Adaptační pobyt šesťáků, Základní škola a Mateřská škola Albrechtice

Fulltextové vyhledávání

Adaptační pobyt šesťáků

Šesťáci spali ve škole

Šesťáci spali ve škole
Druhého září přišli žáci 6. třídy do školy se spacáky a karimatkami. Proč? Třídní učitelka Mgr. Miriam Charvátová si pro ně připravila adaptační pobyt, jehož součástí byly různé hry, společná příprava jídla a přespání ve škole.

Cílem byla adaptace na nové prostředí spojené s přechodem na 2. stupeň, začlenění nových žáků do třídního kolektivu, poznávání nové třídní učitelky, navození atmosféry radosti, tvůrčí spolupráce, tolerance a vzájemné úcty ve skupině, rozvíjení kreativity a empatie, vést žáky ke vzájemnému poznání a sebepoznání a vyvolání pocitu sounáležitosti ke třídě, posílení a stmelení stávajícího třídního kolektivu, aby bylo ve třídě dobré klima, v němž se budou žáci během roku cítit příjemně a bezpečně a bude se jim ve třídě dobře pracovat.

Žáci prožili hodně zábavy prostřednictvím her a aktivit, které je sblížily, ukázaly jejich přednosti a soudržnost a dozvěděli se o svých spolužácích mnoho nového. Všichni odešli se spoustou zážitků, na které rádi vzpomínají.

Postřehy některých žáků po adaptačním pobytu:
Adapťák se mi velmi líbil, tím myslím světelnou show, hry, seznamování i přespání. Byl i výlet do obchodu, kde jsme si koupili suroviny na společnou večeři a snídani.

Nejvíc se mi líbilo, že jsme spali v tělocvičně, hráli hry, vařili a tančili se svítícími tyčinkami. Poznal jsem lépe své spolužáky.

Bylo hustý, když jsem se probudil a nemusel jít do školy, protože už jsem byl ve škole.

Líbilo se mi, že jsme hráli hodně her a připravili jsme si společně večeři a snídani.

Byla dobrá zábava a více jsem poznala své spolužáky.

Adapťák byl super. Líbilo se mi to celkově, protože jsem byl s kamarády.

Bylo to super, užila jsem si dva dny s celou třídou i s přespávačkou.

Hráli jsme úžasné hry a myslím, že jsme se sblížili.

Bylo to fajn. Poznala jsem svoji třídu.

Adapťák byl super. Takže děkuji.

Více jsem poznala svoje spolužáky a spolužačky. Sami jsme si nakoupili, uvařili a přespali jsme v tělocvičně. Bylo to super, už se těším, co dalšího naše třída podnikne.


Tř. uč. Mgr. Miriam Charvátová

 

Autor: Admin ZŠ Albrechtice | Počet přečtení: 776x | Datum: 06.09.2021

Sdílet:
© 2014 - 2023 Základní škola a Mateřská škola Albrechtice.
Všechna práva vyhrazena.
Tento web využívá redakční systém AD-RS.
Realizace webu ADweby.com.

Kontaktní informace

Základní škola a Mateřská škola Albrechtice
Školní 20, 735 43 Albrechtice

Telefonní čísla:
596 428 447
773 240 460Více informací