Volejbal, Základní škola a Mateřská škola Albrechtice

Fulltextové vyhledávání

Volejbal

Ahoj děcka


Sportovní kroužky jsou zpět!. Ten pro první stupeň se jmenuje Albrechtičánek a mohou jej navštěvovat žáci od druhé do čtvrté třídy. Zaměřuje se na různé druhy pohybů a seznámíš se v něm se základy gymnastiky, atletiky, míčových her a minivolejbalu.
Ten druhý je určen starším žákům od páté do deváté třídy a specializuje se na volejbal jako takový. Bude se konat každou středu a čtvrtek po obědě. Středa: 12:30 – 13:30. Čtvrtek: 13:30 – 14:30. (časy se můžou se změnit podle situace). O změnách Vás budu průběžně informovat.
Těším se na Vás!
Said Habboudji
Učitel TV.


Blue volley

nový název volejbalového projektu ZŠ Albrechtice od roku 2016


                 

Jak již bylo řečeno v posledním článku, po realizaci první fáze našeho projektu přišel čas na změnu, která si žádá schopnost přizpůsobit se modernějším didaktickým metodám výchovy našich dětí za pomocí sportovní, v našem případě, volejbalové disciplíny.

Vzhledem ke skutečnosti, že naší škole byl prodloužen status Partnerské školy ČVF do května 2016, hodláme i nadále pokračovat v co nejlepší práci pod vlajkou ČVF…

Ti zasvěcení vědí, že jsme donedávna spolupracovali s volejbalovým klubem Ostrava, ale že ze strategických důvodů v současné době pokračujeme po boku jiného klubu, se kterým nepochybujeme o tom, že se nám podaří ještě víc zlepšit práci s mládeží a to přesně podle nových stanovisek MŠMT a ČVF v rámci megaprojektu Moravskoslezského kraje. Zmíněný projekt běží již desítku let a ztotožňuje se se strategií nového spolupracujícího klubu „Blue Volley“, kterou je dostat žáky na ještě lepší úroveň než tomu bylo v minulosti.

Často si v poslední době připomínám jedno francouzské přísloví „Je třeba couvnout, abychom mohli dál doskočit. Vidím totiž podobnost mezi ním a současnou situací, ve které se nacházíme. Tím „couvnutím“ mám na mysli stálý úbytek počtu dětí ve škole a ten doskok je nový projekt. To podstatné je však skutečnost, že našim dětem nechybí vůle oživit tento projekt a znovu zaútočit na prodloužení statusu partnerské školy ČVF možná pod jinou vlajkou ale hlavně s mládežnickým klubem, který mluví stejným jazykem, má pochopení a zejména stejný cíl jako jeho partnerská škola.
Po několika měsících zkušební doby ve škole se nám podařilo rozjet Minivolejbal v barvách, kde máme pravidelně 25 žáků v oranžové a ve žluté kategorii a na první interní turnaj přišlo dokonce více než 50 dětí, což nás moc povzbudilo!

Dále se nám podařilo přihlásit tým mladších žáků do dvou krajských soutěží a do nového projektu jsme zařadili i děvčata, což se ukázalo být velmi úspěšným manévrem. Máme již 25 pravidelných členů v tomto duchu hodláme pokračovat

V této sezóně jsme již absolvovali jeden turnaj šestkového volejbalu v Opavě 23.10.2016, kde jsme sice nezvládli ani jeden zápas z turnaje, ale byli jsme vděční, že volejbalová atmosféra ve škole stále žije. Poté jsme, 9.11.2016, jeli do Ostravy na turnaj ve volejbale trojic (chlapecké trojice a jedna dívčí), kde jsme pár zápasů vyhráli a pár prohráli

Říká se, že každý začátek je těžký, avšak my máme obrovskou podporu ze strany naší školy, která věnuje maximální možné množství energie tomu, aby volejbalový duch, který je dnes již nedílnou součástí naší školy, nikdy nezmizel. Já osobně obětuji doslova všechno jen proto, aby tomu tak bylo, a abychom i nadále dělali čest nejen naší škole ale i naší obci...

