Základní škola a Mateřská škola Albrechtice

Fulltextové vyhledávání

32X1A.jpg 23X2A.jpg 24X3A.jpg 21X4A.jpg 28X5A.jpg

Aktuality ze života školy:

22. března 2023


Zápis do 1. třídy

Zápis do 1. třídy ZŠ a MŠ Albrechtice pro školní rok 2023– 2024

Jako každoročně se i letos těšíme na budoucí prvňáčky, kteří poprvé zasednou do lavic naší školy v pondělí 4. září 2023.
Nástupu žáků do 1. třídy předchází vždy zápis, který je v celé České republice stanoven na období od 1.4. do 30. 4.
Termín zápisu na ZŠ a MŠ Albrechtice je ve středu 19. 4. 2023 od 8,00 do 17,00 hodin.
Letošní zápis se týká dětí narozených v době od 1. 9. 2016 do 31. 8. 2017 a dětí s odkladem povinné docházky v loňském školním roce.
Povinná školní docházka začíná pro dítě v následujícím školním roce po dosažení 6. roku věku, pokud mu není povolen odklad.
Zákonný zástupce u zápisu doloží svůj občanský průkaz a rodný list dítěte, ostatní dokumentaci vyplní předem nebo na místě.
Vážení rodiče, zvažujete-li u svého dítěte odklad školní docházky, objednejte se, prosím, co nejdříve k vyšetření do příslušného poradenského zařízení. K zápisu pak přineste doporučení k odkladu z tohoto zařízení a ještě od odborného lékaře nebo klinického psychologa.
Pokud má rodič dítě, které 31. srpna 2023 nedosáhne věku 6 let a má zájem o jeho předčasný zápis do 1. třídy, je jeho povinností u dětí nar. od 1. 9. do 31. 12. 2017 doložit k ostatním dokumentům vyjádření školského poradenského zařízení o vhodnosti nástupu dítěte do školy, u dětí narozených od 1. 1. 2018 do 30. 6. 2018 ještě navíc potvrzení odborného lékaře.
Předškoláci ze ZŠ Albrechtice se přijdou ve středu 29. 3. se svými p. učitelkami podívat do naší školy na to, jak škola vypadá, navštíví 1. A třídu a uvidí, jak se jejich starší kamarádi prvňáčci ve škole učí, co všechno už od začátku školního roku zvládli, zažijí pohodovou atmosféru a budou mít také možnost ukázat, jak jsou na školu připraveni a co už také dovedou.
V době zápisu už budou děti školu trochu znát a také pak přítomným pedagogům předvedou, co všechno už umí.
Těšíme se na budoucí prvňáčky a věříme, že se jim bude v 1. třídě ZŠ a MŠ Albrechtice ve školním roce 2023 - 2024 líbit.
Mgr. J.Kowalczyková

 
Pro rodiče předškoláků jsme připravili kompletní materiál
e-book o školní zralosti v hodnotě 159,- Kč
pro Vás zdarma
"Chystáme se do 1. třídy"
zde stáhnete:
https://www.novadida.cz/e-book-chystame-se-do-1-tridy/
 

NÁRODNÍ PLÁN PODPORY NÁVRATU ŽÁKŮ DO ŠKOL  DOUČOVÁNÍ
     Informujeme žáky a rodiče, že od září 2021 bude probíhat v rámci Národního plánu návratu žáků do škol doučování žáků. 

Jde o dlouhodobý projekt MŠMT, jehož cílem je zmírnit negativní dopady výpadku prezenční výuky v důsledku COVID - 19.

     1. Jedná se o aktivitu, která slouží  primárně pro doplnění vzdělávacích ztrát způsobených přerušením prezenční výuky.

     2. Jde o bonusový program. Doučování není součástí povinné školní výuky.

     3. Rozhodnutí o poskytnutí podpory v podobě doučování a způsob výběru žáků je v kompetenci ředitele školy. 

     4. O konkrétním způsobu organizace a zařazení žáků budou žáky v úvodu školního roku informovat třídní učitelé.

     5. V případě, že bude žák pro doučování vybrán a zákonný zástupce vyjádří svůj souhlas, je účast žáka na doučování povinná.

      

      

© 2014 - 2023 Základní škola a Mateřská škola Albrechtice.
Všechna práva vyhrazena.
Tento web využívá redakční systém AD-RS.
Realizace webu ADweby.com.

Kontaktní informace

Základní škola a Mateřská škola Albrechtice
Školní 20, 735 43 Albrechtice

Telefonní čísla:
596 428 447
773 240 460Více informací