Hodnocení minulého období + Plán práce:

- P. Charvátová spolu se členy ŽR zrekapitulovala akce konané v březnu
- P. Charvátová poděkovala žákům 7. A za výbornou organizaci Dne učitelů, kdy žáci
7. A a 9. A učili různé předměty místo vyučujících. Nápad se velmi zalíbil a ŽR se
dohodla, že by se tento způsob oslavy mohl stát tradicí i v budoucích letech.
- P. Charvátová poděkovala žákům 5. A a 5. B za výrobu plakátu na Růžový den
- P. Charvátová poděkovala a pochválila všechny členy ŽR za rychlou a operativní
organizaci Sběrových dnů (organizace hlídek)


2. Celoškolní soutěž:
- byly vyhlášeny výsledky soutěží: RISKUJ!, Matematický klokan, Pangea (mat. soutěž). Pozitivní je, že se zvýšila účast v soutěžích.
- P. Charvátová poděkovala všem žákům za účast na Bláznivém dni a ocenila opravdu
originální a zajímavé nápady


3. Rozdělení úkolů na další měsíc + Nadcházející akce:

- 4. - 5. 4. 2019 - Sběrové dny
- 9. 4. 2019 proběhne Růžový den, plakát zajistí třídy 5. A a 5. B. Termín: 5. 4. 2019
- 12. 4. a 25. 4. 2019 - Jazyky hrou - jazyková soutěž pro 2. stupeň. Proběhne v hodinách
CJ
- soutěž O Velikonoční výzdobu třídy - hodnocení proběhne 25. 4. 2019
- 26. 4. 2019 - Branný den - organizace se ujme třída 9. A s TU. Bude se soutěžit ve
dvojicích, je nutné se ve třídách rozdělit
- Velikonoční turnaj byl po dohodě s p. uč. Kajfošovou přesunut na květen z důvodu
velkého množství akcí, přijímacích zkoušek a Velikonočních prázdnin


4. Různé:


5. Shrnutí, Závěr:


- Splnit zadané úkoly
- Příští schůzka ŽR se koná 2. 5. 2019


Zapsala: Mgr. Pavlína CharvátováZápis ze 7. schůzky Žákovské rady při ZŠ a MŠ Albrechtice

Datum konání: 28. 2. 2019
Místo konání: Multimediální učebna AJ
Přítomni: Mgr. Pavlína Charvátová - koordinátor ŽR
Členové: Nikol Buchtová (5. A)
Jan Čajka, Tereza Molinková (5. B)
Václav Recman (6. A)
Nela Šipulová (7. A)
Nela Wawrzaczová, Nicol Brodová (8. A)

Michael Baron (9. A)
Nepřítomni: Matyáš Daňhel (6. A), Michaela Drobná (5. A), Nikola Šipulová (7. A)

Omluveni: Denisa Grabowská (5. B), David Grabowski (9. A)

Hosté: Sára Slámová (5. B)


1. Hodnocení minulého období + Plán práce:

- P. Charvátová spolu se členy ŽR zrekapitulovala akce konané v únoru
- P. Charvátová poděkovala žákům 9. A za výbornou organizaci Valentýnské diskotéky
- P. Charvátová poděkovala žákům 6. A za výrobu plakátu na Bláznivý den


2. Celoškolní soutěž:
- byly vyhlášeny výsledky soutěží: Valentýnská výzdoba (2. stupeň) a program Valentýnské diskotéky. P. Charvátová pochválila všechny třídy za vzornou přípravu a nápaditost vystoupení
- v únoru proběhla Pěvecká soutěž - P. Charvátová, která byla v porotě, poukázala na
nepříjemný fakt, že se účastnilo pouze 8 žáků, a to pouze z 8. a 9. třídy. Nabádala členy
především z nižších tříd, aby více povzbudili spolužáky k účasti
- rovněž proběhla matematická soutěž online PANGEA, jíž se účastnili zájemci ze
všech tříd. Výsledky budou vyhlášeny celorepublikově, ale každá třída získá body za
účast v této soutěži