Rád bych závěrem opět poděkoval rodičům našich dětí za jejich podporu a pomoc, bez které by toto všechno prostě nešlo. Jejich přízeň, to je to nejdůležitější….
Výsledky mohou být, ale také nemusí, ale podstatné je, že naše děti vyrůstají ve výchovně sportovní atmosféře, která jim může jen prospět jak v samotném vztahu ke škole a ke zodpovědnosti tak ve vztahu mezi lidmi a v budování sociální inteligence jako takové.

Zdraví Vás učitel tělesné výchovy a těší se na Vaše děti na kroužcích volejbalu v úterky, středy a čtvrtky od 13:30.
 
Said Habboudji

Školní volejbalový projekt „Albrechtičánek“ má nový „oblek“

Již nějakou dobu volejbal nefiguruje v kroužcích ani v Albrechtických listech. Vysvětlení je víc než jednoduché. Stejně tak, jak se v životě lidském vše mění a vyvíjí, probíhá podobný proces i v této sportovní disciplíně, což znamená, že po šestiletém, po všech směrech úspěšném projektu (2009-2015), je třeba pozměnit pedagogii projektu. Máme v úmyslu začít nový projekt v minivolejbale, od roku 2016, který bude mít kroužek jen dvakrát týdně, ale současně bude minivolejbal zakotven přímo v hodinách tělesné výchovy a sportu a to po domluvě s vedením školy a s pedagogickým sborem prvního stupně.
Věříme, že tento projekt bude stejně úspěšný, jako ten předchozí, a že znovu přinese naší škole úspěchy na poli výchovném, sportovním i reklamním, a že dovede stejně intenzivně vyzdvihnout jméno naší školy na nejvyšší úroveň základních škol v republice ve volejbalové sportovní disciplíně….
Na počátku každého projektu je vždy především práce, obětavost a trpělivost. Z toho však nemáme obavy, neboť, jak již naše škola mnohokrát dokázala, máme tyto hodnoty „v krvi“ a nezaváháme ani na chvíli dávat našim dětem maximum, aby měly radost byť jen z toho, že chodí do školy, která jim dá přes hru tolik šťastných chvil.
Koneckonců, listopadová a prosincová zkušební lhůta dopadla na jedničku. Děti od první do páté třídy byly nadšené a měly možnost zúčastnit se již dvou turnajů.

Haviřov 9.12.2015

První turnaj se konal v Havířově a zúčastnilo se ho 90 dětí z různých městských škol a 32 dětí z naší školy. ZŠ Albrechtice měla logicky nejvíc reprezentantů, na což jsme právem hrdí.
Pokud se zajímáte o výsledky, nic zvláštního se nedozvíte. Na této úrovni hry o ně vlastně ani nejde. Všechny děti dostanou ceny, ale hlavní výhrou jej jejich motivace.

Vánoční turnaj v minivolejbale a první stupeň
17.12. 2015 se nám také podařilo uspořádat vánoční turnaj v minivolejbale, určený prvnímu stupni, na který přišlo kolem šedesáti dětí. Pro tuto příležitost jsme připravili ceny pro první týmy, i pro nejlepší hráče a hráčky.
Ve věci organizování školních turnajů také nehodláme polevit, právě naopak. Budeme se snažit zrealizovat maximální možný počet školních turnajů, abychom tak dali žákům naší školy příležitost se vyjádřit přes tuto disciplínu, a zároveň jim chceme dát možnost svou školu reprezentovat, jak nejlépe umějí. Jejich předchůdci totiž nahodili velmi vysokou laťku a nám nezbývá než bojovat a podávat stejné nebo i lepší výkony, než oni.
Základní škola Albrechtice je už volejbalem známá. Jsme hrdí na tuto skutečnost, která je pro nás současně závazkem k zachování dobrého jména, což je také tím nejtěžším břemenem. Z tohoto úhlu pohledu patříme k nejlepším školám v republice a díky naší aktivitě a reprezentaci školy ve volejbale, máme prodloužené partnerství s ČVS do konce roku 2017. To je důvod navíc, proč se dětem nepřestaneme věnovat….

