Základní škola a Mateřská škola Albrechtice

Fulltextové vyhledávání

DSCN1702.JPG P1310633.JPG IMG_2026.jpg IMG_5789.JPG 3. A.jpg

Volby do Školské rady

22. října 2017

Volby do Školské rady

VYHLAŠUJI VOLBY

zákonných zástupců – rodičů našich dětí a žáků do Školské rady při Základní škole a Mateřské škole Albrechtice, jejichž činnost vykonává příspěvková organizace Základní škola a Mateřská škola Albrechtice, Školní 20, Albrechtice

na den 21.11. 2017

Místo konání voleb: Vestibul ZŠ a MŠ Albrechtice, Školní 20, 735 43 Albrechtice

Termín: 21.11.2017 v době od 15,00 – 17,00 hod. v době třídních schůzek

Způsob volby: Tajná volba. Každý volič obdrží volební lístek, kde může napsat sebe plus další dva podle jeho uvážení kandidáty na členy školské rady za zákonné zástupce. Na volebním lístku odevzdá buď jedno jméno nebo dvě nebo tři jména. Lístek s jiným počtem jmen je neplatný. Členem školské rady z řad zákonných zástupců žáků se stávají 3 kandidáti s největším počtem hlasů. V případě rovnosti hlasů se kandidáti volí losem. O výsledcích voleb vyhotoví volební komise zápis s podpisy všech členů.

Voliči: Všichni rodiče – zákonní zástupci dětí a žáků Základní školy a Mateřské školy Albrechtice

Školská rada je devítičlenná. Tři členové jsou jmenováni zřizovatelem školy – Obcí Albrechtice, tři jsou voleni z řad pedagogických pracovníků ZŠ a MŠ Albrechtice a tři členové jsou voleni z řad zákonných zástupců nezletilých dětí a žáků naší školy.

Dostavte se, prosím, v uvedený termín na místo konání voleb a pomozte nám svou volbou
vybrat členy školské rady z řad rodičů.
Děkujeme Vám.
Mgr. Zdeněk Feber

Jak vypadá organizace školního roku 2017-2018?

09. září 2017

Základní škola a Mateřská škola Albrechtice

Organizace školního roku 2017 – 2018

Organizace školního roku 2017/2018 v základních školách, středních školách, základních uměleckých školách a konzervatořích
Č.j.: MSMT- 12165/2016-1

Období školního vyučování ve školním roce 2017/2018 začne ve všech základních školách, středních školách, základních uměleckých školách a konzervatořích v pondělí 4. září 2017. Vyučování bude v prvním pololetí ukončeno ve středu 31. ledna 2018. Období školního vyučování ve druhém pololetí bude ukončeno v pátek 29. června 2018.

Podzimní prázdniny připadnou na čtvrtek 26. října a pátek 27. října 2017. Vánoční prázdniny budou zahájeny v sobotu 23. prosince 2017 a skončí v úterý 2. ledna 2018. Vyučování začne ve středu 3. ledna 2018.
Jednodenní pololetní prázdniny připadnou na pátek 2. února 2018.

Jarní prázdniny v délce jednoho týdne jsou podle sídla školy stanoveny takto:
5. 2. - 11. 2. 2018

Velikonoční prázdniny připadnou na čtvrtek 29. března a pátek 30. března 2018.

Poznámka: Pátek 30. března 2018 je zároveň tzv. ostatním svátkem podle zákona č. 245/2000 Sb., o státních svátcích, o ostatních svátcích, o významných dnech a o dnech pracovního klidu, ve znění pozdějších předpisů.

Hlavní prázdniny budou trvat od pondělí 2. července 2018 do pátku 31. srpna 2018.
Období školního vyučování ve školním roce 2018/2019 začne v pondělí 3. září 2018.

Termíny na ZŠ a MŠ Albrechtice:

Pedagogické rady:
1. Pedagogická rada – 1. 9. 2017
2. Pedagogická rada – 21. 11. 2017
3. Pedagogická rada – 23. 1. 2018
4. Pedagogická rada – 17. 4. 2018
5. Pedagogická rada – 19. 6. 2018

Třídní schůzky:
1. Třídní schůzka - 19. 9. 2017
2. Třídní schůzka – 21. 11. 2017
3. Třídní schůzka – 17. 4. 2017

Informační pohovory:
1. Informační pohovory - 16. 1. 2018
2. Informační pohovory – 12. 6. 2018

LVVZ – 7. A Leden 2018

Výcvik plavání – 2.A, 3.A, 3.B

© 2014 - 2017 Základní škola a Mateřská škola Albrechtice.
Všechna práva vyhrazena.
Tento web využívá redakční systém AD-RS.
Realizace webu ADweby.com.

Kontaktní informace

Základní škola a Mateřská škola Albrechtice
Školní 20, 735 43 Albrechtice

Telefonní čísla:
596 428 447
773 240 460Více informací