Badatelsky orientované vyučování (BOV), Základní škola a Mateřská škola Albrechtice

Fulltextové vyhledávání

Badatelsky orientované vyučování (BOV)
Do výuky na naší škole je zařazováno činností učení, kdy jsou žáci aktivně zapojeni do výuky a sami si vyzkouší nové znalosti a dovednosti.
Na 2. stupni v přírodovědných předmětech (fyzika, přírodopis, chemie a matematika) jsou žáci seznamováni i s novou moderní metodou BOV – badatelsky orientované vyučování.
Učitelé přírodovědných předmětů se o tuto metodu zajímali i v předešlých letech, vzdělávali se, absolvovali školení i ukázkové hodiny a vzájemně si předávali informace, materiály, zkušenosti a zařazovali ji do výuky.

BOV využívá aktivizující metody (heuristickou metodu, kritické myšlení, problémové vyučování, zkušenostní učení, projektovou výuku a učení v životních situacích).
BOV využívá rozporuplných situací, které odporují žákovu dosavadnímu porozumění světu, protože právě tyto situace vzbuzují touhu "přijít věci na kloub", a ta je základem bádání.

Metoda BOV je přínosná nejen pro učitele, ale hlavně pro žáky.

- Podněcuje chuť žáků zkoumat a učit se.
- Rozvíjí kritické myšlení.
- Podporuje dobré vztahy a spolupráci ve třídě.
- Rozvíjí důležité dovednosti využitelné v dospělosti.
Výsledkem je to, že žáci kladou otázky, formulují hypotézy, plánují postup jejich ověření, provádějí pokusy, vyhledávají a třídí informace, vyhodnocují výsledky a formulují závěry, které nakonec prezentují před ostatními.
Cílem této metody je pěstovat v žácích přirozenou zvídavost.

Mgr. Miriam Charvátová, Mgr. Irena Ruhswurmová, Mgr. Barbora Kajfošová 

Autor: Admin ZŠ Albrechtice | Počet přečtení: 4376x | Datum: 10.08.2015

Sdílet:
© 2014 - 2022 Základní škola a Mateřská škola Albrechtice.
Všechna práva vyhrazena.
Tento web využívá redakční systém AD-RS.
Realizace webu ADweby.com.

Kontaktní informace

Základní škola a Mateřská škola Albrechtice
Školní 20, 735 43 Albrechtice

Telefonní čísla:
596 428 447
773 240 460Více informací