Vánoční turnaj v Basketbale a druhý stupeň
Vánočního turnaje v basketbale se zúčastnili žáci druhého stupně, přičemž šestá třída hrála se sedmou a s osmou proti deváté třídě. Přestože deváťáci byli suverénně lepší a vyhráli svůj zápas 22:6, mezi šestou a sedmou třídou muselo dojít na dvojité prodloužení, abychom nakonec viděli sedmáky vyhrát zápas o jeden bod 9:8.

Asociace školních sportovních škol
Již třetím rokem patří naše škola k asociaci AŠSK. Na základě této skutečnosti jsme zavázáni ke specializaci na volejbal a fotbal, a proto neváháme reprezentovat školu také ve fotbalové disciplíně, abychom tak neztratili výhody a prestiž partnerské školy ČVS a člena AŠSK.
K tomu potřebujeme jen jedinou věc; poprosit rodiče, aby poslali své děti na kroužek, který je nebude nic stát.
Úerý: 13.30-14.30
Čtvrtek: 13.30-14.30
V tělocvičně školy.


Said Habboudji


Získání titulu nejlepší partnerská škola volejbalového klubu Ostrava ZŠ Albrechtice a titulu jedné z nejlepších partnerských škol Českého volejbalového svazu ČVF v republice.Úterý 5. května
S pocitem dobře vykonané práce jsme měli tu čest přivítat v naší škole 5. Května 2015 prvního trenéra a šéfa Českého národního týmu mládeže pana Jiřího Zacha, který k nám, již po několikáté vážil cestu až z Prahy, aby se zde znovu setkal s klíčovým metodologem ČVF panem Ivanem Pelikánem, manažerem klubu VK Ostrava panem Zedníkem, s vedením ZŠ Albrechtice Mgr. Zdeňkem Feberem a s učitelem tělesné výchovy na téže škole Saidem Habboudjim.
Důvodem tohoto významného setkání bylo prodloužení diplomu PČ ČVS na další dvouleté údobí, kdy se naše škola bude moci opět těšit statusu privilegované školy, která touto cestou získá potřebný učební materiál a také, a především, škola získá možnost (zatím v jednání) výuky tří hodin tělesné výchovy týdně navíc pro první stupeň, přičemž výuka bude finančně pokryta Českou volejbalovou federací. Podmínkou takové výuky bude, aby byla vedena vyučujícím tělesné výchovy s úzkou specializací na volejbal.
Po návštěvě školy byli všichni výše zmínění pánové vřele přijati na obecním úřadě panem starostou Ing. Jindřichem Feberem osobně, kde pan starosta spolu se zástupcem ředitele školy obdrželi od ČVF symbolické dárky.
V další fázi návštěvy jsme přistoupili k nastínění naší vize o pokračování v dosavadním způsobu práce s volejbalovou disciplínou v obci Albrechtice v úzké spolupráci s VK Ostrava.
Nakonec jsme předložili návrh na každoroční uspořádání volejbalového turnaje v Den dětí s hezkou myšlenkou proměnit tuto sportovní událost ve školní tradici.

Celkový dojem ze setkání a z přijetí panem starostou byl vynikající. Slíbili jsme si, že i nadále budeme pracovat se stejným nasazením a připravovat naše děti tak, aby dokázaly reprezentovat nejen samy sebe, ale také svou školu, obec i rodinu tím nejdůstojnějším způsobem tak, jak to udělali jejich předchůdci - Balon, Kozel, Potysz a další na celorepublikové úrovni….

Rád bych tímto poděkoval žákům a zejména jejich rodičům za to, že obětovali spoustu svého času, aby mi pomohli v práci….
Pevně věřím, že se budu i nadále setkávat se stejně skvělými lidmi.

Dále chci velmi poděkovat vedení školy, panu Mgr. Feberovi a také svým kolegům za jejich toleranci a pochopení, díky kterým se mi podařilo zorganizovat maximální počet turnajů.

Obrovský dík patří samozřejmě panu starostovi za morální i finanční podporu dobré věci pro radost dětí....
Pevně věříme, že velkorysostí pana starosty budeme poctěni i v budoucnosti, neboť jsem přesvědčen, že odhodlání pracovat i nadále stejně vzorně a poctivě jako doposud, nikoho z nás nikdy neopustí.

