Školská rada, Základní škola a Mateřská škola Albrechtice

Fulltextové vyhledávání

Školská rada

Současní členové Školské rady.
Při naší škole pracuje devítičlenná školská rada. Tři zástupci jsou voleni za obec, tři za zákonné zástupce rodičů našich dětí a žáků a tři jsou voleni jako zástupci z řad pedagogů.

Předsedou školské rady zůstává Ing. Albín Budjač.

Rada obce Albrechtice jmenovala tyto členy:
1) p. Moniku Palowskou
2) Ing. Albína Budjače
3) p. Bernadettu Sikorovou

Za zákonné zástupce - rodičů dětí a žáků naší školy byli zvoleni:
1) p. Kateřina Melišová
2) p. Aleš Molinek
3) Ing. Růžena Recmanová

Za pedagogické pracovníky byli zvoleni:
1) Mgr. Irena Ruhswurmová
2) Mgr. Ingrid Demelová
3) p. Květuše Fusíková

Doplňující volby do Školské rady

V pátek 26. 6. 2015 proběhly doplňující volby do Školské rady za pedagogické zástupce. Protože Mgr. Zdeněk Feber byl jmenován od 1. 7. 2015 ředitelem školy, nemůže být současně členem Školské rady. Po sečtení všech hlasů se na prvním místě umístila Mgr. Ingrid Demelová.
Gratulujeme a přejeme jí mnoho úspěchů v práci Školské rady.

Doplňující volby do Školské rady
V úterý 9. 6. 2015 proběhly na škole v době informačních pohovorů doplňující volby do Školské rady za zákonné zástupce rodičů dětí a žáků naší školy. Rodiče svou volbou nahradili dva odcházející členy pana Hajdu a pana Poláka. Po sečtení všech hlasů se na prvním místě umístila paní Kateřina Melišová a pan Aleš Molinek.
Gratulujeme a přejeme jim mnoho úspěchů v práci Školské rady. 


Zahajovací schůze

Dne 16 12. 2014 proběhla zahajovací schůze školské rady. Zúčastnili se všichni zvolení členové. Jako hlavní bod programu byla volba předsedy Školské rady. Stal se jím Ing. Albín Budjač. Gratulujeme a přejeme mnoho úspěchů ve funkci.

Dne 18. 11. 2014 proběhly volby do Školské rady při Základní škole a Mateřské škole v Albrechticích. Byli voleni zástupci z řad pedagogů a za zákonné zástupce žáků naší školy. Za obec již byli zvoleni také tři zástupci, protože školská rada je devítičlenná.

Rada obce Albrechtice na svém zasedání dne 18. 9. 2014 jmenovala tyto členy:
1) p. Moniku Palowskou
2) Ing. Albína Budjače
3) p. Bernadettu Sikorovou

Za zákonné zástupce - rodičů dětí a žáků naší školy byli zvoleni:
1) p. Jiří Hajdu
2) p. Ivan Polák
3) Ing. Růžena Recmanová

Za pedagogické pracovníky byli zvoleni:
1) Mgr. Irena Ruhswurmová
2) Mgr. Zdeněk Feber
3) p. Květuše Fusíková

V úterý 16. 12. 2014 v 16.30 hodin ve sborovně školy se uskuteční první zahajovací schůze školské rady.


Volby do Školské rady


Vyhlašuji volby
zákonných zástupců - rodičů našich dětí a žáků do Školské rady při Základní škole a Mateřské škole Albrechtice, jejichž činnost vykonává příspěvková organizace Základní škola a Mateřská škola Albrechtice, Školní 20, 735 43 Albrechtice
na den 18. 11. 2014

Místo konání voleb: Vestibul ZŠ a MŠ Albrechtice, Školní 20, 735 43 Albrechtice
Termín: 18. 11. 2014 v době od 15.00 - 17.00 hodin
Způsob volby: Tajná volba. Každý volič obdrží kandidátní listinu se jmény navržených rodičů, kterou navrhlo Sdružení Rodina a škola v naší organizaci. Na ní zakroužkuje 3 kandidáty a máte možnost připsat i jiného kandidáta či kandidáty dle svého vlastního uvážení - i sami sebe. Celkem musíte označit 3 kandidáty. Při uvedení jiného počtu je volební lístek neplatný. Členem školské rady z řad zákonných zástupců se stávají 3 kandidáti s největším počtem hlasů. V případě rovnosti hlasů se kandidáti volí losem. O výsledcích voleb vyhotoví volební komise zápis s podpisy všech členů.
Voliči: Všichni rodiče - zákonní zástupci dětí a žáků Základní školy a Mateřské školy Albrechtice
Volební komise: Předseda - Mgr. Irena Ruhswurmová
Členové: Mgr. Ingrid Demelová, Mgr. Milena Zálešáková
Školská rada je devítičlenná. Tři členové jsou jmenováni zřizovatelem školy - Obcí Albrechtice, tři jsou voleni z řad pedagogických pracovníků ZŠ a MŠ Albrechtice a tři jsou voleni z řad zákonných zástupců nezletilých žáků dětí a žáků naší školy.
Dostavte se, prosím, v uvedený termín na místo konání voleb a pomozte nám svou volbou vybrat členy Školské rady z řad rodičů.
Děkujeme Vám.
Mgr. Feber Zdeněk
 

Autor: Admin ZŠ Albrechtice | Počet přečtení: 3261x | Datum: 13.06.2014

Sdílet:
© 2014 - 2017 Základní škola a Mateřská škola Albrechtice.
Všechna práva vyhrazena.
Tento web využívá redakční systém AD-RS.
Realizace webu ADweby.com.

Kontaktní informace

Základní škola a Mateřská škola Albrechtice
Školní 20, 735 43 Albrechtice

Telefonní čísla:
596 428 447
773 240 460Více informací