Plán práce VP na rok 2018-2019, Základní škola a Mateřská škola Albrechtice

Fulltextové vyhledávání


Výchovné poradenství – plán 2018/2019

Září:
  • Kontrola evidence žáků se speciálně vzdělávacími potřebami – SVP
  • Vypracování seznamu integrovaných a zohledněných žáků
  • Příprava nových vyšetření
  • Individuální pohovory s rodiči žáků s SVP
  • Zajistit vypracování individuálních plánů a PLPP – třídní učitelé ve spolupráci s ostatními kolegy a VP
  • Projednání IVP s rodiči
  • Zajistit zakoupení pomůcek, alternativních textů a učebnic pro žáky s IVP
  • Předání informací rodičům vycházejících žáků o přijímacím řízení ve školním roce 2018/19 na zahajovacích třídních schůzkách
  • Aktualizace poradenských služeb na webových stránkách školy

Říjen:
  • Projednání IVP s rodiči
  • Individuální pohovory s rodiči žáků s SVP
  • Seznámení kolegů s problémy žáků s SVP a vypracování podpory pro tyto žáky
  • Nabídka SŠ pro vycházející žáky
  • Aktualizace nástěnky VP, zejména kariérového poradenství
  • Zveřejnění seznamu „Dnů otevřených dveří“ na středních školách v našem regionu
  • Organizace setkání se zástupci středních škol – volba povolání

Listopad:

  • Přihlášky ke studiu na umělecké školy
  • Setkání s rodiči žáků 5. a 9. ročníků – informace o středních školách – třídní schůzky
  • Projednat s rodiči kontrolní vyšetření pro žáky 9. tříd s IVP – příloha k přihlášce
  • Burza škol Havířov

Prosinec:

  • Kontrola následných vyšetření pro integrované žáky
  • Kariérové poradenství – 8. třída
  • Vydání přihlášek na střední školy – kontrola údajů
  • Práce s atlasem školství
  • Vyplňování profitestů – Infoabsolvent
  • Testy k volbě povolání – Pro školy.cz

Leden:
  • Přehled žáků se změněnou pracovní schopností – přijímací řízení na SŠ
  • Vyplňování přihlášek

Únor:

  • Kontroly přihlášek na SŠ
  • Doplnění evidence žáků se SVP

Březen, duben:

  • poradenství pro žáky 5. a 9. ročníků

Květen:

  • Vypracování přehledu žáků o přijetí na SŠ + osmiletá gymnázia.
  • Poskytnutí odborné pomoci při odvolacích řízeních na SŠ

Průběžně:
  • Vedení dokumentace integrovaných a zohledněných žáků
  • Sledování žáků se SVP v běžné výuce
  • Postupně zavádět podpůrná opatření dle novely školského zákona
  • Spolupráce s metodikem prevence v rámci Školního poradenského pracoviště
  • Spolupráce s SPC, PPP a účast na akcích pro VP
  • Spolupráce s pediatrem, sociálním odborem, s policií ČR
  • Zajišťování vyšetření žáků v PPP
  • Zajištění exkurzí k volbě povolání pro žáky
  • Další vzdělávání v oblasti VP, studium nových dokumentů, vyhlášek, zákonů a osvěta mezi kolegy
  • Individuální konzultace s žáky, rodiči žáků a kolegy

V Albrechticích 3. 9. 2018 Mgr. Irena Ruhswurmová, VP
 

Autor: Admin ZŠ Albrechtice | Počet přečtení: 207x | Datum: 02.08.2018

Sdílet:
© 2014 - 2018 Základní škola a Mateřská škola Albrechtice.
Všechna práva vyhrazena.
Tento web využívá redakční systém AD-RS.
Realizace webu ADweby.com.

Kontaktní informace

Základní škola a Mateřská škola Albrechtice
Školní 20, 735 43 Albrechtice

Telefonní čísla:
596 428 447
773 240 460Více informací