Poslední poděkování od srdce si zaslouží náš milovaný Volejbalový klub, který je vždy připraven proměnit naše sny v realitu….

Said HabboudjiČlánek, který vyšel: "Díky trenére":

http://www.dikytrenere.cz/vase-sportovani/ve-skole-v-albrechticich-trenuji-od-pul-sedme-rano

Ve škole v Albrechticích trénují od půl sedmé ráno


29.04.2015

Ráno vstává v půl páté a spěchá z Ostravy do Albrechtic, aby mohl v půl sedmé začít ve škole s tréninkem dětí z volejbalového kroužku. Tak brzy, opravdu už v půl sedmé, zněla otázka z redakce webu Díky, trenére pro profesora Saida Habboudjiho, který se narodil v Alžírsku. Neusínají pak žáci v lavici?
„To spíš mám doma na to někdy chuť já. Jenže děti mě nabíjejí energií a to mi vynahradí nedostatek spánku. Fascinuje mě, jakou mají schopnost vstřebávat do sebe volejbalový kumšt,“ říká muž, který učí v albrechtické škole tělocvik. A svěřuje se, jaký je to zážitek, když v zimě přijíždí autem v 15 stupních pod nulou a 30 centimetrech sněhu a před školou už žáci netrpělivě vyhlíží brzkou porci jeho zamilovaného volejbalu.
„Trénink po ránu nebývá fyzicky náročný. Nechám je trošku se protáhnout, pak mezi ně hodím co nejvíc míčů. Říkám tomu, že si jdeme zapinkat a zablbnout, to je naše heslo,“ vysvětluje Habboudji.
Do volejbalového kroužku chodí kolem 50 dětí, na ranní lekci se jich schází v průměru 30. Někteří rodiče z Albrechtic, kteří chodí brzy do práce, vzbudí i děti a pošlou je do školy. „Jako do družiny. Beru to, nejsem proti, ale podmínkou je, že musí s ostatními hrát volejbal.“
Najít mezi muži nominovanými do soutěže Díky, trenére takového, který je v dobrém slova smyslu fanatikem práce s dětmi, nebylo vůbec těžké. Právě díky Saidu Habboudjimu, původem Alžířanu, se albrechtická škola z obce na Těšínsku, stala známou díky sportu a hlavně volejbalu. Byl to on, kdo stál před devíti lety u zrodu volejbalového pokusu, který se povedl.
Profesor Habboudji se nestará jen o volejbalisty ve škole. V hale Sareza působí jako trenér a koordinátor mládeže extraligového klubu VK Ostrava. Jeho pohledu odborníka (je držitelem první, nejvyšší trenérské kvalifikace) neujde nikdo od žáčka po juniora. Zároveň je trenérem družstva starších žáků, které se připravuje na květnovou obhajobu titulu mistra republiky. Na tom by nebylo nic pozoruhodného, kdyby v družstvu nehráli i školáci z Albrechtic.
V albrechtické škole se tréninku věnují pod dohledem svého profesora už i druháci. Ostravský klub, který letos mezi extraligovými týmy vyhrál Český pohár, to dobře vymyslel. Vsadil na to, že jejich mládežnický trenér a zároveň učitel, bude na dvou frontách kvalitně vychovávat pro jeho řady nadějné hráče. Volejbal dětí klub stojí ročně téměř 900 tisíc korun, ale už první žák z albrechtické školy, Jakub Balon, přestože věkem ještě junior, působí v extraligovém týmu mužů VK Ostravy.
„Ovšem kouzlo zájmu o volejbal, který panuje v Albrechticích, je i v něčem jiném. Ne všechny děti se vypracují na úroveň, aby jednou mohly hrát za profesionální klub. Přesto s volejbalem nemusí skončit, protože po dohodě s vedením obce a školou je vzal pod křídla nově vzniklý místní volejbalový klub,“ říká Habboudji.
Mimochodem, pan profesor se přiznal, že doma se teďrůzně kutálí sedm míčů. A pro šestiletou dceru a tříletého syna to prý jsou vyhledávané hračky.