3. Rozdělení úkolů na další měsíc + Nadcházející akce:

- 5. 3. 2019 proběhne "Bláznivý den" pro 1. i 2. stupeň - výzva: přijďte oblečeni tak, jak byste se nikdy do školy neoblékli a s účesem, který svět ještě neviděl! P. Charvátová povzbudila k účasti. Termín byl přesunut z 12. 3. z důvodu účasti žáků 1. stupně na Škole v přírodě
- 28. 3. 2019 si připomeneme Den učitelů. Organizace se zhostí 7. A. Připraví rozhlasovou relaci, resp. program adekvátní k tomuto svátku. Členové 7. A přednesou návrhy a nápady na program P. Charvátové. Termín: 15. 3. 2019
- RISKUJ (zeměpisná soutěž)
- P. Charvátová informovala o termínu akce Branný den, který byl po dohodě stanoven
na 26. 4. 2019. Organizace se ujme třída 9. A s TU


4. Různé:


5. Shrnutí, Závěr:


- Splnit zadané úkoly
- Příští schůzka ŽR se koná 4. 4. 2019


Zapsala: Mgr. Pavlína Charvátová


Zápis z 5. schůzky Žákovské rady při ZŠ a MŠ Albrechtice

Datum konání: 31. 1. 2019
Místo konání: Multimediální učebna AJ
Přítomni: Mgr. Pavlína Charvátová - koordinátor ŽR
Členové: Michaela Drobná, Nikol Buchtová (5. A)
Jan Čajka, Denisa Grabowská, Tereza Molinková (5. B)
Václav Recman (6. A)
Nikola Šipulová (7. A)
David Grabowski, Michael Baron (9. A)
Nepřítomni: Matyáš Daňhel (6. A), Nela Wawrzaczová, Nicol Brodová (8. A)

Omluveni: Nela Šipulová (7. A)

Hosté: Karolína Branikovičová (7. A)

1. Hodnocení minulého období + Plán práce:

- P. Charvátová spolu se členy ŽR zrekapitulovala akce konané v lednu
- P. Charvátová zhodnotila průběh lednových Sběrových dnů. Poděkovala
dobrovolným pomocným hlídkám za velmi aktivní pomoc a přístup. Akce opět
byla úspěšná
- P. Charvátová poděkovala žákům 9. A za výrobu plakátu na Valentýnskou diskotéku

2. Celoškolní soutěž:

- Byly vyhodnoceny tématické dny: Modrý den a B+W day – účast žáků je čím dál
menší. Je potřeba třídy trochu více motivovat. P. Charvátová poděkovala členům
za výrobu plakátů (8. A + 5. A) a počítání. Modrý den vyhrály 1. A + 5. B a 8. A.
Black and White day pak obsadily 2. A a 9. A.

- Členové z 6. A dostali za úkol povzbudit třídu k vyšší účasti v soutěžích. V bodování ve srovnání s jinými třídami je tam propastný rozdíl.

3. Rozdělení úkolů na další měsíc + Nadcházející akce:

- na měsíc únor byla vyhlášena soutěž "O nejhezčí Valentýnskou výzdobu".
Vyhodnocení soutěže proběhne 7. 2. 2019.
- 8. 2. 2019 se bude konat Valentýnská diskotéka (15,30 - 20h). Každá třída si připraví
zábavný program - podmínka: účastní se celá třída! Program bude vyhodnocen a zařazen
do Celoškolní soutěže. Akci organizuje 9. A.
- Pěvecká soutěž
- Pangea (matematická soutěž online)

4. Různé:

5. Shrnutí, Závěr:

- Splnit zadané úkoly
- Příští schůzka ŽR se koná 28. 2. 2019


Zapsala: Mgr. Pavlína Charvátová


Zápis z 5. schůzky Žákovské rady při ZŠ a MŠ Albrechtice

Datum konání: 31. 1. 2019
Místo konání: Multimediální učebna AJ
Přítomni: Mgr. Pavlína Charvátová - koordinátor ŽR
Členové: Michaela Drobná, Nikol Buchtová (5. A)
Jan Čajka, Denisa Grabowská, Tereza Molinková (5. B)
Václav Recman (6. A)
Nikola Šipulová (7. A)
David Grabowski, Michael Baron (9. A)
Nepřítomni: Matyáš Daňhel (6. A), Nela Wawrzaczová, Nicol Brodová (8. A)

Omluveni: Nela Šipulová (7. A)

Hosté: Karolína Branikovičová (7. A)


1. Hodnocení minulého období + Plán práce:

- P. Charvátová spolu se členy ŽR zrekapitulovala akce konané v lednu
- P. Charvátová zhodnotila průběh lednových Sběrových dnů.
Poděkovala dobrovolným pomocným hlídkám za velmi aktivní pomoc a přístup. Akce opět byla úspěšná
- P. Charvátová poděkovala žákům 9. A za výrobu plakátu na Valentýnskou diskotéku

2. Celoškolní soutěž:

- Byly vyhodnoceny tématické dny: Modrý den a B+W day – účast žáků je čím dál menší. Je potřeba třídy trochu více motivovat. P. Charvátová poděkovala členům za výrobu plakátů (8. A + 5. A) a počítání.
Modrý den vyhrály 1. A + 5. B a 8. A.
Black and White day pak obsadily 2. A a 9. A.

