Základní škola a Mateřská škola Albrechtice

Fulltextové vyhledávání

5A.jpg 4A.jpg 3A.jpg 2A.jpg 1A.jpg

Aktuality ze života školy:

17. listopadu 2021

INFORMACE PRO ŠKOLY A ŠKOLSKÁ ZAŘÍZENÍ
K TESTOVÁNÍ V TERMÍNECH
22. A 29. LISTOPADU 2021

Dne 12. listopadu 2021 Vláda ČR schválila s účinností od 22. 11. 2021 mimořádné opatření Ministerstva
zdravotnictví ZDE, ze kterého vyplývá, že na celém území České republiky proběhne ve dnech
22. a 29. listopadu 2021 testování na onemocnění covid-19, a to na všech školách zapsaných do
školského rejstříku, s výjimkou škol zřizovaných Ministerstvem spravedlnosti, škol zřízených při zařízení
pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy a základních škol při zdravotnickém zařízení.
Obecně pár informací k samotnému testování:
• Screeningové testování bude tedy probíhá na v šech š kolách po celé Č R v četně t ěch š kol, které
mají místo poskytování vzdělávání v těch okresech, ve kterých již screeningové testování
probíhalo
• Testování proběhne ve dvou termínech - 22. a 29. 11. 2021
• Testování bude probíhat na stejném principu jako testování, které proběhlo v září s tím
rozdílem, že se testuje pouze v pondělí (nebo první den příchodu do školy, pokud není dítě nebo
žák v pondělí přítomen), nebude tedy docházet automaticky k odchodu celé třídy do karantény
v případě pozitivního testu, ale tuto situaci bude řešit místně příslušná KHS
• Testovat se bude antigenními testy,
na PCR testování nebude v tomto případě poskytován příspěvek ze státního rozpočtu
• Testování není bariérové, proto pokud se děti, žáci nebo zaměstnanci neprokáží OTN, mohou se
prezenčního vzdělávání účastnit, pokud budou po celou dobu pobytu ve škole nebo školském
zařízení nosit příslušnou ochranu úst a nosu (zaměstnanci jsou povinni v tomto případě nosit
ochranu úst a nosu i ve venkovních prostorech)
o Výjimky z povinnosti jsou s tejné jako v září ( např. ze zdravotní důvody potvrzené
lékařem, při činnosti jejíž charakter to neumožňuje)INFORMACE PRO ŠKOLY A ŠKOLSKÁ ZAŘÍZENÍ S ÚČINNOSTÍ
OD 15. LISTOPADU 2021

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy informuje, že dne 10. 11. 2021 bylo vydáno mimořádné
opatření Ministerstva zdravotnictví, které s účinností od 15. 11. 2021 přináší změnu v povinnosti
používat ochranný prostředek úst a nosu takto:
“děti v přípravné třídě základní školy, děti v přípravném stupni základní školy speciální, žáky a
studenty při vzdělávání, kteří sedí v lavici nebo jsou jinak usazeni, a pokud je na tomto vzdělávání
současně přítomno nejvýše 50 dětí, žáků nebo studentů,“
• znamená to tedy, že současná výjimka z povinného nošení ochranného prostředku pro děti, žáky
a studenty při vzdělávání je nově podmíněna taky maximálním počtem, a t o 50 dětí, žáků
nebo studentů přítomných na tomto vzdělávání (tedy např. v jedné třídě),
• v případě tedy, že bude počet dětí, žáků nebo studentů na vzdělávání vyšší než 50, jsou všichni
děti, žáci nebo studenti povinni nosit příslušnou ochranu dýchacích cest
• do maximálního počtu se nezapočítávají pedagogičtí pracovníci či další jiné osoby přítomné
na vzdělávání (např. externí lektor); výjimka pro očkovaného pedagogického pracovníka
při poskytování vzdělávání je nadále platná a neměnná
• dětí v mateřské škole se tato změna netýká, jsou nadále plošně vyjmuty z povinného nošení
ochranného prostředku,
• současně se na dalších výjimkách z povinného nošení ochranného prostředku (např. ze
zdravotních důvodů, při činnostech jejichž charakter neumožňuje nošení ochranného prostředku)
nic nemění a jsou nadále v platnosti bez ohledu na to, zda je na vzdělávání přítomno více než 50
dětí, žáků nebo studentů.