Z malé volejbalové buňky …do největší volejbalové základny…do partnerské školy ČVS
ZŠ a MŠ Albrechtice


Z pohledu Albrechtic
Albrechtice u Českého Těšína je malá aglomerace mající 3000 obyvatel, kteří vedou klidný, sociálně kulturní a také sportovní život.
Mládež povětšinou navštěvuje místní základní školu, kde se věnuje různým kroužkům, mezi nimiž figuruje také ten volejbalový.
V roce 2008, a na základě souhlasu tehdejšího ředitele školy, pana Mgr. Febera, jsem dostal možnost rozběhnout sportovní volejbalový projekt formou „laboratoře“ jehož alchymií byla práce s nejmladší možnou kategorií; s první třídou…
V té době se začal, ve sportovním světě, klást důraz na význam školících seminářů trenérů těch nejmladších kategorií, s cílem předat patřičné pedagogické znalosti za účelem oživení, možná dokonce i znovuzrození, práce s těmi nejmladšími, která byla v té době, v České republice, poměrně dost podceňovaná.
Tento fakt měl za následek snižování úrovně mládežnických kategorií, které začaly prohrávat zápasy se zeměmi, které v předcházejících letech s přehledem porážely.
Na toto konto jsem si řekl, proč se nepokusit o změnu spolu s našimi dětmi….

V roce 2009 se mi podařilo plně rozjet vysněný projekt „Albrechtičánek“ a moc mě potěšilo zjištění, že děti se hned od začátku chytily v nemalém počtu a neváhaly brzy ráno vstát a vrhnout se do tmy, sněhu a zimy, aby si zahrály a něčemu se přiučily.

Na počátku našeho projektu jsme byli osloveni volejbalovým klubem Havířov s prosbou o pomoc v podobě přihlášení některé z našich mládežnických kategorií do soutěží mladších žáků v kraji, aby se tak extraligový tým Havířova vyhnul pokutování za to, že nemá mládežnické kategorie.
V té době s námi ještě hráli Velich, Karol a Prívara z Ostravy. Vyhráli bezkonkurenčně pohár kraje. Spolupráce s VK Havířov však, z různých důvodů, nepokračovala. I přesto chceme v budoucnosti znovu navázat spolupráci s VK Havířov.

V žádném případě nejsme sportovní školou a nemáme sportovní třídy. Jsme klasická základní škola mající dvě hodiny tělesné výchovy týdně s pěti sportovními disciplínami, které jsou vyučovány v závislosti na možnostech školy a na počasí a ročním období. Jsou jimi: atletika, gymnastika, plavání ( první stupeň ), volejbal, futsal, basketbal, florbal, házená ( venku ).
Albrechtičánek však , pro velký zájem, funguje denně od 1.9. do 30.6. v ranních hodinách 6.30 ,pravda že vstávám denně v 4:30 abych stihl z Ostravy byt v čas, ale zájem těch malých děti mě strašně motivuje, abych především jim udělal radost, měl širokou základnu a z toho vychoval děti pro volejbal.


