Plán práce VP na rok 2018-2019, Základní škola a Mateřská škola Albrechtice

Fulltextové vyhledávání


Výchovné poradenství – plán 2018/2019

Září:
 • Kontrola evidence žáků se speciálně vzdělávacími potřebami – SVP
 • Vypracování seznamu integrovaných a zohledněných žáků
 • Příprava nových vyšetření
 • Individuální pohovory s rodiči žáků s SVP
 • Zajistit vypracování individuálních plánů a PLPP – třídní učitelé ve spolupráci s ostatními kolegy a VP
 • Projednání IVP s rodiči
 • Zajistit zakoupení pomůcek, alternativních textů a učebnic pro žáky s IVP
 • Předání informací rodičům vycházejících žáků o přijímacím řízení ve školním roce 2018/19 na zahajovacích třídních schůzkách
 • Aktualizace poradenských služeb na webových stránkách školy

Říjen:
 • Projednání IVP s rodiči
 • Individuální pohovory s rodiči žáků s SVP
 • Seznámení kolegů s problémy žáků s SVP a vypracování podpory pro tyto žáky
 • Nabídka SŠ pro vycházející žáky
 • Aktualizace nástěnky VP, zejména kariérového poradenství
 • Zveřejnění seznamu „Dnů otevřených dveří“ na středních školách v našem regionu
 • Organizace setkání se zástupci středních škol – volba povolání

Listopad:

 • Přihlášky ke studiu na umělecké školy
 • Setkání s rodiči žáků 5. a 9. ročníků – informace o středních školách – třídní schůzky
 • Projednat s rodiči kontrolní vyšetření pro žáky 9. tříd s IVP – příloha k přihlášce
 • Burza škol Havířov

Prosinec:

 • Kontrola následných vyšetření pro integrované žáky
 • Kariérové poradenství – 8. třída
 • Vydání přihlášek na střední školy – kontrola údajů
 • Práce s atlasem školství
 • Vyplňování profitestů – Infoabsolvent
 • Testy k volbě povolání – Pro školy.cz

Leden:
 • Přehled žáků se změněnou pracovní schopností – přijímací řízení na SŠ
 • Vyplňování přihlášek

Únor:

 • Kontroly přihlášek na SŠ
 • Doplnění evidence žáků se SVP

Březen, duben:

 • poradenství pro žáky 5. a 9. ročníků

Květen:

 • Vypracování přehledu žáků o přijetí na SŠ + osmiletá gymnázia.
 • Poskytnutí odborné pomoci při odvolacích řízeních na SŠ

Průběžně:
 • Vedení dokumentace integrovaných a zohledněných žáků
 • Sledování žáků se SVP v běžné výuce
 • Postupně zavádět podpůrná opatření dle novely školského zákona
 • Spolupráce s metodikem prevence v rámci Školního poradenského pracoviště
 • Spolupráce s SPC, PPP a účast na akcích pro VP
 • Spolupráce s pediatrem, sociálním odborem, s policií ČR
 • Zajišťování vyšetření žáků v PPP
 • Zajištění exkurzí k volbě povolání pro žáky
 • Další vzdělávání v oblasti VP, studium nových dokumentů, vyhlášek, zákonů a osvěta mezi kolegy
 • Individuální konzultace s žáky, rodiči žáků a kolegy

V Albrechticích 3. 9. 2018 Mgr. Irena Ruhswurmová, VP
 

Autor: Admin ZŠ Albrechtice | Počet přečtení: 515x | Datum: 02.08.2018

Sdílet:
© 2014 - 2019 Základní škola a Mateřská škola Albrechtice.
Všechna práva vyhrazena.
Tento web využívá redakční systém AD-RS.
Realizace webu ADweby.com.

Kontaktní informace

Základní škola a Mateřská škola Albrechtice
Školní 20, 735 43 Albrechtice

Telefonní čísla:
596 428 447
773 240 460Více informací