Zápisy ze schůzek 2019-2020, Základní škola a Mateřská škola Albrechtice

Fulltextové vyhledávání


Zápis z 2. schůzky Žákovské rady při ZŠ a MŠ Albrechtice

Datum konání: 3. 10. 2019
Místo konání: Multimediální učebna AJ
Přítomni: Mgr. Pavlína Charvátová - koordinátor ŽR
Členové: Hana Recmanová, Zuzana Matuszynská (5. A)
Jan Čajka, Adam Pietrowski (6. B)
Nikol Buchtová, Markéta Borusíková (6. A)
Václav Recman, Matyáš Daňhel (7. A)
Nela Wawrzaczová, Nicol Brodová (9. A)
Nepřítomni: Lukáš Baron (8. A)
Omluveni: Barbara Struhárová (8. A)

1. Kontrola úkolů z minulé schůzky + Plán práce:
- P. Charvátová spolu se členy ŽR zrekapitulovala akce plánované na letošní školní rok – členové přednesli, které akce ve svých třídách schválili, na závěr se ŽR dohodla, které z akcí bude letos organizovat (viz Plán práce ŽR)
- Tento úkol byl splněn (na jedničku!)
- Do Plánu práce byly zařazeny nové akce – Barevné dny dle státních vlajek
- Dalším úkolem ŽR bylo schválit ve třídách, zda bude nadále probíhat soutěž ve výzdobě tříd (na jiná témata než vloni). Bylo to dost nerozhodné, ale v rámci celé školy byla většina tříd pro to, aby soutěž pokračovala. V rámci změny bylo schváleno, že na 2. stupni bude výzdoba vždy v duchu dané země, jejíž státní vlajka bude v rámci barevných dnů. Na 1. stupni nadále zůstávají tradiční témata jako Halloween, Vánoce, Velikonoce.
- V rámci schůzky proběhlo losování tří státních vlajek pro barevné dny. Byly vylosovány tyto: Španělsko, Velká Británie, Německo. V jejich duchu budou třídy zdobit své třídy a hodnoceny v rámci Celoškolní soutěže.

2. Organizace celoškolní akce „Halloween 2019“ (viz příloha):
- Členové byli seznámeni s organizací celoškolní akce Halloween 2019 (viz příloha)
- Členové byli informováni o vyhlášení soutěže "O nejvyšší počet kostýmů ve třídě" a byli seznámeni s kritérii obou soutěží
- Program akce i soutěže byli schváleny
- Pořádáním akce byla pověřena 6. A a 6. B (viz příloha)

3. Celoškolní soutěž:
- ŽR schválila témata pro tématické a barevné dny (viz Plán práce)
- P. Charvátová ještě jednou zrekapitulovala bodování + tabulku bodování
- Tématické dny: Brýlový den, Šátkový den, Riflový den
- Barevné dny: Španělský den, Britský den, Německý den
- V letošním roce se bude na 1. stupni soutěžit ve výzdobě tříd u těchto příležitostí: Halloween; Vánoce; Velikonoce. Na 2. stupni pak v rámci vylosovaných států.
-
4. Rozdělení úkolů:
- 6. A+ 6. B byly pověřeny úkoly, které je třeba splnit k organizaci akce Halloween 2019.
- 7., 14. a 22. 10. 2018 proběhnou schůzky/zkoušky s vybranými žáky 6. A a 6. B k nácviku programu

5. Diskuse:
- Členové ŽR si pochvalovali, že domluva na akcích ve svých třídách proběhla bez potíží, naopak kolektivy tříd aktivně spolupracovaly
- Jiné připomínky či podněty k projednání s vedením školy nebyly předneseny

1. Shrnutí, Závěr:
- Splnit zadané úkoly
- Příští schůzka ŽR se koná 7. 11. 2019

Zapsala: Mgr. Pavlína Charvátová
Zápis z 1. (zahajovací) schůzky Žákovské rady při ZŠ a MŠ Albrechtice

Datum konání: 19. 9. 2019
Místo konání: Multimediální učebna AJ
Přítomni: Mgr. Pavlína Charvátová - koordinátor ŽR
Členové: Zuzana Matuszynská, Hana Recmanová (5. A)
Jan Čajka, Adam Pietrowski (6. B)
Nikol Buchtová (6. A)
Václav Recman, Matyáš Daňhel (7. A)
Lukáš Baron, Barbara Struhárová (8. A)
Nicol Brodová, Nela Wawrzaczová (9. A)
Nepřítomni: Martin Javorský (6. A)


1. Přivítání, seznámení:
- P. Charvátová přivítala a představila stávající a nové členy ŽR
- stejně jako v loňském školním roce byli do ŽR přizváni zástupci 1. stupně
a to z 5. třídy
- členové byli vyfoceni na nástěnku ŽR

2. Náplň Žákovské rady, Organizace práce:
- P. Charvátová seznámila členy s náplní ŽR (viz nástěnka)
- členové se dohodli na harmonogramu schůzek - budou se konat vždy 1. čtvrtek
v měsíci v 7,00h (pakliže se některý člen nemůže z vážných důvodů dostavit, pošle za
sebe náhradníka ze své třídy) (harmonogram - viz nástěnka)
- koordinátor je v úzkém kontaktu se všemi členy a naopak; členové jsou prostředníky a
komunikují mezi vedením školy/koordinátorem a svými třídami

3. Předběžný plán práce ŽR, Akce ŽR, Podněty členů ŽR (návrhy):
- P. Charvátová přečetla seznam akcí/soutěží, které budou hodnoceny v rámci
celoškolní soutěže (viz nástěnka)
- P. Charvátová přednesla další návrhy akcí, které může ŽR zorganizovat, členové
rovněž přidali své příspěvky
- bylo jednoznačně odsouhlaseno, že opět budeme organizovat tématické dny. Návrhy
na tématické dny přečetla P. Charvátová. Ty členové projednají a odhlasují ve svých
třídách.
V letošním roce budou barevné dny v duchu barev dle státních vlajek. Tři státní vlajky
pro letošní rok budou losovány na další schůzce ŽR.

4. Celoškolní soutěž a její hodnocení (návrh)
- P. Charvátová seznámila Radu se systémem hodnocení celoškolní soutěže,
členové Rady s návrhem souhlasili.

5. Sběrové dny
1. termín Sběrových dnů se uskuteční ve dnech 26. - 27. 9. 2019. Členové zajistí hlídky
pro pomoc p. uč. Demelové se sběrem.

6. Úkoly do příští schůzky, Shrnutí, Závěr:
- Členové ŽR dostali úkoly ke splnění do příští schůzky (viz tématické, barevné a
sběrové dny)
- Příští schůzka se koná 3. 10. 2019 v 7,00 h v učebně AJ


Zapsala: Mgr. Pavlína Charvátová


 

Autor: Admin ZŠ Albrechtice | Počet přečtení: 1641x | Datum: 30.10.2019

Sdílet:
© 2014 - 2024 Základní škola a Mateřská škola Albrechtice.
Všechna práva vyhrazena.
Tento web využívá redakční systém AD-RS.
Realizace webu ADweby.com.

Kontaktní informace

Základní škola a Mateřská škola Albrechtice
Školní 20, 735 43 Albrechtice

Telefonní čísla:
596 428 447
773 240 460Více informací