Základní škola a Mateřská škola Albrechtice

Fulltextové vyhledávání

5A.jpg 4A.jpg 3A.jpg 2A.jpg 1A.jpg

Aktuality ze života školy:

21. října 2021

Vyhlášení ředitelského volna

Informuji Vás, že na doporučení Moravskoslezského kraje a Krajské epidemiologické komise vyhlašujeme v základní škole na dny 25. 10. a 26. 10. dva dny ředitelského volna.

Doporučení:

vzhledem k současné zhoršující se epidemické situaci a šířící se nemoci COVID-19 v Moravskoslezském kraji dospěla Krajská epidemiologická komise k závěru, že je žádoucí a smysluplnou možností, jak zmírnit skokový nárůst nemocných ve školách a školských zařízeních v rámci Moravskoslezského kraje, prodloužení doby podzimních prázdnin ve školách v nadcházejícím týdnu o další dva volné dny ve dnech 25.–26.10.2021. Vyhlášením 2 dnů ředitelského volna dojde k přerušení školní docházky na 9 dní, čímž by mohlo dojít ke zmírnění nárůstu počtu případů onemocnění s ohledem na průměrnou inkubační dobu (7 dní).

V této souvislosti se na Vás obracím s doporučením, aby ve školách, kde je to možné, zvážil ředitel/ředitelka školy zřízené obcí využití institutu vyhlášení volných dnů ve smyslu ustanovení § 24 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů.


Mgr. Feber Zdeněk - ředitel školy

NÁRODNÍ PLÁN PODPORY NÁVRATU ŽÁKŮ DO ŠKOL

DOUČOVÁNÍ

Informujeme žáky a rodiče, že od září 2021 bude probíhat v rámci Národního plánu návratu žáků do škol doučování žáků.

Jde o dlouhodobý projekt MŠMT, jehož cílem je zmírnit negativní dopady výpadku prezenční výuky v důsledku COVID - 19.


1. Jedná se o aktivitu, která slouží primárně pro doplnění vzdělávacích ztrát způsobených přerušením prezenční výuky.

2. Jde o bonusový program. Doučování není součástí povinné školní výuky.

3. Rozhodnutí o poskytnutí podpory v podobě doučování a způsob výběru žáků je v kompetenci ředitele školy.

4. O konkrétním způsobu organizace a zařazení žáků budou žáky v úvodu školního roku informovat třídní učitelé.

5. V případě, že bude žák pro doučování vybrán a zákonný zástupce vyjádří svůj souhlas, je účast žáka na doučování povinná.


Rozvrhy pro rok 2021/2022
 


Všichni žáci, rodiče a návštěvníci školy musí se ve škole

pohybovat v ochranné roušce.


Adaptační pobyt šesťáků

Vážení rodiče, milí strávníci:

Pod hlavičkou Školní jídelna (kde se nachází jídelníček) najdete informace o stahování inkasa bankou za stravu.Čistička vzduchu v každé třídě - ETA Puris 3569 90000

V současné době, abychom předešli nakažení žáků a učitelů, jsme zakoupili do každé třídy a do obou oddělení školní družiny čističky vzduchu ETA Puris 3569 90000. Ta je schopna zajistit svěží a čisté ovzduší i ve větších místnostech. Svým výkonem spolehlivě dokáže vyčistit vzduch i v prostorech do velikosti 80 m2, takže ji můžeme používat ve třídách. Navzdory vysoké efektivitě má nízkou hlučnost 64 dB a nebude rušit v době vyučování. Vynikající úroveň filtrace zajišťuje účinnost až 99,97 %. Dokáže zachytit prachové částice, bakterie, mikroorganismy, ale také zvířecí chlupy, a to díky kombinaci HEPA filtru, uhlíkového filtru a nylonového předfiltru.
Funkce ionizátoru
Mimo jiné můžeme čističku přepnout do režimu klasického ventilátoru, u kterého si lze vybrat hned ze čtyř přednastavených rychlostí. Při aktivaci ionizátoru se do ovzduší vypustí záporné ionty, které vzduch ještě lépe pročistí. Sám přístroj automaticky kontroluje čistotu ovzduší, a podle vyhodnocených informací automaticky upraví nastavení výkonu pro ty nejlepší výsledky.

Čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění

04. května 2020

Čestné prohlášení o neexistenci příznaků

virového infekčního onemocnění


Toto čestné prohlášení je platné jak pro základní školu,

tak i pro mateřskou školu.

Bez tohoto vyplněného a podepsaného prohlášení

žák
nebude vpuštěn do školy.

Kdo si prohlášení nemůže stáhnout a vytisknout,

vyzvedne si je ve škole u vchodu vedle poštovní schránky.

Formuláře jsou připravené.

Formulář čestné prohlášení zde:

© 2014 - 2021 Základní škola a Mateřská škola Albrechtice.
Všechna práva vyhrazena.
Tento web využívá redakční systém AD-RS.
Realizace webu ADweby.com.

Kontaktní informace

Základní škola a Mateřská škola Albrechtice
Školní 20, 735 43 Albrechtice

Telefonní čísla:
596 428 447
773 240 460Více informací