Plán práce VP, Základní škola a Mateřská škola Albrechtice

Fulltextové vyhledávání


Výchovné poradenství – plán 2019/2020

Září: Kontrola evidence žáků se speciálně vzdělávacími potřebami – SVP
Vypracování seznamu integrovaných a zohledněných žáků
Příprava nových vyšetření
Individuální pohovory s rodiči žáků s SVP
Zajistit vypracování individuálních plánů a PLPP – třídní učitelé ve spolupráci s ostatními kolegy a VP
Projednání IVP s rodiči
Zajistit zakoupení pomůcek, alternativních textů a učebnic pro žáky s IVP
Předání informací rodičům vycházejících žáků o přijímacím řízení ve školním roce 2018/19
na zahajovacích třídních schůzkách
Aktualizace poradenských služeb na webových stránkách školy

Říjen: Projednání IVP s rodiči
Individuální pohovory s rodiči žáků s SVP
Seznámení kolegů s problémy žáků s SVP a vypracování podpory pro tyto žáky
Nabídka SŠ pro vycházející žáky
Aktualizace nástěnky VP, zejména kariérového poradenství
Zveřejnění seznamu „Dnů otevřených dveří“ na středních školách v našem regionu
Organizace setkání se zástupci středních škol – volba povolání
Burza škol Havířov
Práce s atlasem školství
Brána řemeslům otevřená

Listopad: Přihlášky ke studiu na uměleckých školách
Setkání s rodiči žáků 5. a 9. ročníků – informace o středních školách – třídní schůzky
Projednat s rodiči kontrolní vyšetření pro žáky 9. tříd s IVP – příloha k přihlášce

Prosinec: Kontrola následných vyšetření pro integrované žáky
Vydání přihlášek na střední školy – kontrola údajů
Vyplňování profitestů – Infoabsolvent
Testy k volbě povolání – Pro školy.cz
Techniáda
K- Mode

Leden: Přehled žáků se změněnou pracovní schopností – přijímací řízení na SŠ
Vyplňování přihlášek

Únor: Kontroly přihlášek na SŠ
Doplnění evidence žáku se SVP

Březen, duben: poradenství pro žáky 5. a 9. ročníků

Květen: Kariérové poradenství – 8. třída
Vypracování přehledu žáků o přijetí na SŠ + 8letá gymnázia.
Poskytnutí odborné pomoci při odvolacích řízeních na SŠ

Průběžně: Vedení dokumentace integrovaných a zohledněných žáků
Sledování žáků se SVP v běžné výuce
Postupně zavádět podpůrná opatření dle novely školského zákona
Spolupráce s metodikem prevence v rámci Školního poradenského pracoviště
Spolupráce s SPC, PPP a účast na akcích pro VP, spolupráce se sociálním odborem, s policií ČR
Zajišťování vyšetření žáků v PPP
Zajištění exkurzí k volbě povolání pro žáky
Další vzdělávání v oblasti VP, studium nových dokumentů, vyhlášek, zákonů a osvěta mezi kolegy
Individuální konzultace s žáky, rodiči žáků a kolegy

V Albrechticích 2. 9. 2019 Mgr. Irena Ruhswurmová, VP

 

Autor: Admin ZŠ Albrechtice | Počet přečtení: 2180x | Datum: 02.08.2018

Sdílet:
© 2014 - 2024 Základní škola a Mateřská škola Albrechtice.
Všechna práva vyhrazena.
Tento web využívá redakční systém AD-RS.
Realizace webu ADweby.com.

Kontaktní informace

Základní škola a Mateřská škola Albrechtice
Školní 20, 735 43 Albrechtice

Telefonní čísla:
596 428 447
773 240 460Více informací