- Členové z 6. A dostali za úkol povzbudit třídu k vyšší účasti v soutěžích. V bodování ve srovnání s jinými třídami je tam propastný rozdíl.

3. Rozdělení úkolů na další měsíc + Nadcházející akce:

- na měsíc únor byla vyhlášena soutěž "O nejhezčí Valentýnskou výzdobu".
Vyhodnocení soutěže proběhne 7. 2. 2019.
- 8. 2. 2019 se bude konat Valentýnská diskotéka (15,30 - 20h).
Každá třída si připraví zábavný program - podmínka: účastní se celá třída! Program bude vyhodnocen a zařazen do Celoškolní soutěže. Akci organizuje 9. A.
- Pěvecká soutěž
- Pangea (matematická soutěž online)

4. Různé:

5. Shrnutí, Závěr:

- Splnit zadané úkoly
- Příští schůzka ŽR se koná 28. 2. 2019


Zapsala: Mgr. Pavlína Charvátová


Zápis z 5. schůzky Žákovské rady při ZŠ a MŠ Albrechtice

Datum konání: 4. 1. 2019
Místo konání: Multimediální učebna AJ
Přítomni: Mgr. Pavlína Charvátová - koordinátor ŽR
Členové: Michaela Drobná (5. A)
Jan Čajka, Denisa Grabowská, Tereza Molinková (5. B)
Václav Recman, Matyáš Daňhel (6. A)
Nikola Šipulová, Nela Šipulová (7. A)
Nela Wawrzaczová, Nicol Brodová (8. A)
David Grabowski, Michael Baron (9. A)
Nepřítomni: Ondřej Uherek (9. A) - ukončil činnost v ŽR


1. Hodnocení minulého období + Plán práce:

- P. Charvátová spolu se členy ŽR zrekapitulovala akce konané v prosinci
- P. Charvátová zhodnotila průběh 2. Mini Dne otevřených dveří. Opět poměrně velká účast rodičů i dětí. Akce se velmi vydařila a velká pochvala patří žákům-průvodcům. Další Mini Den otervřených dveří bude naplánován kolem Velikonoc.


2. Celoškolní soutěž:

- ŽR zhodnotila průběžné výsledky Celoškolní soutěže. Dosud nebyla vyhodnocena Astronomická olympiáda. Naopak byl vyhodnocen Vánoční turnaj ve vybíjené dívek a také soutěž ve Vánoční výzdobě. Přímo na schůzce byla předána sladká odměna třídě 5. B, která na 1. stupni zvítězila. Ostatní výsledky viz Hodnotící tabulka.
- na měsíc únor byla vyhlášena soutěž "O nejzajímavější Valentýnskou výzdobu".
Vyhodnocení soutěže proběhne 7. 2. 2019.


3. Rozdělení úkolů na další měsíc:

- 7. + 8. 1. 2019 se budou konat Sběrové dny. Členové ŽR zajistí dvou až tříčlenné hlídky
pro pomoc při nakládání sběru - termín: 4. 1. 2019
- 15. 1. 2019 se bude konat Modrý den. 5. A + 5. B zajistí plakáty - termín: 8. 1. 2019. Opět
bude počítán počet účastníků v modrém. ŽR obdržela rozpis a odsouhlasila kritéria.
- 29. 1. 2019 je vyhlášení jako Black and White Day. Plakáty zajistí 7. A a 8. A -
termín: 22. 1. 2019. ŽR obdržela rozpis a odsouhlasila kritéria.
- 8. 2. 2019 se bude konat Valentýnská diskotéka (15,30 - 20h). Každá třída si připraví
zábavný program - podmínka: účastní se celá třída! Program bude vyhodnocen a zařazen
do Celoškolní soutěže. Akci organizuje 9. A, která zajistí plakát - termín: 31. 1. 2019

4. Různé:

- ŽR projednávala, zda budou chtít soutěžit ve Valentýnské výzdobě zařazené do Celoškolní
soutěže. Na 2. stupni bylo odsouhlaseno, na 1. stupni pro malý zájem tříd byla účast
zrušena. Vyhodnocení proběhne 7. 2. 2019.

