Zápisy ze schůzek 2018-2019, Základní škola a Mateřská škola Albrechtice

Fulltextové vyhledávání


HARMONOGRAM PRAVIDELNÝCH SCHŮZEK ŽÁKOVSKÉ RADY


ve školním roce 2018/2019


Žákovská rada se pravidelně schází každý 1. čtvrtek v měsíci (dle možností) v 7,00 hodin v multimediální učebně AJ.

Termíny schůzek:

20. 9. 2018 1. zahajovací schůzka

4. 10. 2018 

1. 11. 2018 

6. 12. 2018 

4. 1. 2019 (pátek) 

31. 1. 2019

28. 2. 2019

4. 4. 2019

2. 5. 2019

6. 6. 2019

Zápis z 3. schůzky Žákovské rady při ZŠ a MŠ Albrechtice

Datum konání: 1. 11. 2018
Místo konání: Multimediální učebna AJ
Přítomni: Mgr. Pavlína Charvátová - koordinátor ŽR
Členové: Michaela Drobná (5. A)
Jan Čajka, Denisa Grabowská, Tereza Molinková (5. B)
Matyáš Daňhel (6. A)
Nikola Šipulová (7. A)
Nela Wawrzaczová, Nicol Brodová (8. A)
David Grabowski, Michael Baron, Ondřej Uherek (9. A)
Nepřítomni: Nikol Buchtová (5. A), Nela Šipulová (7. A)
Omluveni: Václav Recman (6. A)
Hosté: Vítek Valošek (6. A)


1. Kontrola úkolů z minulé schůzky + Plán práce:
- P. Charvátová spolu se členy ŽR zrekapitulovala akce konané v říjnu
- 6. A se akce Halloween zhostila velmi aktivně, byly vyrobeny 2 plakáty, vybraní žáci připravili program

2. Organizace celoškolní akce "Mikuláš ve škole" (viz rozpis):
- Členové byli seznámeni s organizací celoškolní akce Mikuláš ve škole (viz příloha)
- Pořádáním akce byla pověřena 9. A (viz příloha) - ta do 26. 11. vyrobí 2 plakáty, připraví program pro celou školu a vyhodnotí, jakou odměnu letos budou děti od Mikuláše dostávat

3. Celoškolní soutěž:
- žáci byli seznámeni se systémem hodnocení soutěže "O nejzajímavější
Halloweenskou výzdobu třídy"
- hodnotit budou členové ŽR (5.A/5.B/6.A/7.A) + vybraní vyučující
- hodnocení proběhne 1. 11. 2018


4.. Rozdělení úkolů:
- 2. 11. se bude konat Mini Den otevřených dveří na téma: Halloweenská výzdoba
- ŽR zajistí průvodcovské služby z řad žáků 2. stupně
- 6. 11. proběhne "Červený den" - žáci 5. A a 5. B zajistí 2 plakáty - organizace dle rozpisu- - budou se počítat "červení žáci"

5. Shrnutí, Závěr:
- Splnit zadané úkoly
- Příští schůzka ŽR se koná 6. 12. 2018

Zapsala: Mgr. Pavlína Charvátová


Zápis z 2. schůzky Žákovské rady při ZŠ a MŠ Albrechtice

Datum konání: 4. 10. 2018
Místo konání: Multimediální učebna AJ
Přítomni: Mgr. Pavlína Charvátová - koordinátor ŽR
Členové: Nikol Buchtová, Michaela Drobná (5. A)
Jan Čajka, Denisa Grabowská, Tereza Molinková (5. B)
Matyáš Daňhel, Václav Recman (6. A)
Nikola Šipulová, Nela Šipulová (7. A)
Nela Wawrzaczová (8. A)
David Grabowski, Michael Baron, Ondřej Uherek (9. A)
Nepřítomni: Nikol Brodová (omluvena) (8. A)
Hosté: Lucie Veselá (8. A)1. Kontrola úkolů z minulé schůzky + Plán práce:

- P. Charvátová spolu se členy ŽR zrekapitulovala akce plánované na letošní školní rok – členové přednesli, které akce ve svých třídách schválili, na závěr se ŽR dohodla, které z akcí bude letos organizovat (viz Plán práce ŽR)
- Tento úkol byl splněn (na jedničku!)
- Do Plánu práce byly zařazeny nové akce – Barevné dny

2. Organizace celoškolní akce „Halloween 2018“ (viz příloha):

- Členové byli seznámeni s organizací celoškolní akce Halloween 2018 (viz příloha)
- Členové byli informováni o vyhlášení soutěže „O nejzajímavější výzdobu třídy“ (viz příloha) a také o soutěži "O nejvyšší počet kostýmů ve třídě" a byli seznámeni s kritérii obou soutěží
- Program akce i soutěže byli schváleny
- Pořádáním akce byla pověřena 6. A (viz příloha)

3. Celoškolní soutěž:

- ŽR schválila témata pro tématické a barevné dny (viz Plán práce)
- P. Charvátová ještě jednou zrekapitulovala bodování + tabulku bodování
- Tématické dny: Bláznivý den; Black and White Day; Retro den; Košilový den
- Barevné dny: Růžový den; Modrý den; Červený den; Fialový den
- V letošním roce se bude soutěžit ve výzdobě tříd u těchto příležitostí: Halloween; Vánoce; Sv. Valentýn; Velikonoce

