Metodik prevence, Základní škola a Mateřská škola Albrechtice

Fulltextové vyhledávání

ŠKOLNÍ METODIK PREVENCE:

Metodik prevence: Mgr. Jiří Bakončík

E-mail: zrzsalbrechtice@seznam.cz


Konzultační hodiny výchovného poradce i metodika prevence budou ve středu od 14:30 do 15:30 a v pátek od 9:00 do 11:00. Vhodné je se předem kontaktovat prostřednictvím e-mailu: zr.zsalbrechtice@seznam.cz


S čím se na nás můžete obrátit?

Máte-li podezření, že se u Vašeho dítěte vyskytly projevy některé z následujících forem rizikového chování, nebo je v tomto smyslu ve škole někým či něčím ohrožováno, neváhejte nás kontaktovat.

Problémy se mohou týkat:
 • nezdravých vztahů v kolektivu třídy a mezi žáky školy
 • užívání či experimentů s alkoholem, kouřením a dalšími návykovými látkami
 • látkových i nelátkových závislostí
 • vandalismu, sprejerství, krádeží, ničení osobních věcí žáků ve škole
 • fyzického a psychického ubližování a slovního napadání žáků ve škole, šikany
 • záškoláctví
 • patologického hráčství a návykové činnosti s tím spojené
 • projevů rasové a menšinové intolerance
 • domácího násilí a rizikového sexuálního chování
 • sebepoškozování
 • poruch příjmu potravy
 • nových náboženských hnutí (sekt) a příslušnosti k subkulturám
 • …a dalších problémů ovlivňující vzdělávání a výchovu žáků
Cílem nás, pedagogů, je vytvořit pozitivní atmosféru a přispět ke zdravému vývoji Vašich dětí. Aby naše práce byla úspěšná, potřebujeme komunikovat a spolupracovat s vámi, rodiči, protože Vy znáte své děti a jejich potřeby nejlépe. Prosím, obracejte se na nás se záležitostmi, které vnímáte jako problematické, abychom mohli hned v zárodku zachytit jakékoliv nezdravé projevy v prostředí třídy či celé školy.


V závažnějších případech Vám poskytneme radu a kontakty na odborníky a specializovaná pracoviště.

Primární prevence na naší škole probíhá v souladu s metodickými dokumenty MŠMT, které naleznete na stránkách MŠMT:

Metodické dokumenty, doporučení a pokyny MŠMT

Závažným protispolečenským jevem je šikana, jejíž prevenci škola věnuje zvláštní pozornost. I ta nejlepší škola není zcela imunní proti výskytu šikanování. Proto chceme být připraveni zachytit případné ubližování silnějších slabším hned v počátku a účinně takové bezpráví zastavit. S tímto záměrem jsme vytvořili program proti šikanování. Jeho důležitou součástí je spolupráce nás pedagogů s Vámi - rodiči. Prosíme Vás proto o pomoc. Kdybyste měli podezření či dokonce jistotu, že je Vašemu dítěti ubližováno, bezprostředně se na nás obraťte (na třídního učitele, školního metodika prevence či ředitele školy).
Vaši informaci budeme brát velmi vážně a situaci budeme odborně a bezpečně řešit.
Varovné signály šikanování si můžete přečíst ve zveřejněném dokumentu v přiložených souborech.

Postup při řešení šikany

Součástí této prevence je také seznámení žáků s bezpečným užíváním internetu a s pravidly chování na internetu.

Dále rodičům doporučujeme sledovat chování svých dětí na internetu, jaké stránky vyhledávají, jaké informace zveřejňují a s kým komunikují. Můžete se svým dítětem třeba sepsat jakousi Rodinnou smlouvu o bezpečném užívání internetu. 
Oba dokumenty najdete v přiložených souborech.

Krizový plán v případě nálezu škodlivého či nezákonného obsahu na internetu:

- kontaktovat HORKOU LINKU - Internetová Horká linka přijímá od uživatelů hlášení, která se týkají nezákonného a nevhodného obsahu na internetu.

Popřípadě je možné využít:

bezpecne-online.cz

saferinternet.cz

nebuď oběť

E-learningové kurzy

Doporučené odkazy

E- bezpečí

Rodičovská příručka


Odkazy na možnou pomoc pro rodiče a děti:

Bezplatné linky bezpečí a důvěry

Bílý kruh bezpečí - Pomoc obětem trestných činů v ČR

Bílý kruh bezpečí - místo bezplatné a odborné pomoci obětem trestných činů

Nadace Naše dítě

Pomoc obětem domácího násilí

LINKA ZTRACENÉ DÍTĚ - 116 000 nonstop a zdarma

LINKA BEZPEČÍ - 116 111 pro děti zdarma

RODIČOVSKÁ LINKA - 840 111 234, 606 021 021, pomoc@rodicovskalinka.cz

PRÁVA DĚTÍ - animované filmy

                                                             
 
Formát souboru neurčenKyberšikana
Typ souboru: file | Velikost souboru: 21KB | Počet stažení: 563x

Uložit soubor

Formát souboru neurčenNetiketa
Typ souboru: file | Velikost souboru: 17KB | Počet stažení: 482x

Uložit soubor

Formát souboru neurčenPostup při řešení šikany
Typ souboru: file | Velikost souboru: 22KB | Počet stažení: 469x

Uložit soubor

Soubor ve formátu application/mswordSignály šikany
Typ souboru: *.doc | Velikost souboru: 44KB | Počet stažení: 514x

Uložit soubor

Autor: Admin ZŠ Albrechtice | Počet přečtení: 3132x | Datum: 08.09.2017

Sdílet:
© 2014 - 2024 Základní škola a Mateřská škola Albrechtice.
Všechna práva vyhrazena.
Tento web využívá redakční systém AD-RS.
Realizace webu ADweby.com.

Kontaktní informace

Základní škola a Mateřská škola Albrechtice
Školní 20, 735 43 Albrechtice

Telefonní čísla:
596 428 447
773 240 460Více informací