5. Shrnutí, Závěr:
- Splnit zadané úkoly
- Příští schůzka ŽR se koná 31. 1. 2019

Zapsala: Mgr. Pavlína Charvátová


Zápis ze 4. schůzky Žákovské rady při ZŠ a MŠ Albrechtice

Datum konání: 6. 12. 2018
Místo konání: Multimediální učebna AJ
Přítomni: Mgr. Pavlína Charvátová - koordinátor ŽR
Členové: Michaela Drobná, Nikol Buchtová (5. A)
Jan Čajka, Denisa Grabowská, Tereza Molinková (5. B)
Václav Recman (6. A)
Nela Wawrzaczová, Nicol Brodová (8. A)
David Grabowski, Michael Baron (9. A)
Nepřítomni: Nikola Šipulová, Nela Šipulová (7. A), Matyáš Daňhel (6. A),
Ondřej Uherek (9. A)

1. Kontrola úkolů z minulé schůzky + Plán práce:

- P. Charvátová spolu se členy ŽR zrekapitulovala akce konané v listopadu a začátkem prosince
- 9. A se akce Mikuláš zhostila velmi aktivně, byly vyrobeny 2 plakáty, žáci celé třídy obešly školu se svým programem
- P. Charvátová rovněž poděkovala za výrobu plakátů na Červený den a Mikuláše. Červený den byl hodnocen velmi kladně i ze strany žáků a kolegů z 1. stupně.
- P. Charvátová zhodnotila průběh 1. Mini Dne otevřených dveří. Zaznamenal obrovský
úspěch ze strany rodičů i dětí. Akce se velmi vydařila a velká pochvala patří žákům-
-průvodcům.

2. Celoškolní soutěž:

- ŽR zhodnotila průběžné výsledky Celoškolní soutěže. Do soutěže byla zařazena výtvarná soutěž "Cestování s prarodiči" a tím byly připočteny body zúčastněným třídám 6. A a 9. A. Výsledky z Olympiády v dějepise nemohly být započítány, jelikož v tomto školním roce byla soutěž vyhlášena pouze pro žáky 8. a 9. tříd.
V neposlední řadě byla povzbuzena 6. A k větší účasti a snaze v soutěžích.
- na měsíc prosinec byla vyhlášena soutěž "O nejzajímavější vánoční výzdobu".
Pro 2. stupeň bylo doplněno téma "Retro a tradice". Vyhodnocení soutěže proběhne
20. 12. 2018.

3. Rozdělení úkolů na další měsíc:

- 19. 12. se bude konat 2. Mini Den otevřených dveří na téma: Vánoční výzdoba
- ŽR zajistí průvodcovské služby z řad žáků 2. stupně - 4 žáci z každé třídy - termín: 14. 12.
- nadcházející akce: Vánoční jarmark, Astronomická olympiáda, Vánoční turnaje (vybíjená,
florbal)

4. Různé:

- na žádost rodičů a žáků byl změněn termín Valentýnské diskotéky. Letos se bude konat
v pátek (8. 2.) a bude prodloužena o 30 minut., tzn. od 15,30 do 20h
- P. Charvátová požádala členy ŽR, aby "pohlídali" nástěnku ŽR - někteří žáci ničí
špendlíky i materiály

5. Shrnutí, Závěr:
- Splnit zadané úkoly
- Příští schůzka ŽR se koná 4. 1. 2019

Zapsala: Mgr. Pavlína Charvátová


Zápis z 3. schůzky Žákovské rady při ZŠ a MŠ Albrechtice

Datum konání: 1. 11. 2018
Místo konání: Multimediální učebna AJ
Přítomni: Mgr. Pavlína Charvátová - koordinátor ŽR
Členové: Michaela Drobná (5. A)
Jan Čajka, Denisa Grabowská, Tereza Molinková (5. B)
Matyáš Daňhel (6. A)
Nikola Šipulová (7. A)
Nela Wawrzaczová, Nicol Brodová (8. A)
David Grabowski, Michael Baron, Ondřej Uherek (9. A)
Nepřítomni: Nikol Buchtová (5. A), Nela Šipulová (7. A)
Omluveni: Václav Recman (6. A)
Hosté: Vítek Valošek (6. A)


