Základní škola a Mateřská škola Albrechtice

Fulltextové vyhledávání

32X1A.jpg 23X2A.jpg 24X3A.jpg 21X4A.jpg 28X5A.jpg

Aktuality ze života školy:

13. ledna 2023


S obnovením projektu ALBRECHTIČÁNEK
naše škola navázala na tradici sportovního kroužku se zaměřením na sportovní aktivity obecně. Snažím se v něm rozvíjet pohybovou koordinaci i míčové hry. Žákům byl znovu nabídnut volejbalový kroužek s velkou ambicí obhájit dřívější zasloužené postavení školy ve volejbalové disciplíně. Věřím, že děti se těší nejen na samotné tréninky, ale také na různá soustředění, jejichž zlatým hřebem jsou bezpochyby mimoškolní soutěže Moravskoslezského kraje. Samotné vítězství zatím není nejdůležitější, neboť je mezi žáky mnoho začátečníků; prioritou je skutečnost, že to děti baví a to je momentálně ten jediný cíl.

V rámci školních soutěží se naši žáci zúčastnili již dvou turnajů Vesnické ligy škol a to ve florbale a ve futsale v kategorii Dívek, v kategorii Mladších žáků (chlapci) a v kategorii Starších žáků (chlapci). Všem patří dík za vzornou reprezentaci školy!


Výsledky jsou:

Florbal: MŽ: 2místo, SŽ 3.místo, Dívky 2.místo
Futsal: MŽ: 1.místo, SŽ 2.místo, Dívky 3.místo

Vrátily se k nám i oblíbené interní soutěže. Mezi nimi nemohl chybět legendární mezitřídní Vánoční turnaj. První stupeň soutěžil v minivolejble a ti nejúspěšnější získali diplomy a krásný pohár. O tři dny později se mezi sebou utkali žáci druhého stupně ve futsale a žákyně v přehazované. Všichni si to užili také díky skvělé vánoční atmosféře a nejlepší na tom všem je, že Vánocemi to nekončí. Stále se máme na co těšit; v dohledné době se totiž zúčastníme Vesnické ligy v badmintonu!

Závěrem bych rád poděkoval všem rodičům, zejména však paní Kyblové a pánům Nalejvajkovi, Jančovi a Milerskému a v neposlední řadě panu a paní Hanzelovým za pomoc a asistenci při převozu žáků na různé soutěže.


Těším se na všechny novoroční školní i mimoškolní sportovní akce!

Said Habboudji
Projekt „Pěšky do školy“.Téma projektu a jeho výsledky:
Pěšky do školy snižuje počet aut před školami v dobu konání akce a ranním otevřením školy. Před některými školami nezastavilo žádné auto, průměrně se počet aut před zapojenými školami snížil o polovinu. Čím déle akce Pěšky do školy ve škole trvá, tím větší je pravděpodobnost, že změna dopravního chování bude mít trvalý charakter. Obzvláště školy, které se zapojují pravidelně, pozorují trvalý pokles dětí dovážených do školy autem. Účast v soutěži o třídu, která nejvíce chodí, zvyšuje motivaci k pěší dopravě a může pozitivně ovlivnit zažité způsoby dopravy.
Je zřejmé, že dětem se akce „Pěšky do školy“ líbí, i když chodit pěšky vyžaduje jistou námahu.
Akce má vliv na volbu způsobu dopravy do školy.
Čím déle akce „Pěšky do školy“ ve škole trvá, tím větší je pravděpodobnost, že změna dopravního chování bude mít trvalý charakter.
Starší děti (13 až 16 let) na rozdíl od mladších dětí (5 až 9 let) častěji chodí do školy pěšky, častěji uvádí, že chodit pěšky do školy je nejjednodušší a jsou v hodnocení akce kritičtější.
Děti (i rodiče) vidí cestu do školy novýma očima – všímají si menšího automobilového provozu, změn počasí, potkávají kamarády, pozorují přírodu, což zvláště mladší děti s oblibou zaznamenávaly do svého Pěšího deníku.
Učitelé i rodiče žáků budou s projektem seznámeni.

Odkaz na stránky projektu:
https://peskymestem.cz/projekt/pesky-do-skoly/
Manuál k akci "Pěšky do školy":
https://peskymestem.cz/wp-content/uploads/2022/07/manual-PdS_E2022.pdf

                                              

Informujeme žáky a rodiče, že od září 2021 bude probíhat v rámci Národního plánu návratu žáků do škol doučování žáků.

Jde o dlouhodobý projekt MŠMT, jehož cílem je zmírnit negativní dopady výpadku prezenční výuky v důsledku COVID - 19.


1. Jedná se o aktivitu, která slouží primárně pro doplnění vzdělávacích ztrát způsobených přerušením prezenční výuky.

2. Jde o bonusový program. Doučování není součástí povinné školní výuky.

3. Rozhodnutí o poskytnutí podpory v podobě doučování a způsob výběru žáků je v kompetenci ředitele školy.

4. O konkrétním způsobu organizace a zařazení žáků budou žáky v úvodu školního roku informovat třídní učitelé.

5. V případě, že bude žák pro doučování vybrán a zákonný zástupce vyjádří svůj souhlas, je účast žáka na doučování povinná.Rozvrhy pro rok 2022/202


Kalendář

© 2014 - 2023 Základní škola a Mateřská škola Albrechtice.
Všechna práva vyhrazena.
Tento web využívá redakční systém AD-RS.
Realizace webu ADweby.com.

Kontaktní informace

Základní škola a Mateřská škola Albrechtice
Školní 20, 735 43 Albrechtice

Telefonní čísla:
596 428 447
773 240 460Více informací