NÁRODNÍ PLÁN PODPORY NÁVRATU ŽÁKŮ DO ŠKOL

DOUČOVÁNÍ


Informujeme žáky a rodiče, že od září 2021 bude probíhat v rámci Národního plánu návratu žáků do škol doučování žáků.

Jde o dlouhodobý projekt MŠMT, jehož cílem je zmírnit negativní dopady výpadku prezenční výuky v důsledku COVID - 19.


1. Jedná se o aktivitu, která slouží primárně pro doplnění vzdělávacích ztrát způsobených přerušením prezenční výuky.

2. Jde o bonusový program. Doučování není součástí povinné školní výuky.

3. Rozhodnutí o poskytnutí podpory v podobě doučování a způsob výběru žáků je v kompetenci ředitele školy.

4. O konkrétním způsobu organizace a zařazení žáků budou žáky v úvodu školního roku informovat třídní učitelé.

5. V případě, že bude žák pro doučování vybrán a zákonný zástupce vyjádří svůj souhlas, je účast žáka na doučování povinná.


Rozvrhy pro rok 2021/2022
 


Všichni žáci, rodiče a návštěvníci školy musí se ve škole

pohybovat v ochranné roušce.


Adaptační pobyt šesťáků

Vážení rodiče, milí strávníci:

Pod hlavičkou Školní jídelna (kde se nachází jídelníček) najdete informace o stahování inkasa bankou za stravu.Čistička vzduchu v každé třídě - ETA Puris 3569 90000

V současné době, abychom předešli nakažení žáků a učitelů, jsme zakoupili do každé třídy a do obou oddělení školní družiny čističky vzduchu ETA Puris 3569 90000. Ta je schopna zajistit svěží a čisté ovzduší i ve větších místnostech. Svým výkonem spolehlivě dokáže vyčistit vzduch i v prostorech do velikosti 80 m2, takže ji můžeme používat ve třídách. Navzdory vysoké efektivitě má nízkou hlučnost 64 dB a nebude rušit v době vyučování. Vynikající úroveň filtrace zajišťuje účinnost až 99,97 %. Dokáže zachytit prachové částice, bakterie, mikroorganismy, ale také zvířecí chlupy, a to díky kombinaci HEPA filtru, uhlíkového filtru a nylonového předfiltru.
Funkce ionizátoru
Mimo jiné můžeme čističku přepnout do režimu klasického ventilátoru, u kterého si lze vybrat hned ze čtyř přednastavených rychlostí. Při aktivaci ionizátoru se do ovzduší vypustí záporné ionty, které vzduch ještě lépe pročistí. Sám přístroj automaticky kontroluje čistotu ovzduší, a podle vyhodnocených informací automaticky upraví nastavení výkonu pro ty nejlepší výsledky.

Čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění

04. května 2020

Čestné prohlášení o neexistenci příznaků

virového infekčního onemocnění


Toto čestné prohlášení je platné jak pro základní školu,

tak i pro mateřskou školu.

Bez tohoto vyplněného a podepsaného prohlášení

žák
nebude vpuštěn do školy.

Kdo si prohlášení nemůže stáhnout a vytisknout,

vyzvedne si je ve škole u vchodu vedle poštovní schránky.

Formuláře jsou připravené.

Formulář čestné prohlášení zde:

© 2014 - 2021 Základní škola a Mateřská škola Albrechtice.
Všechna práva vyhrazena.
Tento web využívá redakční systém AD-RS.
Realizace webu ADweby.com.

Kontaktní informace

Základní škola a Mateřská škola Albrechtice
Školní 20, 735 43 Albrechtice

Telefonní čísla:
596 428 447
773 240 460Více informací