1. Kontrola úkolů z minulé schůzky + Plán práce:
- P. Charvátová spolu se členy ŽR zrekapitulovala akce konané v říjnu
- 6. A se akce Halloween zhostila velmi aktivně, byly vyrobeny 2 plakáty, vybraní žáci připravili program

2. Organizace celoškolní akce "Mikuláš ve škole" (viz rozpis):
- Členové byli seznámeni s organizací celoškolní akce Mikuláš ve škole (viz příloha)
- Pořádáním akce byla pověřena 9. A (viz příloha) - ta do 26. 11. vyrobí 2 plakáty, připraví program pro celou školu a vyhodnotí, jakou odměnu letos budou děti od Mikuláše dostávat

3. Celoškolní soutěž:
- žáci byli seznámeni se systémem hodnocení soutěže "O nejzajímavější
Halloweenskou výzdobu třídy"
- hodnotit budou členové ŽR (5.A/5.B/6.A/7.A) + vybraní vyučující
- hodnocení proběhne 1. 11. 2018


4.. Rozdělení úkolů:
- 2. 11. se bude konat Mini Den otevřených dveří na téma: Halloweenská výzdoba
- ŽR zajistí průvodcovské služby z řad žáků 2. stupně
- 6. 11. proběhne "Červený den" - žáci 5. A a 5. B zajistí 2 plakáty - organizace dle rozpisu- - budou se počítat "červení žáci"

5. Shrnutí, Závěr:
- Splnit zadané úkoly
- Příští schůzka ŽR se koná 6. 12. 2018

Zapsala: Mgr. Pavlína Charvátová


Zápis z 2. schůzky Žákovské rady při ZŠ a MŠ Albrechtice

Datum konání: 4. 10. 2018
Místo konání: Multimediální učebna AJ
Přítomni: Mgr. Pavlína Charvátová - koordinátor ŽR
Členové: Nikol Buchtová, Michaela Drobná (5. A)
Jan Čajka, Denisa Grabowská, Tereza Molinková (5. B)
Matyáš Daňhel, Václav Recman (6. A)
Nikola Šipulová, Nela Šipulová (7. A)
Nela Wawrzaczová (8. A)
David Grabowski, Michael Baron, Ondřej Uherek (9. A)
Nepřítomni: Nikol Brodová (omluvena) (8. A)
Hosté: Lucie Veselá (8. A)1. Kontrola úkolů z minulé schůzky + Plán práce:

- P. Charvátová spolu se členy ŽR zrekapitulovala akce plánované na letošní školní rok – členové přednesli, které akce ve svých třídách schválili, na závěr se ŽR dohodla, které z akcí bude letos organizovat (viz Plán práce ŽR)
- Tento úkol byl splněn (na jedničku!)
- Do Plánu práce byly zařazeny nové akce – Barevné dny

2. Organizace celoškolní akce „Halloween 2018“ (viz příloha):

- Členové byli seznámeni s organizací celoškolní akce Halloween 2018 (viz příloha)
- Členové byli informováni o vyhlášení soutěže „O nejzajímavější výzdobu třídy“ (viz příloha) a také o soutěži "O nejvyšší počet kostýmů ve třídě" a byli seznámeni s kritérii obou soutěží
- Program akce i soutěže byli schváleny
- Pořádáním akce byla pověřena 6. A (viz příloha)

3. Celoškolní soutěž:

- ŽR schválila témata pro tématické a barevné dny (viz Plán práce)
- P. Charvátová ještě jednou zrekapitulovala bodování + tabulku bodování
- Tématické dny: Bláznivý den; Black and White Day; Retro den; Košilový den
- Barevné dny: Růžový den; Modrý den; Červený den; Fialový den
- V letošním roce se bude soutěžit ve výzdobě tříd u těchto příležitostí: Halloween; Vánoce; Sv. Valentýn; Velikonoce

1. Rozdělení úkolů:

- 6. A byla pověřena úkoly, které je třeba splnit k organizaci akce Halloween 2018
- 9., 16. a 23. 10. 2018 proběhnou schůzky/zkoušky s vybranými žáky 6. A k nácviku programu

2. Diskuse:

- Členové ŽR si pochvalovali, že domluva na akcích ve svých třídách proběhla bez potíží, naopak kolektivy tříd aktivně spolupracovaly
- Jiné připomínky či podněty k projednání s vedením školy nebyly předneseny