Z pohledu VK Ostrava
Volejbal hraji, jako hráč, od svých devíti let. Jako učitel TV a trenér působím od roku 1991 v Alžírsku, ve Francii, od roku 1999 v Ostravě a od roku 2005 v Albrechticích. Ve VK Ostrava pracuji jako šéf trenérů žákovských kategorií a koordinátor mládeže a jako trenér kategorie starších žáků. Na základě svých letitých zkušeností vím moc dobře, že nejmladší děti potřebují víc soutěžit než trénovat. V této věci nám významně pomohl VK Ostrava tím, že neváhal podpořit Albrechtičánek a finančně zajistil celou sezónu, neboť škola či obec by nedokázaly finančně pokrýt veškeré náklady. Děti tak měly možnost zahrát si v různých koutech republiky.
V návaznosti na tuto skutečnost se otevřela možnost reprezentovat školu a obec ve školních soutěžích a ostravský klub v klubových soutěžích. Hráči, kteří z nějakých důvodů nezvládli nebo nemohli pokračovat na extraligové úrovni, získali tímto zajímavou příležitost a možnost působit v dospělém týmu, který by mohl reprezentovat Albrechtice alespoň v krajských soutěžích.
Shodou okolností, v roce 2009 upadla kategorie mladších žáků a přípravka do velké krize. Nezkušenost tehdejšího zodpovědného trenéra vyústila v situaci, kdy klub nedisponoval žádným hráčem, který by byl schopen ho vůbec reprezentovat na velkých akcích ( Nymburk, Karlovy Vary, Praha, Brno )…
Našim čerstvým konkurentům jsme tímto naservírovali příležitost zbavit nás práce s mládeží a to pod různými záminkami… Hrozilo tedy reálné nebezpečí úplného zániku obrovské tradice i elitní kultury práce s mládeží v Ostravě, která má víc než padesátiletou existenci, což mohou potvrdit známé osobnosti ostravského volejbalu, kterými jsou pánové… Trajko, Koutný, Sokol, Kapera, Merta, Hawer, Tomáš ale také Dudová,Kavala a další.
Tenkrát se přihodilo, že ještě těsně po termínu přihlášení družstev mládežnické kategorie do Nymburka, neměl náš klub žádný reprezentující tým. Přesto se VK DHL Ostrava podařilo přihlásit všech pět povinných kategorií do turnaje a dokonce dva týmy z každé kategorie,
Zní to pohádkově, ale zázrak se tehdy opravdu stal…
Přišli žáci ZŠ Albrechtice!

Postřehy ČVS
Aktivita naší školy neunikla pozornosti Českého volejbalového svazu. V přímé návaznosti na tuto skutečnost, a po první kontrole SPS, podnikl pan Zach (ČVS) pracovní návštěvu ZŠ Albrechtice, aby osobně zhodnotil práci SPS VK DHL Ostrava. V průběhu této návštěvy se setkal s velkým počtem a zájmem žáků i zdejšího učitele tělesné výchovy - trenéra volejbalu. Nemohl proto než konstatovat, poté, co nešetřil chválou, že škola splňuje veškeré podmínky proto, aby získala status Partnerské školy ČVS pracující s klubem VKO, čímž jsme se zařadili mezi 14 nejlepších škol v republice v létech 2012 až 2014 a získali jsme tak podporu ČVS, který nám věnoval sportovní materiál.
Pokud ČVS opět shledá při další své kontrole, v lednu 2015, řádné plnění podmínek, prodlouží nám tento titul na další dva roky, tj. až do roku 2016.

Závěr a výsledky
Lidé v kraji nechtěli uvěřit, že se i tak malá škola z tak malého města, může dostat na tuto úroveň v okrese, kde volejbal nemá tradici; už vůbec ne v této věkové úrovni.
Přehled školních výsledků
-3 krát více mistr moravskoslezského kraje ve volejbale
-4krát první místo v lize vesnických škol
-4krát první místo v lize městských škol v Havířov
Přehled klubových výsledků
-4 krát první místo v Moravskoslezském kraji ( 80% hráčů z Albrechtic )
-1krát finalista Českého poháru 2012 ( 80% hráčů z Albrechtic )
-Mistr republiky 2013 ( 80% hráčů z Albrechtic )
-Mistr republiky 2014 ( 80% hráčů z Albrechtic )
-Pátí, zatím, v Českém poháru ( 95% hráčů z Albrechtic )
Přehled individuálních výsledků
-Jakub Balon nar. 1995: reprezentant ČR 2011
-Kozel Adam nar. 1999: reprezentant ČR 2014