1. Rozdělení úkolů:

- 6. A byla pověřena úkoly, které je třeba splnit k organizaci akce Halloween 2018
- 9., 16. a 23. 10. 2018 proběhnou schůzky/zkoušky s vybranými žáky 6. A k nácviku programu

2. Diskuse:

- Členové ŽR si pochvalovali, že domluva na akcích ve svých třídách proběhla bez potíží, naopak kolektivy tříd aktivně spolupracovaly
- Jiné připomínky či podněty k projednání s vedením školy nebyly předneseny

3. Shrnutí, Závěr:

- Splnit zadané úkoly
- Příští schůzka ŽR se koná 1. 11. 2018

Zapsala: Mgr. Pavlína Charvátová


Zápis z 1. (zahajovací) schůzky Žákovské rady při ZŠ a MŠ Albrechtice

Datum konání: 20. 9. 2018
Místo konání: Multimediální učebna AJ
Přítomni: Mgr. Pavlína Charvátová - koordinátor ŽR
Členové: Nikol Buchtová, Michaela Drobná (5. A)
Jan Čajka, Denisa Grabowská, Tereza Molinková (5. B)
Matyáš Daňhel, Václav Recman (6. A)
Nikola Šipulová, Nela Šipulová (7. A)
Nikol Brodová, Nela Wawrzaczová (8. A)
David Grabowski, Michael Baron, Ondřej Uherek (9. A)
Hosté: Mgr. Irena Ruhswurmová - zástupkyně ŘŠ pro 2. st.
p. Galina Struhárová - předsedkyně RaŠ

1. Přivítání, seznámení:

- P. Charvátová přivítala a představila stávající a nové členy ŽR
- letos byli do ŽR rady přizván zástupci 1. stupně a to z 5. tříd
- členové byli vyfoceni na nástěnku ŽR

2. Náplň Žákovské rady, Organizace práce:

- P. Charvátová seznámila členy s náplní ŽR (viz nástěnka)
- členové se dohodli na harmonogramu schůzek - budou se konat vždy 1. čtvrtek
v měsíciv 7,00h (pakliže se některý člen nemůže z vážných důvodů dostavit, pošle za
sebe náhradníka ze své třídy) (harmonogram - viz nástěnka)
- koordinátor je v úzkém kontaktu se všemi členy a naopak; členové jsou prostředníky a
komunikují mezi vedením školy/koordinátorem a svými třídami

3. Plán práce ŽR, Akce ŽR, Podněty členů ŽR (návrhy):

- P. Charvátová přečetla seznam akcí/soutěží, které budou hodnoceny v rámci
celoškolní soutěže (viz nástěnka)
- P. Charvátová přednesla další návrhy akcí, které může ŽR zorganizovat, členové
rovněž přidali své příspěvky
- bylo jednoznačně odsouhlaseno, že opět budeme organizovat tématické dny, návrhy na
tématické dny členové projednají a odhlasují ve svých třídách. Členové z 5. tříd
projednají a zvolí ve svých třídách druhy barev pro tématické dny.

4. Celoškolní soutěž a její hodnocení (návrh)

- P. Charvátová seznámila Radu se systémem hodnocení celoškolní soutěže,
členové Rady s návrhem souhlasili.

5. Sběrové dny

1. termín Sběrových dnů se uskuteční ve dnech 26. - 27. 9. 2018. Členové zajistí hlídky
pro pomoc p. uč. Demelové se sběrem.

6. Diskuse + příspěvky hostů:

- Hosté přednesli své příspěvky: I. Ruhswurmová jménem vedení školy nastínila své
představy o fungování ŽR a přislíbila plnou podporu při zvažování jednotlivých
požadavků ŽR.
G. Struhárová za RaŠ potvrdila, že RaŠ nadále hodlá finančně přispívat na drobné
odměny, občerstvení aj. při pořádání akcí ŽR. Navíc, nabídla pomoc RaŠ i při jiných
aktivitách. Povzbudila členy ŽR k tomu, aby neváhali a kdykoli se obrátili s určitým
požadavkem, který následně bude projednán ve výboru RaŠ. Rovněž seznámila členy
se svou vizí, že by rádi podpořili nějaký větší projekt ŽR, který si členové vymyslí a
obhájí. Prozatím se ŽR shodla na tom, že bude uvažovat o vydávání školního časopisu.

7. Úkoly do příští schůzky, Shrnutí, Závěr:

- Členové ŽR dostali úkoly ke splnění do příští schůzky (viz tématické, barevné a
sběrové dny)
- Příští schůzka se koná 4. 10. 2018 v 7,00 h v učebně AJ


Zapsala: Mgr. Pavlína Charvátová
 
 

Autor: Admin ZŠ Albrechtice | Počet přečtení: 102x | Datum: 15.10.2018

Sdílet:
© 2014 - 2018 Základní škola a Mateřská škola Albrechtice.
Všechna práva vyhrazena.
Tento web využívá redakční systém AD-RS.
Realizace webu ADweby.com.

Kontaktní informace

Základní škola a Mateřská škola Albrechtice
Školní 20, 735 43 Albrechtice

Telefonní čísla:
596 428 447
773 240 460Více informací