3. Shrnutí, Závěr:

- Splnit zadané úkoly
- Příští schůzka ŽR se koná 1. 11. 2018

Zapsala: Mgr. Pavlína Charvátová


Zápis z 1. (zahajovací) schůzky Žákovské rady při ZŠ a MŠ Albrechtice

Datum konání: 20. 9. 2018
Místo konání: Multimediální učebna AJ
Přítomni: Mgr. Pavlína Charvátová - koordinátor ŽR
Členové: Nikol Buchtová, Michaela Drobná (5. A)
Jan Čajka, Denisa Grabowská, Tereza Molinková (5. B)
Matyáš Daňhel, Václav Recman (6. A)
Nikola Šipulová, Nela Šipulová (7. A)
Nikol Brodová, Nela Wawrzaczová (8. A)
David Grabowski, Michael Baron, Ondřej Uherek (9. A)
Hosté: Mgr. Irena Ruhswurmová - zástupkyně ŘŠ pro 2. st.
p. Galina Struhárová - předsedkyně RaŠ

1. Přivítání, seznámení:

- P. Charvátová přivítala a představila stávající a nové členy ŽR
- letos byli do ŽR rady přizván zástupci 1. stupně a to z 5. tříd
- členové byli vyfoceni na nástěnku ŽR

2. Náplň Žákovské rady, Organizace práce:

- P. Charvátová seznámila členy s náplní ŽR (viz nástěnka)
- členové se dohodli na harmonogramu schůzek - budou se konat vždy 1. čtvrtek
v měsíciv 7,00h (pakliže se některý člen nemůže z vážných důvodů dostavit, pošle za
sebe náhradníka ze své třídy) (harmonogram - viz nástěnka)
- koordinátor je v úzkém kontaktu se všemi členy a naopak; členové jsou prostředníky a
komunikují mezi vedením školy/koordinátorem a svými třídami

3. Plán práce ŽR, Akce ŽR, Podněty členů ŽR (návrhy):

- P. Charvátová přečetla seznam akcí/soutěží, které budou hodnoceny v rámci
celoškolní soutěže (viz nástěnka)
- P. Charvátová přednesla další návrhy akcí, které může ŽR zorganizovat, členové
rovněž přidali své příspěvky
- bylo jednoznačně odsouhlaseno, že opět budeme organizovat tématické dny, návrhy na
tématické dny členové projednají a odhlasují ve svých třídách. Členové z 5. tříd
projednají a zvolí ve svých třídách druhy barev pro tématické dny.

4. Celoškolní soutěž a její hodnocení (návrh)

- P. Charvátová seznámila Radu se systémem hodnocení celoškolní soutěže,
členové Rady s návrhem souhlasili.

5. Sběrové dny

1. termín Sběrových dnů se uskuteční ve dnech 26. - 27. 9. 2018. Členové zajistí hlídky
pro pomoc p. uč. Demelové se sběrem.

6. Diskuse + příspěvky hostů:

- Hosté přednesli své příspěvky: I. Ruhswurmová jménem vedení školy nastínila své
představy o fungování ŽR a přislíbila plnou podporu při zvažování jednotlivých
požadavků ŽR.
G. Struhárová za RaŠ potvrdila, že RaŠ nadále hodlá finančně přispívat na drobné
odměny, občerstvení aj. při pořádání akcí ŽR. Navíc, nabídla pomoc RaŠ i při jiných
aktivitách. Povzbudila členy ŽR k tomu, aby neváhali a kdykoli se obrátili s určitým
požadavkem, který následně bude projednán ve výboru RaŠ. Rovněž seznámila členy
se svou vizí, že by rádi podpořili nějaký větší projekt ŽR, který si členové vymyslí a
obhájí. Prozatím se ŽR shodla na tom, že bude uvažovat o vydávání školního časopisu.

7. Úkoly do příští schůzky, Shrnutí, Závěr:

- Členové ŽR dostali úkoly ke splnění do příští schůzky (viz tématické, barevné a
sběrové dny)
- Příští schůzka se koná 4. 10. 2018 v 7,00 h v učebně AJ


Zapsala: Mgr. Pavlína Charvátová
 
 

Autor: Admin ZŠ Albrechtice | Počet přečtení: 2356x | Datum: 15.10.2018

Sdílet:
© 2014 - 2024 Základní škola a Mateřská škola Albrechtice.
Všechna práva vyhrazena.
Tento web využívá redakční systém AD-RS.
Realizace webu ADweby.com.

Kontaktní informace

Základní škola a Mateřská škola Albrechtice
Školní 20, 735 43 Albrechtice

Telefonní čísla:
596 428 447
773 240 460Více informací