Vzhledem ke skutečnosti, že se naše škola dostala ve volejbale tak daleko, a že další, již tradiční oblíbenou disciplínou v obci je fotbal, nese naše škola již dva roky titul partnerské školy AŠSK ( Asociace školních sportovních klubů ), kde se specializujeme na tyto dvě sportovní disciplíny.
Vedle volejbalu dokázala naše škola zorganizovat mnoho dalších turnajů na krajské úrovni. Jednalo se o školní nebo klubové soutěže ve fotbale, přičemž úspěch našich fotbalistů v soutěži Cocacola cup, z nichž třetina byli zároveň volejbalisté, dokazoval, že v naší škole skutečně vychováváme mladé lidi a sportovce a tak máme skvělou příležitost doprovodit je až na jejich profesionální úroveň, pokud se toto setká se souhlasem a s podporou rodičů.
A to není všechno!
Pokud je volejbal v naší škole již tradicí, chceme, aby se stal tradicí i mezi dospělými. Z tohoto důvodu se chystáme vytvořit dospělý tým ve volejbale, který se bude skládat z hráčů, kteří nepokračovali ve volejbale na špičkové úrovni. Tento tým jim dá možnost věnovat se hře dále, úměrně vlastní výkonnosti.
Cílem je oslovit i ty váhavější a méně rozhodné hráče, ne však nutit.
Poděkování
Rád bych tímto poděkoval všem, kteří mi pomáhali v tomto miniaturním projektu „Albrechtičánek“, za jehož zrozením byla inspirace projektem „Ostraváček““made by VK DHL Ostrava“ a od roku 2009 to byla také inspirace různými moderními pedagogickými způsoby výuky této krásné sportovní disciplíny.
Děkuji také žákům za jejich snahu a nasazení. V neposlední řadě patří velký dík jejich rodičům za obrovskou podporu a nekonečnou obětavost…¨
Nelze nepoděkovat vedení školy, které nám vždy naslouchalo, ulehčovalo naši práci a uvádělo věci do pohybu.
Obrovskou oporou nám samozřejmě byla také Obec,přes tehdejší Zastupkyni paní Mgr. Martinkovou která nás nikdy neváhala podpořit, a které tímto upřímně děkuji.
Závěrečný dík patří našemu milovanému Klubu VKO, který finančně zajišťuje vše potřebné (materiál, dresy, cestovné, ubytování, stravné…), a který od samého začátku mění naše sny ve skutečnost…

Prof.Said Habboudji


Máme dalšího jedničkaře v klubu 


Gratulace pane učiteli! Správni radou ČVF na základě směrnice ČVS 08/2011 školení a jmenování trenérů, rozhodčích a školitelů ČVF v článku 7, odst . 1 na 13. zasedání dne 13.srpna 2014 byl jmenován trenérem 1.třidy : Prof.Said Habboudji ZŠ Albrechtice se spolu práce s volejbalovým klubem Ostrava je právem pyšná, že má ve svém středu takového učitele tělesné výchovy a volejbalového odborníka. Said Habboudji je od roku 1991 učitelem tělocviku a volejbalovým trenérem. Jako trenér mládeže od roku 1999. I když nejsou výsledky v mládežnických kategoriích tím nejdůležitějším, jeho dlouhodobě kvalitní práce nás drží v těsném závěsu za dvěma mládežnickými volejbalovými centry v Praze a Brně. V posledních letech se stali jeho svěřenci dvojnásobnými mistry České republiky a jedenkrát vyhráli Český pohár. Nesmíme zapomenout ani na fakt, že v poslední době stoupá počet mládežnických reprezentantů, přímo z naši školy . Také díky jeho kvalitní práce, dosáhla naše škola velké jméno v asociaci sportovních klubů AŠSK,přes discipliny volejbal a fotbal a podařilo se nám umístit naši školu mezi 14 nejlepších škol v republice jako partnerskou školu Českého volejbalového svazu a to od roku 2012. ZŠ Albrechtice a volejbalový klub Ostrava gratuluje Saidovi Habboudjimu k jeho studijnímu úspěchu a postup v trenérské licenci. Je to jasný důkaz jeho kvalitní práce pro naši školu a náš klub v oblasti trénování, pedagogiky a růstu nových talentů.
 

Autor: Admin ZŠ Albrechtice | Počet přečtení: 10269x | Datum: 13.06.2014

Sdílet:
© 2014 - 2024 Základní škola a Mateřská škola Albrechtice.
Všechna práva vyhrazena.
Tento web využívá redakční systém AD-RS.
Realizace webu ADweby.com.

Kontaktní informace

Základní škola a Mateřská škola Albrechtice
Školní 20, 735 43 Albrechtice

Telefonní čísla:
596 428 447
773 240 460Více informací